• Školský poriadok je prístupný len po prihlásení.

 •  

  V našej triede sa každú chvíľu dejú zaujímavé veci. Jednou z nich bola aj ANJELSKÁ POŠTA. Mám jedného spolužiaka, ktorému napadlo, že by sme mohli písať pohľadnice blízkym. V poslednej dobe trend pohľadníc upadá do zabudnutia, a preto sme súhlasili. ...

 • Veľký úspech na súťaži Shakespeare Memorial!

  Kristína Szabová: 2. miesto

  Súťaž: Shakespeare Memorial

  Dňa 7.12.2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konala literárna súťaž s názvom Shakespeare Memorial. Je to súťaž rôznych vekových kategórií v prednese poézie a prózy z diel autorov anglicky hovoriacich krajín a súťaž v tvorivom písaní v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala Kristína Szabová z Kvinty A.
  Kika vystúpila pred porotu a obecenstvo s vlastnou tvorbou, upútala pozornosť nápadom, kreativitou a peknou angličtinou, čo jej vynieslo krásne druhé miesto. Kika si tak okrem skvelého pocitu a novej skúsenosti odniesla aj diplom s darčekom. Blahoželáme!!!

 • V týždni od 6. do 13. novembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná online informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci zo Sekundy A (13 žiakov), Tercie A, Kvinty A (z týchto tried všetci žiaci), Sexty A a Septimy A (všetci žiaci), III. A (3 žiaci) a 7 žiakov z Oktávy A.

   

 • Výroba adventného venca (december 2017)

  Takto sme tvorili adventný veniec - Septima A a I. A

 • 30.novembra, ako už každoročne, sa konalo na našej škole ďalšie kolo zaujímavej a obľúbenej celoslovenskej súťaže EXPERT. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 81 študentov našej školy. Súťaž je jednorazová a individuálna. Každý súťaží sám za seba vo svojej vekovej kategórii a vo vybranej téme...

 • Súťaž "Best in English" (november 2017)

  Do galérie Súťaž "Best in English" (november 2017) boli pridané fotografie.

 • sa na našej škole zrealizovala 22. novembra 2017 v podobe prednášok, ktoré boli zamerané na  viaceré vekové skupiny. Témou prednášok bolo kariérne poradenstvo, ako žiť šťastný a spokojný život a zdravý  životný štýl....

 • Prednáška o drogách (november 2017)

  Do galérie Prednáška o drogách (november 2017) boli pridané fotografie.

 • Tretí novembrový týždeň je tradične venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám a práve pri tejto príležitosti sa na našej škole dňa 23.11.2017 uskutočnila zaujímavá prednáška. Navštívili nás pani majorky z Prezídia Policajného zboru SR, ktoré ...

 • Vážení rodičia, žiadam Vás o uhradenie stravného do 24. dňa v kalendárnom mesiaci,...

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci 9. ročníkov, srdečne Vás pozývame do Gymnázia M. R. Štefánika na Deň otvorených dverí  28. novembra 2017 (utorok) o 9:00 hod.

  Program Dňa otvorených dverí:

  - privítanie výchovným poradcom

  - informácie o študijnom programe (podmienky prijímacieho konania, obsah štúdia, možnosti uplatnenia absolventov)

  - účasť záujemcov na hodinách vyučovania, prehliadka priestorov školy

  - odpovede na otázky, záverečné informácie (vydanie potvrdenia o účasti)

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  PaedDr. Edita Lysinová,

  riaditeľka školy

 •  

   

  Ak chcete zistiť ako žiť a prežiť spokojný a šťastný život, opýtajte sa žiakov 3. A alebo Tercie nášho gymnázia. Určite povedia, že k spokojnému životu je dôležité nájdenie životnej rovnováhy medzi kariérou a osobným životom. Počas prednášky 22.11.2017 na našej škole ...

 • 16.11. 2017 (štvrtok) sa žiaci nášho gymnázia a ďalších okolitých škôl (ZŠ Lehnice, ZŠ Mateja Bela, Hotelová akadémia a ZŠ Štvrtok na Ostrove) zúčastnili TVORIVEJ DIELNE, ktorá bola usporiadaná na počesť J. M. Hurbana.

 • Dňa 7.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie skupiny AMOS, ktorá nám predstavila Klub 27, tiež známe ako Klub navždy 27. V tomto klube sú väčšinou zaradení hudobníci, ktorí zomreli v dvadsiatich siedmich rokoch...

 • 24. október 2017 nebol pre primánov deň ako každý iný. Na našom gymnáziu sa uskutočnili imatrikulácie primánov, ktoré pripravovali žiaci Tercie A. Keďže je v Prime A hojný počet žiakov, imatrikulácie sa museli uskutočniť v dvoch triedach s rôznymi súťažnými úlohami.

 • Tvorivé dielne - Deň slovenčiny (16. 11. 2017)

  Do galérie Tvorivé dielne - Deň slovenčiny (16. 11. 2017) boli pridané fotografie.

 • Hoci sa piatok trinásteho  nepovažuje za  šťastný deň, na našej škole sa napriek tomu dňa 13. 10. 2017 uskutočnili voľby nového predsedu Žiackej školskej rady.

 • Voľby predsedu Žiackej školskej rady (13. október 2017)

 • Halloween (október 2017)

  Do galérie Halloween (október 2017) boli pridané fotografie.

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár