• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľ / učiteľka občianskej náuky a slovenského jazyka a literatúry

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.9.2021
    • Požiadavky:
     Úväzok: pracovná zmluva na dobu určitú - 12 mesiacov
     Dátum nástupu:1.9.2021
     Požiadavky: Miesto práce:
     • Gymnázium M . R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

     Mzda:
     • Výška mzdy brutto od 998,50 EUR (samostatný PZ bez atestácie)

     Kvalifikačné predpoklady:
     • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

     Ďalšie požadované schopnosti: Všeobecné spôsobilosti

     • spoľahlivosť
     • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné schopnosti)
     • samostatnosť, precíznosť
     . organizovanie a plánovanie práce

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • Doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
     • Priebeh zamestnaní
     • Zdravotná spôsobilosť

     Dátum a miesto podania žiadosti:

     Termín podania: do 25.6.2021

     Adresa podania: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
     e-mail: gmrs@gymmrssam.edu.sk, danica.micatkova@gymmrssam.sk     Ďalšie informácie na tel. č.: 031/562 21 97
   • Učiteľ matematiky, fyziky a informatiky v akejkoľvek kombinácii

    • Úväzok:
     100 %
     Dátum nástupu:
     1.9.2021
    • Požiadavky:
     Úväzok: pracovná zmluva na dobu určitú - 12 mesiacov
     Dátum nástupu:1.9.2021
     Požiadavky: Miesto práce:
     • Gymnázium M . R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

     Mzda:
     • Výška mzdy brutto od 998,50 EUR (samostatný PZ bez atestácie)

     Kvalifikačné predpoklady:
     • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

     Ďalšie požadované schopnosti: Všeobecné spôsobilosti

     • spoľahlivosť
     • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné schopnosti)
     • samostatnosť, precíznosť
     . organizovanie a plánovanie práce

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • Doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní
     • Priebeh zamestnaní
     • Zdravotná spôsobilosť

     Dátum a miesto podania žiadosti:

     Termín podania: do 25.6.2021

     Adresa podania: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
     e-mail: gmrs@gymmrssam.edu.sk, danica.micatkova@gymmrssam.sk     Ďalšie informácie na tel. č.: 031/562 21 97