Nedeľa 25. 3. 2018

Vyučovacie hodiny

0. hodina: 7.10 - 7.55
1. hodina: 8.00 - 8.45
2. hodina: 8.50 - 9.35
3. hodina: 9.50 - 10.35
4. hodina: 10.45 - 11.30
5. hodina: 11.35 - 12.20
6. hodina: 12.25 - 13.10
OBED : 13.10 - 13.40
7. hodina: 13.40 - 14.25

Takto sa lúčili minuloroční maturanti...

Fotogaléria

Čo nás čaká

v marci?

Čaká nás veľa zaujímavých akcií a súťaží.

2. marca - Multi Kulti (tradičná akcia nemčinárov - tentokrát zo sexty našej školy a II. A maďarskej školy)

5. - 9. marca - JARNÉ PRÁZDNINY

13. - 15. marca - písomné maturitné skúšky

14. marca - okresné kolo Pytagoriády v Dunajskej Strede

16. marca - Matematický KLOKAN - školské kolo

20. - 22. marca - Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

20. marca - volejbal dievčat - okresné kolo

21. marca - Biologická olympiáda - krajské kolo

22. marca - Dejepisná olympiáda - krajské kolo

23. marca - Matematický náboj

23. marca - Florbal chlapcov - okresné kolo

26. marca - celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktoré sa chystá Ivan Šimo z Oktávy A

27. marca -  celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktoré sa chystá Stella Zoé Lukyová z Oktávy A

Prehľad noviniek

Počet návštev: 4069655

Zoznam škôl

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, novinky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o našej škole viac, vytvorili naši žiaci krátky film. Nech sa páči, pozerajte...

Novinky

  • Školský poriadok je prístupný len po prihlásení.

  • V stredu 28. 3. 2018 z organizačných dôvodov končí vyučovanie o 12,00 hod. Stravujúci sa žiaci majú zabezpečený obed hneď o 12,00 hod. Po naobedovaní musia žiaci opustiť budovu školy!

  • Všedné školské dni nám s ročnou pravidelnosťou spríjemňuje milá akcia s príchuťou tolerancie, spolunažívania, rešpektovania a vzájomného obohacovania sa rôznych kultúr a národov žijúcich v jednej krajine na spoločnom území. Tým územím je v tomto prípade budova na Slnečnej ulici 2 - čiže budova, v ktorej sídlia dve školy s rôznymi vyučovacími jazykmi: Gymnázium M. R. Štefánika a Gymnázium I. Madácha s vyučovacím jazykom maďarským...

  • V Mestskej knižnici v Šamoríne sa 27. 2. 2018 uskutočnila beseda so známym slovenským spisovateľom Gustávom Murínom, ktorej sa zúčastnili žiaci Septimy A , 3. A a SX A.

    Pána Murína možno poznať vďaka mnohým jeho dielam, no asi najznámejšie sú jeho knihy o mafii. Mafia na Slovensku, Mafia v Bratislave a mnohé ďalšie sú dobre poznané diela našej krajiny.

  • V okresnom kole dejepisnej olympiády ( 15.2. 2018) sme mali opäť víťazov i úspešných riešiteľov. Za našu školu súťažili šiesti žiaci.

    Výsledky: ....

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár