Termíny klasifikačných porád a RZ

Termíny klasifikačných porád a rodičovských združení v šk. roku 2018/2019

 

 

DÁTUM

 

PEDAGOGICKÁ RADA / PRACOVNÁ PORADA

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

25.9.2018

 

Pracovná porada

Plenárne zasadnutie RZ a triedne schôdze RZ

 

19.11.2018

 

Priebežná klasifikácia po 1. štvťroku školského roka

- Písomná informácia o prospechu a dochádzke 

pre rodičov

- Konzultačné RZ

 

25.1.2019

 

Klasifikácia po 1. polroku školského roka

-----------

 

18.3.2019

 

Priebežná klasifikácia po 3. štvťroku školského roka

( iba maturitné ročníky )

- Písomná informácia o prospechu a dochádzke

 pre rodičov

 

 

15.4.2019

 

Priebežná klasifikácia po 3. štvťroku školského roka

( všetky ročníky okrem maturitných )

- Písomná informácia o prospechu a dochádzke

 pre rodičov

- Konzultačné RZ

 

6.5.2019

 

Klasifikácia po 2. polroku školského roka

( iba maturitné ročníky )

------------

 

21.6.2019

 

Klasifikácia po 2. polroku školského roka

( všetky ročníky okrem maturitných )

-----------

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár