Oznamy

Základné informácie k prijímacím skúškam na šk. rok 2017/2018 na 4 – ročné a 8 - ročné štúdium

Prijímacie skúšky robia všetci prihlásení uchádzači, výnimku tvoria tí deviataci, ktorí  testovanie T9 napísali z oboch predmetov s úspešnosťou najmenej  na 90%.

Na stránke školy sú už zverejnené kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka v 4-ročnom aj 8-ročnom  štúdiu.

Termíny prijímacích skúšok -  1. termín   9.5.2017 o 8,00 hod.

        2. termín 11.5.2017 o 8,00 hod.

Prihlášky vypĺňa  výchovný poradca na základnej škole.

Prihlášky  treba  doručiť na  gymnázium do 20.4.2017 (poštou alebo prostredníctvom základnej školy)

Pozvánky na prijímacie skúšky zašle gymnázium  do 3.5.2017. (v prípade, že Vám pošta pozvánku  nedoručí, zavolajte na nižšie uvedené tel. číslo)

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 16.5.2017.

Prijatí  uchádzači prídu na zápis so zápisným lístkom, ktorý im vydá základná škola. Termín zápisu bude úspešným uchádzačom oznámený písomne v rozhodnutí o prijatí.

Kontakty:

e-mailová adresa – gmrs@gymmrssam.sk

tel. číslo: 031/5622197 – sekretariát

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár