Oznamy

Základné informácie k prijímacím skúškam na šk. rok 2018/2019 na 4 – ročné a 8 - ročné štúdium

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 8 - ročného štúdia v šk. roku 2018/2019

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v šk. roku 2018/2019

! Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v šk. roku 2018/2019 - ďalší termín ! nové

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár