Výsledky súťaží

2016/2017

PRIMA A

Jandáčková Margaréta

 • 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády (kategória Z6)

 

Jenčuš Jakub

 • 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády (kategória Z6)
 • titul dvojnásobný TopExpert (11.miesto v téme Svetobežník)

 

Šimurdová Alica

 • 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

Šuňal Samuel

 • 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

 

Lengyelová Lea

 • 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

 

SEKUNDA A

Bodnárová Romana

 • úspešný riešiteľ súťaže MAKS (3. miesto v kraji)
 • 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

Druska Oliver

 • 13. miesto v krajskom kole a 45. miesto v celoštátnom kole IQ olympiády

 

Juráčiková Daniela

 • 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
 • 3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády

 

Kubíčková Lea

 • 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády P7
 • úspešný riešiteľ súťaže MAKS (3.miesto v kraji)
 • 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
 • 1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády

 

Kapalla Samuel Gorazd

 • titul dvojnásobný TOPEXPERT (18. miesto v téme Mozgolamy celoštátne)

 

Maniačková Anna

 • 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády P7

 

Nagy Peter

 • úspešný riešiteľ súťaže MAKS (1. miesto v kraji)

 

Nagy Tomáš

 • úspešný riešiteľ súťaže MAKS (1. miesto v kraji)
 • 5. miesto v okresnom kole matematickej olympiády (kategória Z7)

 

TERCIA A

  Hudecová Natália   

 • 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

Bognárová Cintia

 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

Gombárová Patrícia

 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

Roľko Viktor 

 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Mladý záchranár CO
 • titul dvojnásobný TOPEXPERT (18.miesto v téme Dejiny, udalosti, umenie celoštátne)

 

Nagyová Slávka

 • 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

 

Čierňavová Rebeka

 • 2. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

Gyurcsi Adam

 • 2. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

Kvarda Viktor

 • 2. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

Valentovičová Sofia Mária

 • 2. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole súťaže Mladý záchranár CO

 

KVARTA A

Benkeová Alexandra

 • úspešný riešiteľ súťaže EXPERT (20. miesto v téme Mozgolamy  celoštátne)

 

Borgulová Katarína

 • úspešný riešiteľ súťaže MAKS (4. miesto v kraji)
 • 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády (kategória Z9)
 • 7. miesto v krajskom kole matematickej olympiády (kategória Z9)
 • 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády (kategória C)
 • 6. miesto v krajskom kole biologickej olympiády (kategória C)
 • 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
 • 1. miesto v okresnom kole a úspešný riešiteľ v celoštátnom kole dejepisnej olympiády

 

Bukor Oliver

 • úspešný riešiteľ súťaže EXPERT (7. miesto v téme Do you speak English ?  celoštátne)
 • titul Školský šampión a úspešný riešiteľ súťaže Matematický klokan
 • 1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória 1B)
 • 8. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória 1B)
 • 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády (kategória Z9)
 • 3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády (kategória Z9)
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Jašeková Ema

 • reprezentácia školy v krajskom  kole IQ olympiády

 

Gáborová Tatiana

 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Koleková Klaudia

 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Matulová Alexandra

 • 6. miesto v okresnom kole biologickej olympiády (kategória C)

 

Sármány Zoltán

 • reprezentácia školy v krajskom  kole IQ olympiády
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže Mladý záchranár CO
 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Szabová Kristína

 • 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

 

KVINTA A

Betušová Barbara

 • 5.miesto v krajskom kole matematickej olympiády (kategória C)
 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Betušová Victoria

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj
 • účasť v školskej súťaži o najlepší plagát s protidrogovou tematikou

 

Lukács Imrich

 • účasť v školskej súťaži o najlepší plagát s protidrogovou tematikou a následné ocenenie v okresnej súťaži „PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM „

 

Čepček Maximilián

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Káčer Katarína

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

SEXTA A

Beregházyová Jana

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj
 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Boris Dominik

 • titul dvojnásobný TopExpert (23. miesto v téme Góly, body, sekundy celoštátne )
 • 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

Bielčiková Katarína

 • víťaz súťaže "O najlepšiu karikatúru J. M. Hurbana"

 

Horváthová Rebecca

 • 1. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Kráľová Kristína Alexandra

 • 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Chlebčoková Erika

 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Kačeňák Matúš

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Doboš Dávid Rafael

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Švehla Miroslav

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Ziman Alexander

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Žigo Adam

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

SEPTIMA A

Kuchár Jakub

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Lukyová Stella Zoé

 • 1. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória 2C2)

 

Šimo Ivan

 • 2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku (kategória 2B)
 • úspešný riešiteľ súťaže „Nemčinár roka"

    

Plavy Peter

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Szabó Patrik

 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnej súťaži Matematický náboj

 

Valigurová Simona

 • 3. miesto v školskej súťaži o najlepší plagát s protidrogovou tematikou a následné ocenenie v okresnej súťaži „PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM"

 

II. A

Svrčková Zuzana

 • 1. miesto v školskej súťaži o najlepší plagát s protidrogovou tematikou a následné ocenenie v okresnej súťaži „PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM „

 

Baloghová Vanessa

 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

Leckéšiová Vivien

 • 3. miesto v okresnej lige volejbalu

 

III. A

Kubuláková Veronika

 • 2. miesto v školskej súťaži o najlepší plagát s protidrogovou tematikou a následné ocenenie v okresnej súťaži „PROTI ŠKODLIVÝM ZÁVISLOSTIAM"

 

Iván Dávid  

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Simandl Martin

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

Urban Michal

 • 1. miesto v okresnej a 5. miesto v krajskej lige florbalu

 

 

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár