Výsledky súťaží

2017/2018

Prima A

Bírošová Barbora        

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN ( percentil 87%)

Gallová Gréta                  

 • 2. miesto  v OK olympiády z ANJ   

Maniaček Ján                   

 • 1. miesto v OK olympiády z DEJ
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN ( percentil 93%)

 

Maniaček Michal           

 • 1. miesto v OK MO Z6  
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN ( percentil 96%)

Krčmár Lukáš                

 • 4. miesto v OK MO Z6
 • 3. miesto v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Bubeliny Peter            

 • 4. Miesto v OK MO Z6,

Habán Hugo                  

 • titul dvojnásobný EXPERT (v téme „Mozgolamy“45. miesto celoštátne)
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 94%)

Kapallová Veronika   

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 93%),

Králová Kristína

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 94%)

Kušnierová Lenka

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 93 %)

Slašťan Lukáš    

 • úspešný riešiteľ MAKS (5. miesto v kraji)
 • 6. miesto v OK Pytagoriády

Roľko Lukáš

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Dejiny, udalosti, umenie“(28. miesto celoštátne)
 • 3. miesto v KK vo florbale

Poláčiková Katarína, Raganová Nina, Savková Júlia,  Výbochová Marianna

 • 2. miesto v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

 

Sekunda A

Varga Adam      

 • 1. miesto v OK olympiády z GEO

 

Jenčuš Jakub

 • 2. miesto v OK olympiády z GEO
 • 1. miesto v OK Pytagoriády
 • 3. miesto v KK súťaže vo florbale

Šimurdová Alica             

 • 1. miesto v OK olympiády z DEJ (kategória E)
 • úspešná riešiteľka krajského kola olympiády z DEJ
 • 2. miesto v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín
 • titul dvojnásobný EXPERT (v téme „Dejiny, udalosti, umenie“46. miesto celoštátne)

Náhlovský Adam         

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Svetobežník“(7. miesto celoštátne)

Prívara David    

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 98%)

Amberský Alex

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 99 %)

Takáč Timotej

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 97%)

Jandáčková Margaréta                                

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 87%)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 93%)

Czuczová Ema, Hegyi Kristína, Juriková Petra, Lengyelová Lea, Maárová Lenka, Sármányová Zara

 • 2. miesto v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

 

Gögh Samuel,  Juríčka Matej,  Pilát Tomáš        

 • 3. Miesto v KK súťaže vo florbale

Hippmann Max

 • 3. miesto v KK olympiády v nemeckom jazyku

 

Tercia A

Kubíčková Lea                 

 • 1. miesto OK olympiády z DEJ a úspešná riešiteľka na KK
 • úspešná riešiteľka súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 98,5%)
 • úspešná riešiteľka regionálneho kola IQ olympiády s postupom na celoslovenské kolo

Svrčková Daniela           

 • 2. miesto OK olympiády z DEJ a úspešná riešiteľka na KK
 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

Bodnárová Romana      

 • 3. miesto v OK Hviezdoslavov Kubín

Druska Oliver                  

 • 3. miesto v OK MO Z8
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 97%)
 • 7. miesto v OK Pytagoriády (P8)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 94%)
 • úspešný riešiteľ regionálneho kola IQ olympiády s postupom do celoslovenského kola

Nagy Peter

 • úspešný riešiteľ MAKS (3. miesto v kraji)
 • 5. miesto v OK Pytagoriády (P8)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 94%)
 • úspešný riešiteľ v regionálnom kole IQ – Olympiády

 

Nagy Tomáš

 • úspešný riešiteľ v regionálnom kole IQ – Olympiády
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 98,5%)
 • 1. miesto v OK Pytagoriády (P8)
 • 4. miesto v OK MO Z8
 • úspešný riešiteľ MAKS (3. miesto kraj)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 94%)

Muchová Lucia                

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Do you speak Englisch? (29. miesto celoštátne)

 

Bartko Jordan                  

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 98%)

 

Jančok Dominik              

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 98%)

Juráčiková Daniela, Čepček Dávid, Ižová Stella               

 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

Kapalla Samuel                              

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 94%)
 • 3. miesto KK vo florbale

Horečný Viliam              

 • úspešný riešiteľ MAKS (9. miesto kraj)

 

Kremnický Adam, Živčák Matej,  Lipovský Jonáš Tobiáš              

 • 3. miesto v KK vo florbale

 

 

Kvarta A

Didek Peter                      

 • 3. miesto v OK olympiády v nemeckom jazyku (kategória 1B)
 • 1. miesto v OK olympiády z GEO a úspešný riešiteľ na KK
 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Svetobežník“(7. miesto celoštátne)
 • 3. miesto v KK vo florbale

 

Borgula  Jakub  

 • 1. miesto na majstrovstvá kraja SŠ v Bedmintone– postup na celoštátne kolo
 • úspešný riešiteľ MAKS (8. miesto kraj)

 

Nagyová Slávka              

 • 3. miesto v OK olympiády z DEJ  

Hudecová Natália          

 • 3. miesto v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín

Gyurcsi Adam  

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 88.5%)
 • 1. miesto  v OK súťaže Mladý záchranár CO

Roľko Viktor                 

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 92,5%)
 • 3. miesto v KK vo florbale

Vargaiová Sofia           

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Do you speak English? (38. miesto celoštátne)

Čierňavová Rebeka, Valentovičová Sofia, Kvarda Viktor

 • 1. miesto  v OK súťaže Mladý záchranár CO

 

Kvinta A

Bukor Oliver                 

 • 5. miesto v KK MO (kategória C)
 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj
 • 1. miesto  v celoštátnom kole súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN a titul školský šampión
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 96%)

Borgulová Katarína    

 • 7. Miesto v KK MO (kategória C)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 99%)
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 99%)
 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj

Szabová Kristína

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 97%)
 • 2. miesto na  Shakespeare memorial  - recitácia vlastnej tvorby v anglickom jazyku

Kráľová Adriana

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 99 %)

Koleková Klaudia

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 98 %)

Sármány Zoltán              

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Góly, body, sekundy“ (19. miesto celoštátne)
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 99%)

 

Jašeková Ema                  

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Mozgolamy“(50. miesto celoštátne)
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 97%)

Podolinská Tatiana       

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Do you speak Englisch? (33. miesto celoštátne)

Goldbergerová Lucia, Šurman Samuel

 • úspešní riešitelia online informatickej súťaže iBobor (percentil 94%)

 

 

Sexta  A

Betušová Barbara       

 • 3. miesto v KK MO kategória B
 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj

Betušová Victoria       

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 87%)
 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

Čepček Maximilián    

 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj
 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

Katonaová Bianka          

 • úspešná riešiteľka  v KK olympiády z BIO
 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

Káčer Katarina              

 • úspešná riešiteľka súťaže Matematický náboj

Oláš Samuel

 • 2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín (Dramatický krúžok)

 

 

Septima A 

Bielčiková Katarína

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 97%)

 

Bukorová Bibiána

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Do you speak Englisch? (5. miesto celoštátne)

Beregházyová Jana

 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj

Boris Dominik              

 • titul dvojnásobný TOPEXPERT (1.miesto v téme „Góly, body, sekundy“ a 8. miesto v téme „Svetobežník“ všetko celoštátne, čo mu dáva 2. miesto v svojej kategórii celkovo)
 • 1. miesto na majstrovstvá kraja SŠ v Bedmintone– postup na celoštátne kolo

Žigo Adam                     

 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj

Švehla Miroslav             

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 94%)

 

 

Oktáva A

Kuchár Jakub

 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj
 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 90%)

Szabó Patrik

 • úspešný riešiteľ súťaže Matematický náboj
 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

Gajdács František

 • úspešný riešiteľ online informatickej súťaže iBobor (percentil 91%)

 

 

III. A

Jurčík Adam

 • úspešný riešiteľ súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN (percentil 95%)

Hamaj Filip

 • úspešný riešiteľ EXPERT v téme „Do you speak Englisch? (38. miesto celoštátne)

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár