Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Aj
Biológia Bio
Dejepis Dej
Etická výchova ETV
Finančná matematika FIM
Fyzika Fyz
Geografia Geg
Hudobná výchova Hv
Chémia Che
Informatika Inf
Konverzácia v anglickom jazyku KAj
Konverzácia v nemeckom jazyku KNj
Literárny seminár LIS
Matematika Mat
Náboženská výchova NAB
Nemecký jazyk Nej
Občianska náuka OBN
Ruský jazyk Ruj
Slovenský jazyk a literatúra Sjl
Spoločenskovedný seminár SPS
Telesná a športová výchova TŠV
Umenie a kultúra UMK
Viac ako peniaze VAP
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár