Oznamy ŠJ

Všeobecné pravidlá
1.  Aby sme predišli nedorozumeniam, žiadame zákonných zástupcov o včasné uhrádzanie stravného. Úhradu obedov vykonajte vopred najneskôr do 25.-ho v mesiaci podľa počtu pracovných dní v mesiaci.

Pozor zmena - preplatky za neodobraté obedy sa nebudú vypočítavať mesačne, ale vždy po uplynutí polroka šk. roka, t. j. vo februári a v júli. (Neplatí pre tých, ktorí úplne ukončia odoberanie stravy. Tým sa urobí vyúčtovanie hneď v danom mesiaci, v ktorom sa odhlásia.)

Nedoplatky sa budú riešiť okamžite.

2. Spôsob úhrady:

                                                               a) poštovou poukážkou alebo

                                                               b) prevodom na účet  SK 1281800000007000491999

                                                                                                  (BIC SPSRSKBA)

Poplatok za obedy:            1. veková kategória (prima - kvarta): 1,36 €
                                        2. veková kategória (kvinta - oktáva, 4-ročné gymnázium): 1,46 €

3. Ak jedáleň nemá potvrdenie o platbe stravného, žiak nemôže dostať obed od 1.-ho v nasledujúcom mesiaci.

4. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné len deň vopred  do 14,00 hod. telefonicky  na t.č.: 031/5623649 alebo osobne v školskej jedálni. Po tomto čase už nie je možné obed odhlásiť alebo prihlásiť. Stravné lístky za odhlásené obedy treba odovzdať v školskej jedálni.

Pozor zmena - Len na základe vrátených stravných lístkov sa budú môcť odrátať preplatky za neodobraté obedy.

5. Za neodobratú alebo vopred neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

6. V prípade straty alebo odcudzenia stravných lístkov sa náhradné stravné lístky nevydávajú. V prípade záujmu o obedy je nutné dokúpiť lístky.

7. Vedúca školskej jedálne si vyhradzuje právo na zmenu v jedálnom lístku z dôvodu nedodania tovaru zo strany dodávateľov, resp. z personálnych dôvodov.

   Všetky prípadné zmeny  jedálneho lístku sú vždy uvedené v jedálni na nástenke pri výdajnom okienku.

 

Ďalšie obrázky z našej jedálne si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár