Oznamy ŠJ

Všeobecné pravidlá 

  1. Bez stravného lístka sa obedy nevydávajú!
  2. Obedy sa odhlasujú/prihlasujú 1 deň vopred do 14,00 hod., a to buď:

- telefonicky na tel. čísle : 031/562 36 49

- osobne

      3. Obedy sa platia vždy vopred na nasledujúci mesiac do 24. dňa v mesiaci

           - poštovou poukážkou

           - prevodom na účet : SK 128 18 00 00 00 070 004 91 999

           Prosím uvádzať variabilný symbol  t.j. mesiac/rok

           (napr. : 9/2017 )

  1. Za neodhlásenú, alebo neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
  2. V prípade straty, alebo odcudzenia stravných lístkov sa náhradné stravné  lístky nevydávajú, iba v tom prípade ak sa dokúpia nové.
  3. Stravné lístky si musí každý žiak podpísať na zadnej strane.
  4. Ak nahlási žiak v deň obeda stratu lístka, v ten deň mu obed bude vydaný. Potom je potrebné postupovať tak, ako je to spomenuté v bode 5.
  5. Obedy sa do obedárov nevydávajú, len s výnimkou prvého dňa odhlásenia sa z dôvodu choroby a to v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod. (zozadu vchod do kuchyne, prosíme zvoniť).
  6. Cena lístka za jeden obed je platná od 1. 9. 2017

Poplatky za obedy :

Mladší žiaci     1.- 4.roč.     8-roč. gymnázia /prima-kvarta/      =       1,46 eur

Starší žiaci       5.- 8.roč.    8-roč. gymnázia/kvinta-oktáva/ 

    1.- 4. roč.    4-roč. gymnázia                           =       1,56 eur

 

Prosíme všetkých stravníkov, aby rešpektovali vyššie uvedené pravidlá.

                                 

                                                                                                                                                              Zuzana Kinská

                                                                                                                                                          ved.školskej jedálne

                                     

                                                               

 

                                                                                                                                                                        

                

Ďalšie obrázky z našej jedálne si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár