Súťaže

Školský rok 2016/2017

 

Mladý záchranár CO

 

Súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany už tradične absolvuje aj naša škola, a preto sa aj tento rok osem žiakov gymnázia Milana Rastislava Štefánika zúčastnilo súťaže a odniesli si výborný výsledok. Žiaci sa pripravovali počas celého školského roka pod vedením pána profesora Eugena Hontiho. O dobrý výsledok žiaci bojovali pri rôznych stanovištiach: teoretické testy, streľba zo vzduchovky, pohyb a pobyt v prírode (topografia), civilná ochrana, hasenie malých požiarov a zdravotnícka príprava. Z našej školy bojovali dva tímy, v jednom tíme boli štyria členovia:

Tím A: Cintia Bognárová, Patrícia Gombárová, Viktor Roľko a Zoltán Sármány, ktorí obsadili pekné 4. miesto.

Tím B: Rebeka Čierňavová, Sofia Mária Valentovičová, Adam Gyurcsi a Viktor Kvarda, ktorí obsadili výborné 2. miesto s postupom na Majstrovstvá Slovenska konajúce sa v Gabčíkove 13. - 15. júna.

Na 1. mieste sa umiestnil domáci tím z Dunajskej Stredy. 3. miesto získal tím z Topoľníkov.

                                                                                                                                                           Rebeka Čierňavová                                                                                                                              Tercia  A               


Úspešná reprezentácia školy v krajskom kole Biologickej olympiády

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili krajského kola biologickej olympiády. Dievčatá dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii C nás reprezentovala Katarína Borgulová z Kvarty A, ktorá z 20-tich súťažiacich dosiahla 6. miesto a v kategórii B nás reprezentovala Bianka Katonaová z Kvinty A, ktorá z 29-tich súťažiacich dosiahla 5. miesto.

Prečítajte si, ako to celé vnímali dievčatá.

                                                                                              RNDr. Andrea Sidó

Moje pocity z biologickej olympiády

      Moje pocity z tejto súťaže boli veľmi zmiešané. Zo začiatku to boli hlavne obavy a nervozita z toho, ako dopadnem, no zároveň aj istá radosť, že som sa dostala až sem, a to hneď prvý rok, čo som sa do tejto súťaže zapojila.

      Počas riešenia som sa cítila príjemne, keďže otázky mi väčšinou nerobili žiadny problém. Z praktickej úlohy som síce veľa nevedela, ale aspoň som spolupracovala s milým dievčaťom.

      Po skončení som mala dobrý pocit, pretože som urobila všetko, čo som mohla, takže som sa až tak nebála hodnotenia, ale aj tak som dúfala, že budem úspešná riešiteľka. Keď som sa dozvedela výsledky, veľmi ma potešili, lebo som skončila šiesta.

Katarína Borgulová, žiačka Kvarty A

 

Biologickej olympiády v kategórii B som sa zúčastnila po prvýkrát. Úlohy v tejto kategórii sa veľmi odlišujú od úloh z nižších kategórií, ale aj tak som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť, keďže aj počas príprav, aj počas samotnej súťaže som sa naučila veľa dôležitých a zaujímavých vecí.

      V teoretickej časti bolo okolo 40 úloh z oblasti mikrobiológie, genetiky, ekológie, fyziológie a anatómie živočíchov a rastlín.

      Praktická časť bola tiež zaujímavá. V prvej laboratórnej práci sme sa zamerali na trávenie živočíchov – merali sme pH, zaoberali sme sa enzýmami, hormónmi a procesom trávenia. V druhej laboratórnej práci sme sa zaoberali zisťovaním plastidov v dužine paradajok a ich funkciou.

      Na konci sme mali nezvyčajnú, ale veľmi zaujímavú výpočtovú úlohu, ktorá sa týkala predstavy implementovania chloroplastov do kože a rýchlosti vytvárania kyslíka v procesoch fotosyntézy.

      Ďakujem za prípravu pani profesorke Sidó a za možnosť zúčastniť sa tejto súťaže.

                                                                            Bianka Katonaová, žiačka Kvinty A


Vyhodnotenie regionálneho kola IQ olympiády

Po účasti v regionálnom kole, do ktorého bolo pozvaných 80 najlepších účastníkov zo západoslovenského regiónu, postúpil do celoštátneho finále Oliver Druska (Sekunda A). Oliver sa v regionálnom kole umiestnil na krásnom 13. mieste.

Do školských kôl bolo zapojených 10 929 detí. Z nich bolo v každom regióne (kraji) vybraných 80 detí (z našej školy boli vybraní traja súťažiaci - Oliver Druska, Ema Jašeková a Zoltán Sármány), čiže spolu 240. Do celoslovenského kola postupujú 20 najlepší súťažiaci podľa poradia v každom regionálnom kole, spolu 60 detí.

Celoslovenské finále sa bude konať 15. mája 2017 na Oravskom hrade.

Oliverovi gratulujeme a budeme mu držať palce!

Ing. Erika Kuchárová


Vyhodnotenie školského kola IQ olympiády

V školskom kole IQ olympiády uspeli Zoltán Sármány (Kvarta A), Oliver Druska (Sekunda A) a Ema Jašeková (Kvarta A). Všetci traja postúpili do regionálneho kola, kde budú našu školu reprezentovať v pondelok 24. apríla 2017 v Trnave. Držíme palce!

Ing. Erika Kuchárová


VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 2016/2017

      Dňa 4.apríla 2017 sa v Dunajskej Strede  uskutočnilo okresné kolo 66.ročníka matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Do okresného kola MO postúpili všetci žiaci, ktorí boli úspešní v školskom kole. Úspešným riešiteľom okresného kola sa napokon stali tí, ktorí získali aspoň 9 bodov z 18.

      K úspešnému vyriešeniu úloh okresného kola blahoželáme:

Jandáčkovej Margaréte z Primy A, ktorá získala plný počet bodov (18) a obsadila 1. miesto v kategórii Z6.

Jenčušovi Jakubovi z Primy A, ktorý získal o jeden bod menej (17) a obsadil 2. miesto v kategórií Z6.

Nagyovi Tomášovi zo Sekundy A, ktorý obsadil krásne 5. miesto v kategórií Z7 a stal sa úspešným riešiteľom.

Nagyovi Petrovi zo Sekundy A, ktorý získal obsadil 8. miesto v kategórií Z7 a stal sa úspešným riešiteľom.  

        Hoci k úspešnému vyriešeniu chýbal Lee Kubíčkovej povestný jeden bod, ďakujeme aspoň za vzornú reprezentáciu.

Ďakujeme aj žiakom z Tercie A, ktorí sa nezľakli riešiť jednu z najťažších vedomostných olympiád, aj keď sa nestali úspešnými riešiteľmi.

Všetkým riešiteľom okresného kola matematickej olympiády ďakujeme a držíme palce aj nabudúce.

Mgr. Oľga Raganová


Víťazstvo v krajskom kole dejepisnej olympiády !

Lea Kubíčková zo Sekundy A zvíťazila v krajskom kole v kategórii E. Na krásnom treťom mieste sa umiestnila jej spolužiačka Daniela Juráčiková. Bodový rozdiel medzi prvými tromi bol minimálny.

V tejto kategórii už nie je postupové kolo.

Katarína Borgulová z Kvarty A zvíťazila v kategórii C a postupuje do celoštátneho kola!

Blahoželáme žiačkam našej školy k výbornému umiestneniu na krajskom kole Dejepisnej olympiády v Trnave 27.3.2017!

Mgr. Dagmar Malečková


Úspešné celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 29. 03. 2017 sme sa opäť spojili a držali palce našim dvom vynikajúcim študentom - Oliverovi Bukorovi z Kvarty A a Stelle Zoé Lukyovej zo Septimy A, ktorí nás reprezentovali na celoštátnom kole 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v Bratislave. Olympiáda v anglickom jazyku je postupová súťaž a naši zverenci sa ako víťazi príslušných kategórií predchádzajúcich kôl prebojovali až do finále, v ktorom statočne, zodpovedne a úspešne hájili farby nášho gymnázia. Stella Zoé Lukyová sa vo svojej kategórii umiestnila na víťaznom - prvom mieste a Oliver Bukor si odniesol diplom s titulom úspešný riešiteľ. Obom študentom blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov!


Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

      V stredu 14. 3. 2017 sa žiaci Primy A, Sekundy A a Tercie A zúčastnili okresného kola Pytagoriády v Dunajskej Strede. Súťaž zastrešuje ministerstvo školstva a tento rok sa konal už 38. ročník.

      Žiaci počas 60 minút riešili 15 úloh a za každú úlohu mohli získať 1 bod. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal 10 a viac bodov. Títo riešitelia však mohli svoje skóre ešte vylepšiť, ak boli rýchli. Za každé ušetrené 4 minúty sa im pripočítal 1 bod. Bola to otázka ich taktiky a stratégie. Okresného kola sa tentoraz zúčastnilo 19 žiakov z našej školy.

Máme dve úspešné riešiteľky zo Sekundy A:        3. miesto Anna Maniačková

                                                                         4. miesto Lea Kubíčková

Dievčatám blahoželáme!

Mgr. Oľga Raganová

 


Naši žiaci ovládli 63. ročník Hviezdoslavovho Kubína okresu Dunajská Streda

      22. a 23. marca sa uskutočnil už 63. ročník Hviezdoslavovho Kubína okresu Dunajská Streda. Gymnázium v Šamoríne malo medzi súťažiacimi už tradične bohaté zastúpenie. Rovnako tradične sme získali aj umiestnenia.

      V druhej kategórii získala Lenka Maárová čestné uznanie za prednes prózyAlicka Šimurdová dokonca prvé miesto za prednes prózy. Žiačky Primy A pripravovala na súťaž Mgr. Gabriela Bitterová.

      V tretej kategórii získal Viktor Roľko čestné uznanie za prednes prózy, Romanka Bodnárová tretie miesto za prednes prózyNatália Hudecová druhé miesto za prednes poézie. Romanku Bodnárovú zo Sekundy A, Viktora Roľka a Natáliu Hudecovú z Tercie A pripravovala Mgr. Miroslava Fabanová.

      Vo štvrtej kategórii získal Dominik Boris tretie miesto za prednes poézie, Kristína Kráľová druhé miesto za prednes poézieRebecca Horváthová prvé miesto za skvelý prednes prózy. Žiakov Sexty A taktiež pripravovala na súťaž Mgr. Gabriela Bitterová.

      Všetkým spomínaným srdečne gratulujeme a pevne veríme, že aj naďalej budú s takým nadšením a citom recitovať. Alicke a Rebecce držíme palce na krajskom kole v Trnave.

Mgr. Miroslava Fabanová


Naši florbalisti 1. v okresnom kole!

Dňa 24.03.2017 sa náš florbalový výber zúčastnil okresného kola v Dunajskej Strede, kde sa stretol s najlepšími tímami okresu. Zostava Dávid Iván, Michal Urban (3. A), Jakub Kuchár (Septima A), Dávid Dobos, Matúš Kačeňák, Alexander Ziman, Adam Žigo, Miroslav Švehla, Dominik Boris (Sexta A) a Zoltán Sármány (Kvarta A) si na začiatku turnaja s prehľadom poradila so SOŠ stavebnou v pomere 3:0. Po tomto zápase nasledoval napínavý duel proti OA Veľký Meder, ktorý však naši chlapci tiež zvládli a vyhrali 2:1. 
Na záver turnaja ich čakal večný rival z Gymnázia A. Vámbéryho. Súboj priniesol boj o každý centimeter priestoru na ihrisku, o každú loptičku a množstvo emócií. Riadny hrací čas priniesol remízu 1:1 a tak sa muselo rozhodovať v nájazdoch. Rozhodla až nervydrásajúca 4. séria, kde náš zadák nájazd premenil a v zápätí nám víťazstvo vychytal náš brankár. 
Vypukla eufória šťastia a náš výber sa tešil z celkového víťazstva. 
Ďakujeme za prípravu pánovi profesorovi Hontimu a už teraz sa tešíme na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 06. 04. 2017 v Dunajskej Strede.
Držte palce nášmu tímu.
 
Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok...
Florbalový tím
Dominik Boris  (Sexta A)

Naše dievčatá tretie!

Vo štvrtok ráno, 9.3. 2016 sa autobusom do Dunajskej Stredy vybral dievčenský výber našej školy na okresné kolo v dievčenskom volejbale. Dievčatá z Gymnázia M. R. Štefánika z tried Kvarta A (Klaudia Koleková a Tatiana Gáborová), Kvinta A (Barbora Betušová), Sexta A (Janka Beregházyová, Erika Chlebčoková, Rebecca Horváthová, Kristína Kráľová) a II. A (Vanessa Baloghová a Vivien Leckéšiová) sa s vedením pani profesorky Pavolovej  tento školský rok aktívne stretávali na tréningoch volejbalu, čím obnovili milú tradíciu na škole. Tím si plný entuziazmu a očakávaní chcel potvrdiť, že ich práca stála za to. Výsledkom bol deň strávený hraním volejbalu. Dievčatá sa niečo od súperov naučili a hrali ako skvele zohraný tím s krásnym výsledkom 3.-ho miesta a súdržnej hry prevýšili svoje očakávania a z Dunajskej Stredy prichádzali domov so spokojnosťou, s cielom vrátiť sa nasledujúce roky a s pohárom v ruke.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok...

Rebecca Horváthová

Sexta A


Výsledky okresného kola geografickej olympiády

Dňa 7.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, kde našu školu reprezentovali 3 najlepší žiaci za kategóriu F ( Prima a Sekunda ) ako aj za  kategóriu E ( Tercia a Kvarta ).

V kategórii E na okresnom kole sa Katarína Borgulová  umiestnila na 3. mieste a postupuje na krajské kolo a Kristína Szabová sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola olympiády.

Aj keď sme v kategórii F nepostúpili na krajské kolo, je potrebné vyzdvihnúť žiaka Jakuba Jenčuša z Primy, ktorý obsadil 2. miesto, ale na postup do krajského kola  mu chýbali dva body.

Všetci žiaci preukázali vynikajúce vedomosti a zručnosti.

Všetkým žiakom srdečne gratulujem a Katke držíme palce na krajskom kole geografickej olympiády.

Mgr. Ingrid Kloknerová 

  


Úspešná reprezentácia školy v okresnom kole biologickej olympiády, kat. C

Pri riešení biologickej olympiády je veľmi dôležité mať vedomosti zo všetkých ročníkov a mať všeobecný prehľad v tomto predmete, z tohto dôvodu sa málo žiakov a škôl zapája do olympiády z biológie. Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zúčastňuje v rôznych kategóriách (C,B,A) biologickej olympiády. V tomto školskom roku sa v okresnom kole teoreticko-praktickej časti kat. C zúčastnili žiačky Kvarty A Katarína Borgulová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola a Alexandra Matulová, ktorá sa umiestnila na krásnom 6. mieste.

Dievčatám gratulujeme a Katke držíme palce v krajskom kole.

RNDr. Andrea Sidó


Úspešná nemčina

 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa skončilo krásnym úspechom Ivana Šima zo Septimy A a Bianky Katonaovej z Kvinty A. Ivan obsadil 3. miesto a Bianka 6. miesto. BLAHOŽELÁME! Tešíme sa z ich úspechu!

 

 

Výsledky okresného kola v dejepisnej olympiáde

Dátum: 14. 2. 2017

Kategória F  ( žiaci primy/6.roč. ZŠ)             1. miesto – Samuel Šuňal

                                                                 2. miesto – Lea Lengyelová

Kategória E ( žiaci sekundy/7.roč. ZŠ)          1. miesto – Lea Kubíčková

                                                                  2. miesto – Daniela Juráčiková

Kategória D ( žiaci tercie/8.roč.ZŠ)                1. miesto – Slávka Nagyová

                                                                  3. miesto – Sofia Vargaiová

Kategória F ( žiaci kvarty/9.roč. ZŠ)               1. miesto – Katarína Borgulová

                                                                   3.miesto – Kristína Szabová

Kategória F má iba okresné kolo.

Do krajského kola postupujú súťažiaci na 1. a 2. mieste v kategórii E, D a C.

Všetkým žiakom gratulujeme k výborným výsledkom a držíme palce v krajskom kole.

Mgr. Dagmar Malečková

 

Máme dve 1. miesta v kraji!

15. február 2017 bol od skorého rána výnimočným dňom. V dobrej nálade a s túžbou vyhrať sme sa vybrali do Trnavy, kde sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša škola sa do tohto dňa pýšila až dvoma víťazmi z okresného kola, ktorí predtým v Dunajskej Strede zdolali svojich súperov a postúpili do krajského kola v príslušných kategóriách. Boli nimi Oliver Bukor - žiak Kvarty A, ktorý nás v Trnave reprezentoval v kategórii 1B a Stella Zoé Lukyová - žiačka Septimy A, ktorá nás v Trnave reprezentovala v kategórii anglofónnych žiakov. Obaja preukázali nadštandardné vedomosti spojené s príjemným vystupovaním, čo im obom prinieslo víťazstvo aj v krajskom kole. Preto naša škola naďalej pýši dvoma víťazmi, avšak tentokrát už krajskými!

 Obom našim študentom blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov v celoslovenskom kole.

 Good luck!!!

Mgr. Renáta Orosová

 


Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Vo štvrtok 8.12. 2016 písali žiaci primy, sekundy a tercie školské kolo Pytagoriády. Súťaž zastrešuje ministerstvo školstva a tento rok sa konal už 38.ročník tejto súťaže. Žiaci počas 60 minút riešia 15 úloh a za každú úlohu môžu získať 1 bod. Úspešným riešiteľom je ten, kto získa 10 a viac bodov. Úspešní riešitelia však môžu ešte svoje skóre vylepšiť – ak budú rýchli, môžu úlohy odovzdať skôr a za každé ušetrené 4 minúty sa im pripočítava 1 bod. Je to otázka ich taktiky a stratégie.

Úspešní riešitelia z každej kategórie postupujú na okresné kolá a najlepší z okresných kôl postupujú na celoštátne kolo. Dúfame, že naši žiaci zabodujú a budú úspešne reprezentovať svoju školu na okresnom a snáď aj v celoštátnom kole.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

Ing. Beáta Pavolová

 

Kategória P6

 

 1. Jakub Jenčuš                  14 + 10 = 24 bodov
 2. Margaréta Jandačková      13 + 9 = 22 bodov
 3. Ema Czuczová                 13 + 8 = 21 bodov

3.  Samuel Gögh               11 + 10 = 21 bodov

 1. Dávid Prívara                     11 + 9 = 20 bodov
 2. Adam Náhlovský                11 + 8 = 19 bodov

5.  Alex Amberský             10 + 9 = 19 bodov

 1. Timotej Takáč                    10 + 6 = 16 bodov

 

Kategória P7

 1. Samuel Kapalla                 10 + 8 = 18 bodov
 2. Dominik Jančok                 10 + 7 = 17 bodov
 3. Tomáš Nagy                      12 + 4 = 16 bodov
 4. Peter Nagy                        12 + 3 = 15 bodov

4.   Adam Kremnický         10 + 5 = 15 bodov

 1. Lea Kubíčková                   11 + 3 = 14 bodov
 2. Anna Maniačková               10 + 2 = 12 bodov

 

Kategória P8

 1. Viktor Roľko                       11 + 10 = 21 bodov
 2. Rebeka Čierňavová              12 + 4 = 16 bodov

2.   Sofia Valentovičová        12 + 4 = 16 bodov

3.   Petra Prítrská                10 + 4 = 14 bodov

4.   Sofia Vargaiová              10 + 3 = 13 bodov


Výsledky Dejepisnej olympiády – školského kola

Dejepisná olympiáda sa na našej škole uskutočnila v dňoch 8.,9. a 12. decembra 2016. Súťažili žiaci štyroch kategórií  v nižších ročníkoch osemročného gymnázia. Z každej kategórie mohli postúpiť do okresného kola iba prví dvaja úspešní riešitelia. Víťazom i úspešným riešiteľom blahoželáme.

Víťazi:

Kategória F – Prima  A   

1. – 2. miesto ( rovnaký počet bodov) – Lea Lengyelová, Samuel Šuňal

( súťažilo 28 žiakov, z toho úspešných riešiteľov bolo 22)

Kategória E – Sekunda A

1. miesto – Daniela Juráčiková

2. miesto – Lea Kubíčková

( súťažilo 26 žiakov, z toho úspešných riešiteľov bolo 21)

Kategória D – Tercia A

1. miesto – Viktor Roľko

2. miesto – Sofia Vargaiová

( súťažilo 23 žiakov, z toho úspešných riešiteľov bolo 18 )

Kategória C – Kvarta A

1. – 2. miesto ( rovnaký počet bodov) – Katarína Borgulová a Kristína Szabová

( súťažilo 19 žiakov, z toho úspešných bolo 11 )

Mgr. Dagmar Malečková


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (školské kolo)

Výsledková listina školského kola Geografickej olympiády – kategória F ( Prima a Sekunda )

Meno a priezvisko

Monotematická a teoretická časť

Praktická časť

Spolu

Jakub Jenčuš

57

34

91

Adam Varga

55

34

89

Tomáš Nagy

53

35

88

Samuel Kapalla

52

36

88

Oliver Druska

51

37

88

Zuzana Svrčková

52

34

87

Lea Kubíčková

50

36

86

Sofia Somolániová

49

36

85

Alex Amberský

54

30

84

Stella Ižová

46

36

82

Laura Mrázová

47

34

81

Daniela Juráčiková

47

34

81

Lucia Muchová

46

35

81

Simona Szaboóvá

45

35

80

Natália Durkáčová

44

36

80

Katarína Valová

46

33

79

Ivana Púryová

51

27

78

Anna Maniačková

45

33

78

Samuel Šuňal

47

30

77

Dominik Jančok

46

29

75

Margaréta Jandáčková

41

33

74

Jordan Bartko

44

28

72

Maximilián Hipmann

43

28

71

Simona Zaťková

41

27

68

Viliam Horečný

34

29

63

Lukáš Kobza

28

28

56

Michal Sabol

40

14

54

 

Výsledková listina školského kola Geografickej olympiády – kategória E ( Tercia a Kvarta )

Meno a priezvisko

Monotematická a teoretická časť

Praktická časť

Spolu

Katarína Borgulová

54

38

92

Kristína Szaboóvá

54

34

88

Alexandra Matulová

44

38

82

Filip Amberský

53

28

81

Viktor Roľko

53

26

79

Rebeka Čierňanová

55

23

78

Tatiana Gáborová

50

28

78

Peter Didek

49

24

73

Natália Hudecová

49

22

71

Samuel Šurman

45

23

68

Sofia Vargaiová

46

21

67

Matej Štefanka

46

19

65

Zoltán Sármány

46

15

61

Dominika Nagyová

39

20

59

Patrícia Gombárová

46

12

58

Sofia Valentovičová

42

16

58

Slávka Nagyová

44

13

57

Daniela Dúbravská

42

13

55

Jakub Borgula

44

10

54

Petra Prítrská

42

12

54

Adam Gyurcsi

41

12

53

Cintia Bognárová

39

13

52

 

Úspešným riešiteľom olympiády sa stáva ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov.

Na okresné kolo postupujú prví traja žiaci.      GRATULUJEM


Online informatická súťaž i-Bobor

V týždni od 7. do 11. novembra 2016 sa uskutočnila medzinárodná online informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci zo Sekundy A, Tercie A (z týchto tried všetci žiaci), Kvarty A (12 žiakov), Kvinty A (3 žiaci), Sexty A a Septimy A (všetci žiaci), II. A (3 žiaci) a 4 žiaci zo IV. A.

V pondelok 7. 11. 2016 súťažili žiaci Kvinty A, Sexty A a II. A, v utorok žiaci IV. A a Septimy A, v stredu žiaci Tercie A a Kvarty A. Štvrtkový termín bol z dôvodu preťaženého súťažného servera presunutý na utorok 15. 11. Vtedy súťažili žiaci Sekundy A. Zo všetkých zúčastnených žiakov máme 55 úspešných riešiteľov (dosiahli viac ako 50 bodov):

Kategória BENJAMÍN:

Tomáš Nagy, sekunda A 75,00 bodov, 99. percentil
Matej Jakub Živčák, sekunda A 75,00 bodov, 99. percentil
Oliver Druska, sekunda A 73,34 bodov, 98. percentil
Daniela Juráčiková, sekunda A 73,34 bodov, 98. percentil
Stella Ižová, sekunda A 69,67 bodov, 97. percentil
Laura Mrázová, sekunda A 69,34 bodov, 96. percentil
Katarína Valová, sekunda A 69,34 bodov, 96. percentil
Lea Kubíčková, sekunda A 68,34 bodov, 96. percentil
Sofia Somolániová, sekunda A 65,34 bodov, 93. percentil
Samuel Gorazd Kapalla, sekunda A 63,01 bodov, 92. percentil
AlexandraSimona Zaťková, sekunda A 62,68 bodov, 91. percentil
Romana Bodnárová, sekunda A 61,35 bodov, 90. percentil
Dominik Patrik Jančok, sekunda A 57,68 bodov, 87. percentil
Adam Kremnický, sekunda A 57,35 bodov, 86. percentil
Viliam Horečný, sekunda A 56,02 bodov, 85. percentil
Lukáš Kobza, sekunda A 56,02 bodov, 85. percentil
Jordan Bartko, sekunda A 54,69 bodov, 83. percentil
Peter Nagy, sekunda A 53,68 bodov, 82. percentil
Natália Durkáčová, sekunda A 53,36 bodov, 81. percentil
Daniela Svrčková, sekunda A

53,01 bodov, 81. percentil

 

kategória KADET:

Oliver Bukor, kvarta A 80,00 bodov, 100. percentil
Filip Amberský, kvarta A 76,00 bodov, 99. percentil
Adam Gyurcsi, tercia A 76,00 bodov, 99. percentil
Katarína Borgulová, kvarta A 73,34 bodov, 98. percentil
Tatiana Gáborová, kvarta A 73,34 bodov, 98. percentil
Klaudia Koleková, kvarta A 69,34 bodov, 95. percentil
Dominika Šnegoňová, kvarta A 69,00 bodov, 94. percentil
Alexandra Matulová, kvarta A 68,01 bodov, 94. percentil
Tatiana Podolinská, kvarta A 66,68 bodov, 92. percentil
Daniela Dúbravská, tercia A 65,34 bodov, 91. percentil
Elena Bodnárová, kvarta A 64,01 bodov, 90. percentil
Sofia Vargaiová, tercia A 64,01 bodov, 90. percentil
Lucia Goldbergerová, kvarta A 61,35 bodov, 86. percentil
Petra Prítrská, tercia A 59,01 bodov, 82. percentil
Jakub Marchevka, kvarta A 57,35 bodov, 79. percentil
Peter Didek, tercia A 53,35 bodov, 71. percentil
Slávka Nagyová, tercia A 53,35 bodov, 71. percentil
Jakub Borgula, tercia A 50,68 bodov, 64. percentil

 

Kategória JUNIOR:

Kristína Kráľová, sexta A 73,34 bodov, 99. percentil
Katarína Bielčiková, sexta A 64,01 bodov, 97. percentil
Bibiána Bukorová, sexta A 60,02 bodov, 94. percentil
Marcel Churý, 2. A 57,35 bodov, 93. percentil
Adam Jurčík, 2. A 57,35 bodov, 93. percentil
Jana Beregházyová, sexta A 56,02 bodov, 91. percentil

 

Kategória SENIOR:

Stella Zoé Lukyová, septima A 64,01 bodov, 94. percentil
Natália Šebestová, 4. A 63,01 bodov, 94. percentil
Ivan Šimo, septima A 62,68 bodov, 93. percentil
Bianka Bittera, septima A 58,68 bodov, 88. percentil
František Gajdács, septima A 57,35 bodov, 87. percentil
Boris Gnap, 4. A 57,35 bodov, 87. percentil
Patrik Szabó, septima A 57,35 bodov, 87. percentil
Jakub Kuchár, septima A 56,02 bodov, 85. percentil
Paula Kollárová, 4. A 52,35 bodov, 78. percentil
Laura Füleová, septima A 51,02 bodov, 76. percentil
Dominika Lefflerová, septima A 50,69 bodov, 76. percentil

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!


23.11.2016 úspešne prebehlo školské kolo 27.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v piatich kategóriách a títo postupujú do obvodného kola.

Lucia Muchová (SA) - kategória 1A

Oliver Bukor (KA) - kategória 1B

Marcel Churý (2.A) - kategória 2A

Andreea Racsak (3.A) - kategória 2B

Stela Zoé Lukyová (SP)  - kategória 2C2

Obvodné kolo sa uskutoční v Dunajskej Strede dňa 17.1.2017 pre kategórie 1A, 1B a 18.1.2017 pre kategórie 2A, 2B, 2C2

 


Školský rok 2015/2016

 

Úspešná reprezentácia školy na krajskom kole IQ olympiády

V tomto školskom roku sme sa prvý krát zapojili do súťaže IQ olympiáda. IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Celkom sa  do súťaže zapojilo 1387 riešiteľov. Inteligencia a logické myslenie nechýbali ani jednému. Do krajského kola postúpilo 90 najlepších detí z 30 základných škôl, ktorí súťažili v rôznych úlohách.

Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Oliver Druska z Primy A, Victoria Betušová a Matej Lisý z Kvarty A.

V krajskom kole sme získali krásne 6. miesto.

Fotografie z akcie po kliknutí na link a vo fotoalbume:

http://iqolympiada.sk/foto/iqo_2016_trnava/index.htm

Poradie

ŠKOLA

Súťažiaci

Body celkom

1

Piešťany Cirkevná spojená škola

Viktória Zruttová, Terézia Halamová, Samuel Šulgan

148,50

2

Trnava Šport.gymnázium J.Herdu

Richard Hamerlík, Tomáš Niedl, Adam Chalúpek

133,33

3

Jaslovské Bohunice

Richard Bubán, Martina Čápková, Branislav Bubán

132,00

4

Trnava Gymnázium Angely Merici

Filip Kňažko, František Binovský, Andrej Genčur

128,50

5

Trnava-Modranka ZŠ a MŠ (Ivana Krasku)

Róbert Rippel, Martin Záhorák Marianna Pozdechová

126,33

6

Šamorín Gymnázium M.R.Štefánika

Oliver Druska, Victoria Betušová, Matej Lisý

125,00

7

Trnava Súkromná ZŠ BESST 1

Peter Krajčovič, Jakub Bartek, Radovan Štibravý

122,33

8

Šamorín ZŠ M.Bela

Richard Sobek, Lukáš Major, Gabriela Fojtová

121,67

9

Trnava Nám.Slov.uč.tovarišstva

Viktória Skácelová, Vanesa Malíšková, Lucia Páleníková

120,50

10

Trnava Súkromná ZŠ BESST 2, nesúťažný team

Jakub Turanský, Michal Mako, Samuel Sojka

120,50

 

Všetkým výhercom gratulujeme!

Mgr. Oľga Raganová


Krajské kolo – Hviezdoslavov Kubín

      Vo štvrtok, 28. apríla, sme sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa konala v Trnave. Reprezentovala nás Elenka Bodnárová z Tercie A s prednesom prózy v tretej kategórii. Napriek tomu, že sa neumiestnila na postupovom mieste, reprezentovala nás výborne a touto cestou jej ešte raz gratulujeme.

 

 

 

Mgr. Miroslava Fabanová


Výhra v súťaži mladých záchranárov

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika zožalo veľký úspech v piatok 29. 4. 2016 v okresnom kole súťaže mladých záchranárov. Naši žiaci sa prebojovali do najlepšej trojky, obsadili 1. aj 2. miesto. Súťažilo 16 skupín z Dunajskostredského okresu.

Prvé miesto obsadil B tím: Rebeka Čierňavová, Sofia Valentovičová, Adam Gyurcsi, Viktor Kvarda.

Druhé miesto obsadil A tím: Bianka Barniaková, Patrícia Gombárová, Dominik Michalovič a Viktor Roľko.

Všetci ôsmi boli úplne vyrovnaní, o čom svedčí minimálny bodový rozdiel medzi našimi družstvami. Osem žiakov z triedy Sekunda sa na túto súťaž pripravovalo celý rok a bola to pekná  odmena za svedomitú prácu.  Mgr. František Chudoba obetoval krúžku Mladý záchranár veľa svojho času. Súťaž mladých záchranárov obsahuje: testy, ktoré sa zameriavajú na všetky stanoviská v súťaži: streľba zo vzduchovky v ľahu, topografia, práca s plynovými maskami, čo robiť v prípade evakuácie, ochrana pred požiarmi a povodňami a posledné stanovisko bolo zdravotníctvo. Na tieto všetky stanoviská naši mladí záchranári mali 35 minút, no oni to stihli skôr. S týmto výborným výsledkom máme možnosť postúpiť až na celoslovenské kolo. Už druhý krát máme veľkú trofej vo vitríne u nás v škole. Na budúci rok  im budeme držať palce, aby trofej vyhrali zase a tak ostala v našej školskej vitríne natrvalo.                                            

 Body:  1.tím- testy: 160 b.

          -topografia: 40 b.

          -požiarna príprava+ práca s plynnými maskami: 25 b.

          -streľba zo vzduchovky: 12 b.

          -civilná ochrana: 281 b.

          -zdravotnícka príprava: 55 b.

          -trestné body: 0 b.

          -všetky  získané body spolu: 573 b.

          - 1. miesto

Body:   2.tím- testy: 158 b.

          -topografia: 40 b.

          -požiarna príprava+ práca s plynnými maskami: 25 b.

          -streľba zo vzduchovky:  12 b.

          -civilná ochrana: 281 b.

          -zdravotnícka príprava: 55 b.

          -trestné body: 0 b.

          -všetky získané body spolu: 571 b.

          - 2. miesto

Rebeka Čierňavová

Sekunda A

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Úspešná reprezentácia školy na krajských kolách biologickej olympiády

                V tomto školskom roku sme sa zapojili do riešenia teoreticko -praktickej časti biologickej olympiády v 2 kategóriách. V kategórii C nás reprezentovala žiačka Kvarty A Barbara Betušová, ktorá v okresnom kole získala 3. miesto a postúpila do krajského kola, kde v silnej konkurencii bola opäť úspešnou riešiteľkou.

Najnáročnejšie úlohy v biologickej olympiáde sú v kategórii A, kde víťazi postupujú do celoštátneho kola. V tejto kategórii sa hľadajú talenty, ktoré potom Slovensko reprezentujú na medzinárodnom kole biologickej olympiády. Našu školu na krajskom kole reprezentovala žiačka Oktávy A Simona Šimová, ktorá sa umiestnila na krásnom 6. mieste a bola úspešnou riešiteľkou najnáročnejšej kategórie biologickej olympiády.

Dievčatám balhoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

RNDr. Andrea Sidó

 


Úspešná reprezentácia na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku!

Stella Zoé Lukyová, žiačka triedy SX A, ktorá úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole 26.ročníka Olympiády v anglickom jazyku, postúpila do celoštátneho kola. Reprezentovala v ňom nielen našu školu, ale aj celý trnavský kraj. V kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa takýchto úspechov.

Mgr. Gabriela Boldisová


Úspech na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku!

Ivan Šimo, žiak Sexty A, víťaz krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, reprezentoval našu školu a zároveň celý trnavský kraj na celoštátnom kole tejto jazykovej súťaže, ktoré sa konalo v našom hlavnom meste dňa 21. 03. 2016. V historickom centre Bratislavy, v priestoroch Primaciálneho paláca, mu bol slávnostne udelený diplom s titulom úspešného riešiteľa olympiády v nemeckom jazyku. Srdečne blahoželáme a prajeme  veľa podobných úspechov!

Mgr. Renáta Orosová

 

Fotografie si pozriete kliknutím na obrázok.


Postup do finále súťaže Junior Internet!

V priebehu posledných dní odborná hodnotiaca komisia súťaže Junior Internet hodnotila prihlásené projekty v kategóriách JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorAPP a JuniorLEARN.

Odborná hodnotiaca komisia odporučila projekt Salnyr Island, v kategórii JuniorAPP, žiačky III. A Pauly Kollárovej na postup do finále súťaže. V rámci finále je Paula pozvaná na konferenciu Junior Internet prezentovať svoj súťažný príspevok.

Prezentácia prác sa uskutoční v dňoch 18. a 19. 3. 2016 na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Paule k úspechu blahoželáme a vo finále jej budeme držať palce!

Ing. Erika Kuchárová

Fotografie z Paulinho prezentovania si pozriete po kliknutí na fotografiu.


Máme prvé miesto na Slovensku!

      Začiatkom decembra, ako už každoročne, sa konalo ďalšie kolo zaujímavej a obľúbenej celoslovenskej súťaže EXPERT. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 414 škôl z celého Slovenska a medzi nimi už tradične aj žiaci nášho Gymnázia M. R. Štefánika.

Súťaž je jednorazová a individuálna. Každý súťaží sám za seba. Pravidlá súťaže sú jednoduché – každý prihlásený žiak si pred začiatkom súťaže vyberie dve z ponúkaných tém a v priebehu súťaže odpovedá na otázky a rieši úlohy v rámci týchto tém. Svoje odpovede žiaci zapisujú do odpovedníkov, ktoré sú centrálne spracované a vyhodnotené pre jednotlivé vekové kategórie a témy v rámci celého Slovenska.

V tomto ročníku boli ponúknuté témy „Spoločnosť kedysi a dnes“, „Svetobežník“, „Mozgolamy“, „Tajomstvá prírody“, „Góly, body, sekundy“, „Do you speak English“. V uplynulom týždni organizátori po dlhom čakaní zverejnili výsledky a my sa môžeme pochváliť výraznými úspechmi.

Hviezdny úspech dosiahla žiačka Tercie A Katarína Borgulová, ktorá získala prvé miesto v téme „Mozgolamy“. Súťažilo v nej celkom 593 žiakov. Týmto sa, ako prvé dievča z našej školy, dostala do Galérie slávy tejto súťaže, kde doposiaľ trónili zo šamorínskeho gymnázia len traja chlapci. Výrazným úspechom sa však môže pochváliť aj Oliver Bukor, taktiež žiak Tercie A. Ten sa síce v rámci tém umiestnil „len“ na 8. mieste v téme „Do you speak English“ a na 18. mieste v téme „Mozgolamy“, ale v celkovom poradí skončil ako 7. najlepší na Slovensku z 1274 súťažiacich. V prvej desiatke vo svojej kategórii sa umiestnili aj Dominik Boris z Kvinty A – získal 4. miesto v téme „Góly, body, sekundy“ z 561 súťažiacich a Stella Zoé Lukyová zo Sexty A – získala 6. miesto v téme „Do you speak English“ z 523 súťažiacich.

Všetkým úprimne blahoželáme!

Ponúkame vám zopár otázok z tohto ročníka súťaže. Skúste, či nájdete správnu odpoveď na otázku:

1. V ktorom z uvedených miest vrhá kolmá metrová tyč 21. marca na poludnie najkratší tieň?

A) Atény

B) New York

C) Káhira

D) Soul

2. Vymysleli sme logický systém, podľa ktorého priraďujeme písmenám abecedy čísla. Tu je

niekoľko príkladov: A2, B0, C2, D0, E3, F3, G2, H4, I2, K4,

L2.

V ktorej z možností je podľa tohto systému písmenu správne priradené číslo?

A) R2

B) M3

C) O1

D) T2

3. V ktorej športovej hre sa nepoužívajú výrazy backhand a forhand?

A) tenis

B) bedminton

C) basketbal

D) stolný tenis

4. Niekedy dokážeme pri pohľade na neznámu maľbu alebo sochu určiť, koho zobrazuje.

Napríklad muž s tŕňovou korunou je veľmi pravdepodobne Kristus. Ktorej postave je

nesprávne priradená pomôcka, podľa ktorej ju vieme rozoznať?

A) Dávid – prak

B) archanjel Michal – luk a šípy

C) boh morí Poseidon – trojzubec

D) bohyňa spravodlivosti Justitia – meč a váhy

Ing. Beáta Pavolová


 • SÚŤAŽE PK MAT-FYZ-INF

 

V týždni od 9. do 13. novembra 2015 sa uskutočnila medzinárodná online informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci z Tercie A, Kvinty A, Sexty A, III. A a maturanti z informatiky z Oktávy A.

V pondelok 9. 11. 2015 súťažili žiaci Kvinty A a Sexty A, v utorok žiaci III. A a Oktávy A a v stredu žiaci Tercie A. Medzi nimi máme 17 úspešných riešiteľov:

Tercia A

Gáborová Tatiana        percentil 100

Koleková Klaudia        percentil 94

Bukor Oliver               percentil 92

Borgulová Katarína     percentil 87

 

Kvinta A

Pivovarov Alexander    percentil 90

 

Sexta A

Lukyová Stella Zoé    percentil 96

Plavy Peter               percentil 93

Šimo Ivan                  percentil 90

Figurová Diana           percentil 88

Lefflerová Dominika     percentil 88

Urbaničová Simona     percentil 88

Gajdács František      percentil 86

Kuchár Jakub             percentil 86

 

III. A

Šebestová Natália Stanislava    percentil 100

Kollárová Paula                            percentil 82

 

Oktáva A

Papuláková Petra       percentil 99

Kováč Peter               percentil 99

 

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Na fotograffii naše najúspešnejšie riešiteľky zľava: Tatiana Gáborová z tercie A a Natália Stanislava Šebestová z III. A.

Ing. Erika Kuchárová

 

 

V stredu 9.12. 2015 písali žiaci primy, sekundy a tercie školské kolo Pytagoriády. Súťaž zastrešuje ministerstvo školstva a tento rok sa konal už 37.ročník tejto súťaže. Žiaci počas 60 minút riešia 15 úloh a za každú úlohu môžu získať 1 bod. Úspešným riešiteľom je ten, kto získa 10 a viac bodov. Úspešní riešitelia však môžu ešte svoje skóre vylepšiť – ak budú rýchli, môžu úlohy odovzdať skôr a za každé ušetrené 4 minúty sa im pripočítava 1 bod. Je to otázka ich taktiky a stratégie.

Úspešní riešitelia z každej kategórie postupujú na okresné kolá a najlepší z okresných kôl postupujú na celoštátne kolo. Dúfame, že tak ako minulý rok, keď Oliver Bukor skončil v celoštátnom kole na 8. mieste, aj v tomto roku žiaci zabodujú a budú úspešne reprezentovať svoju školu na okresnom a snáď aj v celoštátnom kole.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

(Fotografie po kliknutí na obrázok)

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

 

Kategória P6

 1. Tomáš Nagy                               11 + 7 = 18 bodov

Samuel Gorazd                           11 + 7 = 18 bodov

 1. Jordan Bartko                             12 + 5 = 17 bodov
 2. Peter Nagy                                 11 + 6 = 17 bodov
 3. Viliam Horečný                           12 + 4 = 16 bodov
 4. Dominik Jančok                          10 + 5 = 15 bodov
 5. Lucia Muchová                           10 + 4 = 14 bodov

 

Kategória P7

 1. Viktor Roľko                               15 + 12 = 27 bodov
 2. Radka Knezovičová                     10 + 6 = 16 bodov
 3. Sofia Valentovičová                      10 + 3 = 13 bodov

Petra Prítrská                              10 + 3 = 13 bodov

 

Kategória P8

 1. Oliver Bukor                                11 + 12 = 23 bodov
 2. Zoltán Sármány                           11 + 11 = 22 bodov
 3. Klaudia Koleková                         11 + 10 = 21 bodov

Kristína Szabová                          11 + 10 = 21 bodov

 1. Lucia Goldbergerová                    10 + 8 = 18 bodov

 

 

Ing. Beáta Pavolová

 

 

 • SÚŤAŽE PK SVP

 

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z geografie pre žiakov prima – kvarta. Zúčastnilo sa 36 žiakov.

Väčšina z nich bola aj úspešnými riešiteľmi. V každej kategórii súťažili v teoretickej, praktickej a regionálnej časti. Riešitelia preukázali nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj vlastné záujmy.  Za úspešného riešiteľa sa považuje žiak, ktorý získa spolu najmenej 55 bodov zo 100. Na okresné kolo Geografickej olympiády postupujú prví traja z každej súťažnej kategórie. Všetkým úspešným riešiteľom a hlavne víťazom GRATULUJEME a prajeme im veľa šťastia pri reprezentovaní školy na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 4.2.2016.

                                                                                               Mgr. Ingrid Kloknerová

 

Výsledkové listiny za jednotlivé kategórie :

 

Výsledková listina Geografickej olympiády

 ( školské kolo ) – kategória F ( prima, sekunda )

P.4.

Meno a priezvisko

Teoretická časť          ( 60 bodov )

Praktická časť            ( 40 bodov )

Spolu

1.

Peter Didek

56

39

95

2.

Viktor Roľko

54

39

93

3.

Oliver Drusko

46

39

85

4.

Samuel Kapalla

39

83

5.

Natália Hudecová

41

37

78

6.

Daniela Svrčková

41

34

75

7.

Lucia Muchová

40

30

70

8.

Stella Ižová

42

27

69

9.

Laura Mrázová

37

32

69

10.

Daniela Juráčiková

37

31

68

11.      

Lea Kubíčková

37

30

67

12.

Sofia Valentovičová

38

28

66

13.

Anna Maniačková

32

34

66

14.

Natália Durkáčová

36

26

62

15.

Radka Knezovičová

35

27

62

16.

Viliam Horečný

28

34

62

17.

Jordan Bratko

27

33

60

18.

Sofia Somolániová

26

34

60

19.

Simona Szabóová

30

27

57

20.

Romana Bodnárová

20

26

46

 


Výsledková listina Geografickej olympiády

 ( školské kolo ) – kategória E ( tercia, kvarta )

P.4.

Meno a priezvisko

Teoretická časť          ( 60 bodov )

Praktická časť            ( 40 bodov )

Spolu

1.

Klaudia Koleková

46

34

80

2.

Katarína Borguľová

40

30

70

3.

Filip Amberský

46

22

68

4.

Kristína Szabová

40

28

68

5.

Emma Knezovičová

38

27

65

6.

Rebeca Kosťová

45

16

61

7.

Elena Bodnárová

38

21

59

8.

Alexandra Matulová

34

25

59

9.

Matej Štefánka

39

19

58

10.

Stela Košťálová

37

17

53

11.

Zoltán Sármány

31

22

53

12.

Victória Betušová

34

16

50

13.

Samuel Šurman

32

17

49

14.

Jakub Marchevka

32

17

49

15.

Marko Kotrík

30

18

48

16.

Filip Maár

24

20

44

 

 

 • SÚŤAŽE PK TEV

 

Vianočný medziročníkový turnaj v sálovom futbale  

     18.12.2015 sa uskutočnil na našej škole Vianočný medziročníkový turnaj v sálovom futbale. Turnaja sa zúčastnilo 5 tried. Veľmi kladne hodnotím, že i v triedach, kde bolo málo hráčov sa rozhýbali a oslovili nie moc športovo založených chlapcov. I keď to neboli práve futbalových žongléri, so cťou a oduševnením odohrali všetky zápasy.  Účastníci: Kvinta A, Sexta A mix (doplnení i z kvinty) – pod hlavičkou „sexmix“ , 2.A, Oktáva A a 4.A mix ako „Rauchpause“. Hrali sme systémom každý s každým a tu je sumár:

XOX

Kvinta

Sexmix

2.A

Oktáva

Rauch

Body

Skór

Poradie

Kvinta A

XOX

2:3

2:7

2:2

1:2

1

7:14

5

„Sexmix“

3:2

XOX

1:5

5:7

3:1

6

12:15

3

2. A

7:2

5:1

XOX

2:2

8:3

10

22:8

1

Oktáva A

2:2

7:5

2:2

XOX

6:1

8

17:10

2

„Rauchpause“

2:1

1:3

3:8

1:6

XOX

3

7:18

4

 

Poradie:

1. 2.A                       10 bodov

2. Oktáva A                8 bodov

3. Sexta „Sexmix“       6 bodov

4. 4.A  „Rauchpause“  3 body

5. Kvinta A                 1 bod

 

Úspechy chlapcov Gymnázia M.R.Štefánika vo florbale (fotografie po kliknutí na obrázok)

      Naša škola sa zapojila do čoraz populárnejšej súťaže vo florbale. Súťaž je organizovaná florbalovým klubom Rumba pod záštitou Gymnázia A.Vámberyho Dun. Streda. Zatiaľ máme za sebou 2 kolá a celkom sa nám darí. Zo šiestich zápasov sme päť vyhrali a len Športové gymnázium nás v našom druhom vzájomnom súperení dokázalo obrať o bod. Celkovo bez problémov vedieme tabuľku. Zaujímavá je i štatistika strelcov. Náš Martin Simandl vedie s impozantnými 17 gólmi, čo je viacej ako dokázali nastrieľať družstvá na 2. alebo 3. mieste! Druhý najlepší strelec turnaja má na konte len 4 zásahy. Chlapci už druhým rokom chodia na florbalový krúžok a už vlani dokázali vyhrať Majstrovstvá okresu stredných škôl. Verím len, že pri  súčastnej forme a nasadení dokážu vyhrať nielen  Rumba ligu ale aj spomínané majstrovstvá okresu. A menovite naši hráči: Ladislav Kašša a Dominik Soóky - Oktáva, Martin Simandl a David Iván - 2.A, Roland Horváth a Jakub Kuchár - Sexta, Matúš Kačeňák, Alexander Ziman, David R. Dobos, Dominik Boris a Adam Žigo - Kvinta

Rumba” floorball liga

Majstrovstvá okresu chlapcov stredných škôl

1. kolo (GMRŠ)

GMRŠ – VÁG          3 : 0               GMRŠ – SG+RV      6 : 1              SG+RV – VÁG            3 : 1

2. kolo                          

  výsledky:      * z 1. kola dohrávané zápasy

   GMRŠ – VÁG          5 : 1                                   SG + RV – OA VM      3 : 1                                  

   GMRŠ – Sz Gy 1     2 : 0  *                                VÁG – OA VM           6 : 1                                   

   GMRŠ – SG+RV      1 : 1                                  SG+RV – VÁG            4 : 2                                 

  OA VM – GMRŠ      0 : 14                                  SG+RV – Sz Gy1        1 : 1 *             

  SzGy1 – VÁG           1 : 5 *

Tabuľka po 2. kole:

 1. GMRŠ Šamorín                                                  6     5  1  0      31  :  3     11 bod
 2. SG+RV Sportgymn + Rozvoj vidieka D.S.      6     3  2  1      13 : 12       8 b
 3.  VÁG Vámbéry gimnázium Dun. Streda       6     2  0  4      15 : 17       4 b
 4. Sz Gy1 Szabó Gyula SOŠ. Dun. Streda          3     0  1  2        2  :   8       1 b
 5. OA VM Obchodná akadémia V.Meder         3     0  0  3        2  : 23       0 b

 

Najlepší strelci po 2.kole:

Simandl 17, Kačenák 3, Kašša 3  - GMRŠ Šamorín

Paulík 4, Baláž 3, Birkás, Bertalan, Lénárth 1-1 – SG + RV

Végh, Balogh 3-3,  Kiss, Tamási, Fodor 2-2 – VÁG

Nagy 2 – SzGy 1

Mátis 2 – OA VM

3.kolo sa uskutoční v utorok 15.12.2015. Naše gymnázium má voľno a nastúpi na ďalšie zápasy vo 4. kole až v januári 2016.

 

 

Úspech našich žiačok na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu!

30. septembra 2015 sa v Gabčíkove konali MO v cezpoľnom behu, na ktorých naše žiačky bodovali.

Viktória Fehérová získala 1. miesto v kategórii žiačok SŠ.

Na 1. mieste sa umiestnilo aj družstvo dievčat v kategórii SŠ v zložení Viktória Fehérová (II. A), Daniela Nagyová a Ema Nagyová (obe z Oktávy A).

Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo dievčat v kategórii ZŠ v zložení Adriana Kráľová (Tercia A) a Natália Pötheová (Kvarta A).

Všetkým dievčatám blahoželáme a držíme palce na majstrovstvách kraja.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.

 

 • SÚŤAŽE PK CJ

 

Krajské kolo olympiády v ANJ   

Dňa 10.februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazkou v kategórii 2C2  sa stala naša študentka Stella Zoé Lukyová zo Sexty A a postupuje do celoslovenského kola. Víťazke srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov!

Krajské kolo olympiády v NEJ   

Študent Ivan Šimo zo Sexty A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 2A a postupuje do celoslovenského kola. Víťazovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov!

Školské kolo olympiády v ANJ

V utorok 8.12.2015  sa úspešne uskutočnilo školské kolo 26.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Na základe dosiahnutých výsledkov sme z 52 súťažiacich v piatich kategóriách vybrali týchto žiakov, ktorí postupujú do obvodného kola:

Nagyová Slávka (SA)            - Kategória 1A

Bukor Oliver (TA)                 - Kategória 1B

Marcel Churý  (1.A)              - Kategória 2A

Petra Papuláková (OK)         - Kategória 2B

Stela ZoéLukyová (SX)        - Kategória 2C2

 


 Školský rok 2014/2015

 • SÚŤAŽE PK TEV

Prvenstvo gymnazistov v súťaži Mladý záchranár

      Vynikajúci úspech dosiahli žiaci Gymnázia M. R. Štefánika. Súťaž Mladý záchranár je komplexná súťaž, v ktorej sa okrem fyzickej zdatnosti preverujú vedomosti zo zdravovedy, praktickom i teoretickom poskytovaní 1. pomoci, topografii a orientácii v teréne, postupe pri vyhlasovaní varovných signálov, činnosti pri evakuácii obyvateľstva, používanie ochranných masiek, využitie improvizovaných prostriedkov chemickej ochrany, ako i teoretické testy z požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a civilnej ochrany. Jednou z disciplín je i streľba zo vzduchovej pušky. Na našom gymnáziu si súťaž Mladý záchranár  získala veľký záujem medzi žiakmi. Dá sa povedať, že už má tradíciu a niekoľko rokov dosahujeme pravidelne veľmi dobré výsledky. 15.5.2015  sa konalo okresné kolo na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. Tento rok sme prvý- krát postavili dokonca dve družstvá. Naši kvartáni vlani obsadili 2. miesto a tento rok cieľ nemohol byť iný ako atak 1. miesta. Na súťaž sme sa zodpovedne pripravili i s našimi primánmi. Súťaž je vyhlasovaná pre základné školy a na štarte sa objavilo 14 družstiev zo Slovenska, a jedno dokonca i z Maďarska. Tesne pred súťažou ochorela jedna zo stabilných súťažiacich a na poslednú chvíľu sa družstvo "A" doplňovalo mladou Paťkou Gombárovou z primy A. Dôveru nesklamala, a tak družstvo v zložení: Dominik Boris, Andrej Prítrský, Rebeka Horváthová a spomínaná Patrícia Gombárová s prehľadom vybojovali víťazstvo. Benjamínci z primy A: Adam Gyurcsi, Rebeka Čierňavová, Sofia Valentovičová a Viktor Kvarda, ktorí ešte ďalšie 3 roky môžu súťažiť, obsadili fantastické 5. miesto, keď na 4. miesto im chýbal 1 bod a na tretie dva, čo je pri celkovom počte získaných 527 bodov naozaj minimálny rozdiel.  

Srdečne blahoželáme

Mgr. František Chudoba

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.

 

 

 • SÚŤAŽE PK SJL

 

Tradičná súťaž  tentokrát  na gymnáziu  netradične

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Aj naše Gymnázium M. R. Štefánika navštevujú talentovaní recitátori, ktorí chcú ukázať svoje schopnosti. Jednej takejto príležitosti sa pätnásti najlepší z nich chopili vo štvrtok 19. februára v rámci školského kola recitačnej súťaže.

      Na tento deň sme sa všetci poctivo pripravovali. Nielen súťažiaci pociťovali trému, ale aj my, učiteľky a členky poroty, sme chceli, aby všetko dopadlo čo najlepšie. Konečný výsledok musia posúdiť iní, ale za seba môžem povedať, že to bolo veľmi príjemné predpoludnie. Veľkú zásluhu na tom mali samotní súťažiaci, ktorí do svojho prednesu vložili dušu aj srdce, a čestný hosť a člen poroty zároveň, spisovateľka Kvetka Veverková.

      Kvetkina bezprostrednosť a veselá nálada spôsobili, že z nás všetkých opadla tréma a školské kolo sme mohli s radosťou začať. Všetci sa určite zhodneme na tom, že bolo úspešné, pretože po krátkej porade sme do okresného kola posunuli až šiestich najlepších. S poéziou budú súťažiť Natália Hudecová z Primy A, Marko Kotrík zo Sekundy A a Magdaléna Rybanská z Kvarty A. S prózou budú súťažiť Viktor Roľko z Primy A, Elena Bodnárová zo Sekundy A a Sophia Szeibeczederová z Kvarty A.

       Hoci postúpiť nemohli všetci, nikto neodišiel naprázdno. Kvetka všetkým súťažiacim priniesla medovníkové srdcia a postupujúci od nej navyše získali aj knihu s vlastnoručne napísaným venovaním. Nakoniec sme si všetci, vrátane súťažiacich, pochutnali na domácich koláčikoch, čo bola asi tá najchutnejšia bodka na záver.

       Najpodstatnejší je však jednoznačne pocit, ktorý sme si z tejto akcie odniesli. Určite by nebol taký príjemný, keby sa oň nezaslúžili všetci rovnakou mierou.

       Všetkým postupujúcim ešte raz gratulujeme a držíme palce.

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.

Mgr. Miroslava Fabanová

 

 

 

 • SÚŤAŽE PK BIO-CHE-TECH

 

17. februára 2015 sa konalo na našom gymnáziu školské kolo Chemickej olympiády, kategória D.

Školského kola sa zúčastnilo 6 žiakov z triedy Kvarta.

 

 

 

Výsledky školského kola:                                                          max. počet 40 bodov

Horváthová Rebecca                                                                    40 bodov

Chlebčoková Erika                                                                       40 bodov

Prítrský Andrej                                                                             39 bodov

Beregházyová Jana                                                                      36 bodov

Kráľová Kristína Alexandra                                                            35 bodov

Bielčíková Katarína                                                                       32 bodov

 

Krajské kolo biologickej olympiády

Barbara Betušová, žiačka Tercie A, dosiahla 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády kat. C v teoreticko - praktickej časti s postupom na krajské kolo, kde bola úspešnou riešiteľkou. 

 

 

 

 • SÚŤAŽE PK SVP

 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

5. februára 2015 sa Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci stalo miestom konania krajského kola Olympiády ľudských práv. Za našu školu súťažili Cyntia Lehotská z 3. A a Rebecca Ivánová zo Septimy A. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo postúpiť do celoštátneho kola, Cyntia Lehotská sa umiestnila medzi štrnástimi najlepšími v kraji. Touto cestou dievčatám ešte raz gratulujeme.

 

 

Školské kolo Olympiády ľudských práv

      V týždni od 8. do 12. decembra sa žiaci vyšších ročníkov zúčastnili školského kola Olympiády ľudských práv.

      Školské kolo prebehlo formou testu, ktorý obsahoval teoretické otázky, zamerané na poznatky z oblasti ľudských práv, troch generácií ľudských práv a systému ochrany ľudských práv, ako aj praktické úlohy, zamerané na porušovanie ľudských práv v rôznych oblastiach života.

      Spomedzi zúčastnených žiakov a žiačok dosiahli najlepšie výsledky Cyntia Lehotská z 3. A a Rebecca Ivánová zo Septimy A, ktoré týmto postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5. februára 2015.

      Touto cestou im ešte raz gratulujem.

Mgr. Miroslava Fabanová

 

 

Geografická olympiáda je určená žiakom 1.stupňa 8- ročného gymnázia  so záujmom o geografiu a iné,  geografii príbuzné vedné odbory. Jej cieľom je  rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.

 Dňa 11. 12. 2014 súťažiaci žiaci prezentovali svoje vedomosti a zručnosti z vybraného monotematického celku a  praktické úlohy boli zamerané na zručnosti práce s atlasom,  mapou a na orientáciu.

Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v školskom kole minimálne 55 bodov.

Všetkým zúčastneným na geografickej olympiáde patrí vzhľadom na náročnosť zadaných úloh uznanie a úspešným riešiteľom osobitne touto cestou gratulujem.

                                                                                                           Mgr. Ingrid Kloknerová, učiteľka geografie

 

Výsledkové listiny jednotlivých kategórií za školský rok 2014/2015 :

Kategória H ( Prima A )

Meno a priezvisko

Teoretická časť    (60 b)

Praktická časť     ( 40 b )

Spolu

Peter Didek

52

28

80

Viktor Roľko

41

23

64

Sofia Valentovičová

34

16

50

Radka Knezovičová

30

19

49

Sofia Vargaiová

32

16

48

Petra Prítrská

30

8

38

 

Kategória G ( Sekunda A )

Meno a priezvisko

Teoretická časť    (60 b)

Praktická časť    ( 40 b )

Spolu

Katarína Borguľová

46

30

76

Alexandra Matulová

43

31

74

Klaudia Koleková

44

30

74

Tatiana Gáborová

43

29

72

Kristína Szabová

44

28

72

Filip Amberský

42

25

67

Zoltán Sármány

40

22

62

Jakub Marchevka

38

20

58

Matej Štefanka

34

20

54

Elena Bodnárová

28

26

54

Filip Maár

28

24

52

Samuel Šurman

37

12

49

Marko Kotrík

26

22

48

Oliver Bukor

32

14

46

Matúš Sovík

27

17

44

Adrian Kráľová

27

11

38

Walter Boldis

19

15

34

 

Kategória F ( Tercia A )

Meno a priezvisko

Teoretická časť     (60 b)

Praktická časť     ( 40 b )

Spolu

Barbara Betušová

47

19

66

Stela Košťálová

37

20

57

Rebeka Kosťová

39

16

55

Max Čepček

35

20

55

Ema Knezovičová

35

16

51

Paulína Orbánová

30

20

50

Natália Pethőová

33

15

48

Bibiána Méhesová

27

19

46

Victória Betušová

28

18

46

Martin Goldberger

33

12

45

Matej Lisý

32

12

45

Katarína Bubáková

25

19

44

Matej Dolník

30

13

43

Lenka Havlovičová

23

18

41

František Duroň

20

17

37

Viktória Dudášová

23

14

37

Natália Pethőová

33

15

48

Viktória Lehotová

23

11

34

 

Kategória E ( Kvarta A )

Meno a priezvisko

Teoretická časť     (60 b)

Praktická časť     ( 40 b )

Spolu

Dominik Boris

46

21

67

Terézia Podolinská

41

20

61

Samuel Abrahám

47

12

59

Richard Puss

39

3

48

 

Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stáva ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov.

Fotografie po kliknutí na obrázok hore.

 

 

 • SÚŤAŽE PK MAT-FYZ-INF

 

V týždni od 7. 11. 2014 do 14. 11. 2014 sa konala medzinárodná informatická on-line súťaž iBobor. Diplom úspešného riešiteľa získali títo žiaci:       

Kvinta A (kategória Junior)

Stela Zoé Lukyová

I. A

Matej Koromház

II. A

Simona Zakariásová,

Jakub Kraus

Oktáva A (kategória Senior)

Matej Káňovič

 

ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH v mesiaci marec

V Dunajskej Strede sa konalo okresné kolo Pytagoriády, kde v kategórii P7 získal Oliver Bukor (SA) 2.

miesto a v kategórii P8 Oliver Bukor (SA) 2. miesto a Maximilián Čepček a Barbara Betušová 3.

miesto.

Na okresnom kole olympiády v kategórii Z7 získal opäť Oliver Bukor (SA) 2. miesto

 

 

 

 

 

 


Školský rok 2013/2014

 

 • SÚŤAŽE PK BIO-CHE-TECH

 

Biologická olympiáda

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do biologickej olympiády a zdravotníckej súťaže.

Biologickú olympiádu riešili najmladší a najstarší žiaci školy. Kategóriu D riešili žiačky Sekundy A, do

okresného kola postúpili víťazky školského kola Barbara Betušová , ktorá na okresnom kole získala

1. miesto a Rebeka Kosťová, ktoré na okresnom kole získala 2. miesto (na obrázku). Kategória D nie je postupová

súťaž, končí sa okresným kolom. 18. 6. 2014 sa s víťazkami zúčastníme na slávnostnom vyhodnotení

okresných súťaží, ktoré bude v Dunajskej Strede.

Kategória A z biológie je najvyššia a zároveň najnáročnejšia súťaž, z celoslovenského kola sa

postupuje na medzinárodné kolo. Z celého okresu Dunajská Streda sa len naša škola pravidelne

zúčastňuje na riešení teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády kategórie A . V tomto školskom

roku na krajskom kole boli úlohy, ktoré sa riešili vlani na medzinárodnom kole a právom môžeme

byť hrdí na našich maturantov, ktorí bez špeciálnej prípravy, s vedomosťami, ktoré sú predpísané

požiadavkami pre maturantov získali veľmi pekné umiestnenie. Z celkového počtu 26 súťažiacich

Daniel Petrovič získal 13. miesto, Dávid Hluch 18. miesto.

RNDr. Andrea Sidó

Zdravotnícke súťaže

16. 5. 2014 sa konal 3. ročník súťaže mladých zdravotníkov.

Súťaž bola pripravená pre žiakov základných škôl druhého stupňa a pre žiakov osemročného

gymnázia v tej istej vekovej kategórii.Na súťaži sa zúčastnil 6 členný tím zložený z jedného veliteľa,

z jedného náhradníka a štyroch členov. Boli to žiačky Tercie A a Sekundy A.Počas súťaže preukazovali

svoje praktické schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci postihnutým osobám rozmiestnených na

rôznych stanoviskách v meste. Náš súťažiaci tím sa umiestnil na 4. mieste z deviatich prihlásených.

Súťaž usporiadal územný celok SČK v Šamoríne.

4. 6. 2014 Územný spolok SČK v Dunajskej Strede usporiadal územnú súťaž Družstiev mladých

zdravotníkov. Súťaž sa konala v zábavno-obchodnom centre MAX v Dunajskej Strede. V kategórii

II. stupňa sa zúčastnilo 16 tímov. Súťažné disciplíny – vedomosti v ČK/ČP, SČK a darcovstvo krvi,

zdravotnícke vedomosti a praktické poskytovanie prvej pomoci pri jednotlivých poraneniach

a resuscitácia na fantóme. Náš súťažiaci tím zložený zo žiačok Sekundy A a Tercie A sa umiestnil na 4.

mieste.

Ing. Oľga Veselková

 

 

 • SÚŤAŽE PK SVP

 

 • SÚŤAŽE PK SJL

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín:

2.kategória: 2.miesto E. Bodnárová - próza - Prima A
                  3.miesto M. Kotrík - poézia - Prima A
3.kategória: 1.miesto M. Rybanská - poézia - Tercia A
                  2.miesto D.Boris - poézia - Tercia A
                  3.miesto S.Szeibecederová - Tercia A
4.kategória: 1.miesto: K.Čepečeková - próza - SPA

 

 • SÚŤAŽE PK MAT-FYZ-INF

 

V týždni od 11. 11. 2013 do 15. 11. 2013 sa konala medzinárodná informatická on-line súťaž iBobor. Diplom úspešného riešiteľa získali títo žiaci:       

Tercia A (kategória Kadet)

Erika Chlebčoková, Kristína Alexandra Kráľová, Katarína Bielčiková, Jana Beregházyová, Adam Žigo

Sexta A (kategória Junior)

Simona Šimová, Viktória Kállayová, Dominika Tóthová

I. A

Simona Zakariásová, Erich Tonecker

Oktáva A (kategória Senior)

Jozef Lauro, Nikoleta Lengyelová, Martin Kuchár

Septima A

Július Méri

          

 • SÚŤAŽE PK CJ

 

 • SÚŤAŽE PK  TEV

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár