Rodičovské združenie

Rodičovský príspevok

Vážený rodič,

je tu ďalší školský rok a s tým spojená úhrada členského príspevku. Tento rok sme odhlasovali členský príspevok vo výške 35 €.

Členský príspevok žiadame uhradiť výhradne na číslo účtu

SK21 0900 0000 0000 2187 9042

prevodom alebo vkladom na účet do 30. novembra 2018. Hotovostné úhrady alebo úhrady poštovou poukážkou nebudeme akceptovať. Ku každej platbe je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

S pozdravom

Ladislav Šurman

Predseda RZ

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár