Termíny klasifikačných porád a RZ

Termíny klasifikačných porád a rodičovských združení v šk. roku 2017/2018

 

 

Dátum

 

Pedagogická rada

Rodičovské združenie

 

3. októbra 2017

 

-------

  •  Plenárne zasadnutie RZ
  • Triedne schôdze RZ

 

27. novembra 2017

 

Priebežná klasifikácia po 1. štvrťroku školského  roka

  • Písomná informácia o prospechu a dochádzke pre rodičov
  • Konzultačné RZ

 

26. januára 2018

 

Klasifikácia po 1. polroku školského  roka

--------

 

19. marca 2018

 

Priebežná klasifikácia po 3. štvrťroku školského  roka –

 (iba maturitné ročníky )

  • Písomná informácia o prospechu a dochádzke pre rodičov

 

 

9. apríla 2018

 

Priebežná klasifikácia po 3. štvrťroku školského  roka –  (všetky ročníky okrem maturitných )

  • Písomná informácia o prospechu a dochádzke pre rodičov
  • Konzultačné RZ

 

7. mája 2018

 

Klasifikácia po 2. polroku školského  roka

(iba maturitné ročníky )

-------

 

25.júna 2018

 

Klasifikácia po 2. polroku školského  roka

-------

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár