Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo na škole

FLOW – kľúč k správnemu výberu povolania

Zamysleli ste sa niekedy na tým ako dokáže niektorý chirurg operovať aj hodiny bez únavy a s rovnakým nasadením? Alebo ako je možné, že Jaromír Jágr hrá hokej vo svojich 45 rokoch s rovnakou vášňou, ako keď mal 10? Ako je možné, že niektorí ľudia dokážu robiť istú profesiu so zanietením, odhodlaním, aj napriek neúspechom a prekážkam? Odpoveďou je stav flow...Ak nájdete svoje flow je veľký predpoklad, že budete vo svojej profesii aj dobrí, aj úspešní a peniaze tiež prídu. Odhaduje sa, že až približne 80% ľudí na svete robí prácu ku ktorej nemajú vzťah. Predpokladá sa, že to je jedna z príčin nízkej efektivity práce, slabej morálky, nezáujmu a korupcie. .....viac v prezentácii školskej psychologičky.

Flow - prezentácia.ppsx

 


Prezentácia p. psychologičky na tému kvalita života a životná spokojnosť...

prezentácia šťastie.pdf

 


„...Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš....“

 

Kto by nepoznal známu pesničku od Richarda Müllera. Je to ale naozaj tak, ako sa spieva v pesničke? Pomôžu nám  „prachy“ k šťastiu alebo šťastie k „prachom“?

Aj jedno, aj druhé je z časti pravda.  „Aký veľký vplyv  majú peniaze  na pocit šťastia a životnej spokojnosti? Odpoveď nám môže dať bezdomovec alebo aj Bill Gates. “, konštatuje  Dan Gilbert, svetovo uznávaný psychológ vo filme „Happy“.  Výskumy v oblasti modernej psychologickej vedy – pozitívnej psychológie hovoria, že úroveň životnej spokojnosti a teda šťastia, sa u človeka výrazne zlepší vtedy, ak  nemáme pokryté základné životné potreby (napr. strechu nad hlavou, stravu.. ) a vplyvom peňazí to získame. Ak ale základné životné potreby zabezpečené máme, úroveň šťastia sa z dlhodobého hľadiska výrazne nezmení.  Ukazuje sa, že pre pocit „BYŤ ŠŤASTNÝ“ je podstatné AJ niečo iné.  Genetika, vlastná interpretácia udalostí v živote, charakterové silné stránky človeka, vnímanie pozitívnych emócií (radosť, vďačnosť, láska, nádej, hrdosť, inšpirácia, očarenie, záujem, úcta) ako aj  pozitívnych udalostí.

Takýmito ale aj inými úvahami sa zaoberajú študenti 3.A počas prebiehajúceho programu kariérového poradenstva. Naši žiaci ako jedni z prvých stredoškolských študentov na Slovensku rozoberajú otázku životnej spokojnosti a kvality života, a to za „pomoci“  filmu „Happy“ (so slovenskými titulkami). Rozoberajú ho so školskou psychologičkou na spoločných stretnutiach (ukážka z filmu-len v angl.j.: https://www.youtube.com/watch?v=LF6jph_f64I ).

Súčasné kariérové poradenstvo pre stredné školy sa nemôže zaobísť bez diskusií ponúkaných vo filme. Žijeme v búrlivom, rýchlo sa meniacom svete. Musíme sa vedieť prispôsobovať, neustále na sebe pracovať, zarábať, prežiť, vnímať množstvo podnetov, vyhodnocovať ich a pritom všetkom si udržať “zdravú hlavu.“  Nie je to ľahké.

Nájsť si dobrú prácu, ktorá robí človeka šťastným je obrovská túžba a zároveň životná výzva. Klasické kariérové poradenstvo ponúka žiakom odpovede na otázky „Na akú školu ísť?“ , formou profesijných dotazníkov, či testov, prípadne odpovede na otázku „Aký som?“, formou osobnostných dotazníkov. To všetko čaká našich študentov v najbližšom období. My sme sa ale rozhodli dať našim študentom viac a ponúkame im pridanú hodnotu v podobe odpovede na otázku,  „Ako byť šťastný?“.

Mgr. Kornélia Ďuríková

 

 


 

Výber budúcej vysokej školy alebo profesie je jednou z kľúčových úloh dospievania. Keďže si uvedomujeme dôležitosť tohto rozhodnutia, naša škola poskytuje kariérové poradenstvo žiakom predposledných ročníkov ale aj prvých ročníkov.

ŠTUDENTI 1. ROČNÍKOV
U študentov prvého ročníka realizujeme jednorázové kariérové poradenstvo (diagnostika a vyhodnotenie so školskou psychologičkou) hneď na jeseň po nástupe do školy. Cieľom je zistiť potenciál našich nových žiakov, profesné smerovanie a podproriť ich rozvoj.

ŠTUDENTI 3. ROČNÍKA A SEPTIMY
Žiaci predposledných ročníkov prechádzajú KOMPLEXNÝM PROGRAMOM KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.
Realizuje sa v jarných mesiacoch a má približne 10 stretnutí (vyučovacích hodín). Je rozdelený do 5 blokov. Tie sú nevyhnutné k tomu, aby boli žiaci schopní na konci programu urobiť samostatné a zodpovedné rozhodnutie o vlastnej budúcnosti.

  • 1. blok SEBAPOZNÁVANIE

Žiaci počas 5-­‐6 hodín spoznávajú sami seba. Zisťujú svoje vlastnosti, konfrontujú sa s názormi spolužiakov, vytvárajú si svoj pozitívny obraz a analyzujú svoje predstavy o budúcej profesii.

  • 2. blok SPOZNÁVANIE SVETA PRÁCE

Cieľom tohto bloku je priblížiť svet práce študentom. Počas spoločných hodín so školskou psychologičkou, študenti realizujú aktivity na rozvoj kľúčových kompetencií pre súčasný svet práce ako napr. spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, kreativita a pod. Žiaci sa zároveň učia rozvíjať svoju schopnosť plánovať – so zameraním na vlastnú kariérovú budúcnosť. Súčasťou programu je aj oboznámenie sa s webovými stránkami, ktoré vedia poskytnúť kvalitné informácie o svete práce. V 2.bloku realizujeme aj stretnutia, diskusie, prednášky študentov s odborníkmi z praxe alebo z oblasti profesijného poradenstva.

  • 3.blok DIAGNOSTIKA

V tejto časti prechádzajú žiaci diagnostikou svojich záujmov, schopností.

  • 4.blok INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Obsahom 4. bloku je individuálne poradenstvo študentom,ktoré realizuje naša školská psychologička.

  • 5.blok ROZHODNUTIE A VYHODNOTENIE

Ide o záverečný blok, v ktorom študenti vyhodnocujú prínos programu pre nich samých. Výsledkom celého programu by mala byť schopnosť žiakov rozmýšlať o svojej kariérovej budúcnosti čo najzodpovednejšie.

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár