Naše akcie

šk. rok 2018/2019

 

SEKUNDA VYHRALA V TELEVÍZNEJ SÚŤAŽI DAJ SI ČAS

Vo štvrtok 10. 1. 2019 žiaci Sekundy A a B v skorých ranných hodinách vyrazili do Mlynskej Doliny do RTVS na nakrúcanie súťaže Daj si čas. Napriek už známej dopravnej situácii sme boli v štúdiu načas, ešte aj s časovou rezervou. Čakanie sme si krátili  návštevou štúdia inej vedomostnej súťaže Čo ja viem. V budúcnosti možno aj túto súťaž vyhráme.  

Náš ročník Sekundy veľmi úspešne reprezentovali Julka, Katka, Adrián a Luky. Preukázali nielen rozhľad a vedomosti z rôznych oblastí, ale aj fyzickú zdatnosť, rýchlosť a presnosť.  Dôležitým komponentom nášho úspechu bola spolupráca a vzájomná podpora v rámci tímu. Spolužiaci nadšene tlieskali a nešetrili hlasom, povzbudzovali jedna radosť. 

Z výhry by sme nemali takúto obrovskú radosť, keby sme nemali takých neúprosných súperov ako boli žiaci zo ZŠ Ilava. 

Témou boli udalosti z roku 1912. Ak si nespomeniete na hodiny dejepisu o roku 1912, pozrite si reláciu Daj si čas na STV 2. marca 2019.

Mgr. Linda Mókusz


Učíme sa navzájom

      Maturanti z občianskej náuky zažili 3.12. netradičné dve vyučovacie hodiny. Postaral sa o ne Leo Faragó2.A, ktorý patrí k dobrovoľníkom tímu prestredoškolákov.

      Pre maturantov si pripravil workshop zameraný na podporu občianskej angažovanosti. Svojim spolužiakom vysvetlil, prečo by sa mali zúčastňovať volieb, prečo aj jeden hlas zaváži a podnecoval ich k diskusii na rôzne témy a aktuálne problémy, ako napr. populizmus, extrémizmus apod.

     Maturanti mali možnosť vyjadriť svoj názor, pýtať sa a riešiť niekoľko praktických úloh. Využiť mohli všetky svoje poznatky z občianskej náuky a dejepisu, ale aj vlastné skúsenosti a postrehy.

      Leo zvládol úlohu lektora bravúrne a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

         Mgr. Miroslava Fabanová

 


Interaktívnu hodinu výtvarnej výchovy

s modernými postupmi procesuálneho umenia zažili primáni nášho gymnázia v šamorínskej synagóge, kde sa mohli zapojiť do dokončovania (inštalácie) výtvarného diela, ktoré tam vystavuje výtvarník Jaro Varga:

„Niekde som to našiel, ale neviem to nájsť„

Pokúsili sa pokračovať v megaskladačke z množstva farebných dlaždíc, ktoré po uložení na zem budú zrkadlovým detailným odrazom  maľovaného  stropu. V priebehu hodiny sa im podarilo nájsť a správne uložiť asi 20 dlaždíc. Pracovali v skupinách, pričom sa striedali v inštalácii a v kreslení synagógy.

Chceme sa poďakovať majiteľom At Home Gallery, ktorá sídli v priestore šamorínskej synagógy, že nám umožnili zrealizovať pre žiakov zaujímavú hodinu.

Mgr. Dagmar Malečková

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


SIMULOVANÉ   ŠTUDENTSKÉ  KOMUNÁLNE  VOĽBY

prebehli na našej škole v spolupráci s inštitúciou Pre stredoškolákov, ktorá funguje pod hlavičkou medzinárodnej inštitúcie LEAF.

Uskutočnili sa 25.10.2018 v čase od 8.45 do 14.00.

Volebnou miestnosťou bola školská klubovňa.  Zoznamy kandidátov do obecných zastupiteľstiev a kandidátov  na starostov obcí boli zverejnené  na stene pri klubovni. 

V simulovaných voľbách boli oprávnenými voličmi všetci študenti našej školy, ktorí dosiahli deň pred voľbami minimálne 15 rokov.

Volebnú komisiu tvorili traja študenti – predsedom bol Leonard Faragó z 2. A,  členmi  boli Karin Krížková zo Septimy  A a Jasmina Horváthová z 2. A.

Napriek dostatočnej propagácii bola účasť voličov podpriemerná – 25%.

Uvidíme, aká bude účasť v tých naozajstných, pre občanov dôležitých komunálnych voľbách.

Mgr. Dagmar Malečková

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


 

Dvorný prekladateľ Jo Nesba u nás

 

            Dňa 5. 11. sme mali tú česť privítať na našej škole pána Jozefa Zelizňáka. Toto meno určite nie je neznáme čitateľom severských kriminálok, pretože práve tie pán Zelizňák prekladá.

         Na úvod besedy sa v spomienkach vrátil do obdobia, keď sa po strednej škole rozhodoval, kam povedú jeho kroky. Žiakom GMRŠ priblížil svoju cestu, na konci ktorej je z neho uznávaný prekladateľ a cestovateľ.

         Napriek tomu, že má na konte preklad šesťdesiatich kníh, ako sám povedal, tejto činnosti sa venuje len vo svojom voľnom čase. Hlavnou náplňou jeho pracovného života je práca pre cestovnú agentúru Bubo. Jej súčasťou je prakticky od jej vzniku a na poznávacích zájazdoch sprevádza záujemcov takmer po celom svete.

         Nám priblížil Čínu, Tibet, Nepál, Indiu. Krajiny, ktoré osobne navštívil, preto svoj výklad obohatil o vlastnoručne zhotovené fotografie a osobné zážitky z ciest.

         Počas celej besedy trpezlivo odpovedal na najrozličnejšie otázky zo strany žiakov. Touto cestou mu ešte raz ďakujeme, že si na nás našiel čas a spríjemnil nám prvý školský deň po prázdninách. Veľká vďaka patrí aj pani Jančokovej, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala.

Mgr. Miroslava Fabanová

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Gymnazisti už cvičia vo vynovených telocvičniach

 

Na našej škole už mesiac prebiehajú hodiny telocviku v krásnych, úplne zrekonštruovaných telocvičniach. Rekonštrukčné práce prebiehali v čase letných prázdnin – menili sa obklady, palubovka, osvetlenie a obe telocvične sa po dlhých rokoch  vymaľovali. Priľahlé priestory – chodba, sociálne zariadenia a šatne – majú tiež nové osvetlenie s pohybovými senzormi a dýchajú čistotou vďaka novej maľovke.

Finančné prostriedky nám pridelil zriaďovateľ – Trnavský samosprávny kraj a všetky práce zabezpečila firma Izobau s.r.o. zo Šamorína. Aj touto cestou by sme radi poďakovali pánovi primátorovi Gabrielovi Bárdosovi, ktorý ako poslanec krajského zastupiteľstva podporoval naše snaženie o získanie potrebných financií a pánovi Zoltánovi Faragóovi za perfektnú a korektnú spoluprácu s vedením školy počas rekonštrukčných prác.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky riaditeľmi oboch škôl bol v nových telocvičniach prvou akciou spoločný športový deň najmladších žiakov oboch gymnázií – Gymnázia M. R. Štefánika a Gymnázia I. Madácha. Deti prežili veselý deň vyplnený futbalom, vybíjanou a prehadzovanou.  Súťažiace družstvá boli vytvorené deťmi oboch škôl a  na konci tohto výnimočného dňa odchádzali všetci ako víťazi. 

 

                                                                                                                                              Edita Lysinová

                                                                                                                              Gymnázium M. R. Štefánika


Ďalší zaujímavý deň na našej škole

4. októbra 2018 sme na pôde našej školy, Gymnázia M. R. Štefánika,  privítali p. Mgr.  Jarmilu Čajkovú, odborníčku na prednes a divadlo poézie. Žiaci nielen našej školy sa zúčastnili prednášky a prezentácie Ako správne s  textom pracovať, pochopiť ho a precítiť ho. Žiaci aktívne pracovali s textami, debatovali a naberali potrebné skúsenosti. Pani Čajková vytvorila peknú pracovnú atmosféru. Som presvedčená, že po tomto dni máme zase  bližšie k slovenčine.

Mgr. Blažena Sabáčková

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


4. október – Deň TTSK

na gymnáziu v Šamoríne

 

Trnavský samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych krajov Slovenska a jeho krajským mestom je Trnava. Celkovo pozostáva zo siedmich okresov a tvorí 8,5% celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Počtom 550 tisíc obyvateľov je síce najmenším zo všetkých krajov Slovenska, ale patrí medzi najproduktívnejšie regióny v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva. Naším súčasným županom, v celkovom poradí tohto kraja už piatym, je Jozef Viskupič.

Dňa 4.10.2018 sme si pripomenuli Deň Trnavského samosprávneho kraja i na našom šamorínskom Gymnáziu M. R. Štefánika. Žiaci triedy Kvarta A  vypracovali projekty na túto tému, keďže ich tohtoročné učivo geografie sa týka práve Slovenskej republiky. Najkrajšie práce sa, tradične, vyvesili na nástenku vo vestibule, kde si ich každý návštevník školy môže obzrieť a prečítať si o rôznych „NAJ“ nášho kraja.  Starší žiaci zo Septimy A zase pripravili veľmi krásne prezentácie, ktoré spestrili hodinu geografie, pretože aj oni preberajú Slovenskú republiku.

 Teší nás, že aj takýmto spôsobom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií o kraji, v ktorom žijeme.

                                                        Lea Kubíčková, Kvarta A

   Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.                                  


LINGVA FEST

LingvaFest je podujatie organizované Ekonomickou univerzitou v Bratislave a každoročne sa teší veľkému záujmu. Navštevujú ho nielen milovníci cudzích jazykov, ale aj ľudia, ktorí hľadajú motiváciu pre učenie sa cudzích jazykov a tajné triky polyglotov. Toto podujatie ponúka skvelý program. Tohtoročný LingvaFest, ktorý trval dva dni, sme sa rozhodli navštíviť aj my - výber žiakov nášho Gymnázia. V piatok 28. septembra sme sa vybrali do Bratislavy a prekvapení obrovským počtom ľudí vo vstupnej hale sme sa v dave začali pomaly orientovať. Zistili sme, že v posluchárňach prebieha množstvo zaujímavých prednášok a rýchlokurzy rôznych jazykov. Ponuka bola pestrá a tak lákavá až bolo ťažké si vybrať. Niektorí sme sa rozhodli absolvovať rýchlokurz Esperanta a neoľutovali sme. Iní si zvolili prednášku o výčbe slovenského jazyka pre cudzincov a neskôr pokračovali rýchlokurzom latinčiny, posunkovým jazykom a zavítali aj na prednášku nemčiny pre pokročilých. Podujatie bolo obohatené koncertmi, predajom kníh, zaujímavými prezentáciami, užitočnými appkami na učenie sa cudzích jazykov, praktickými ukážkami metód ako sa učí polyglot, rôznymi jazykovými hrami, súťažami, či dokonca tombolou. Podujatie bolo pre každého z nás veľkým prínosom.

Mgr. Renáta Orosová


Adaptačný deň Primy A a I. A

Dňa 5. 9. 2018 primáni absolvovali adaptačný deň. Cieľom tohto dňa bolo pomôcť novým žiakom spoznať nových spolužiakov, zoznámiť sa a rýchlejšie si zvyknúť na nové prostredie. Od žiakov triedy Kvarta A sa mali možnosť dozvedieť aj niečo o školskej jedálni a spôsobe výučby na našom gymnáziu. Malí primáni boli potešení, keď sa od kvartánov dozvedeli, koľko interaktívnych pomôcok a učební sa nachádza na našej škole. 
Podobný program zažili 11. 9. 2018 aj žiaci 1. A. Tí však mali možnosť stretnúť sa s 2. A. Ich adaptačný deň bol vďaka našej školskej psychologičke obohatený o informácie ohľadom efektívneho učenia, vytrvalosti či učebného štýlu. 
Ďakujeme pani psychologičke za spríjemnenie a realizáciu adaptačného dňa pre našich nových žiakov.
Natália Durkáčová
"Mladý reportér"

šk. rok 2017/2018

KOŽAZ (Septima A a III. A)

Pani profesorka Pavolová je dlhodobým fanúšikom turistiky, roklín, stupačiek a rebríkov, a tak sme sa spolu s ňou a pánom profesorom Hontim vybrali objavovať najkrajšie časti Národného Parku Slovenský Raj. Prechádzajúc roklinami, každý jeden z nás porazil svoj strach z výšok, rebríkov.. pádu. Stihli sme niekoľkokrát prekonať samých seba  počas celodenných túr a ako odmenu nám Slovenský Raj ponúkol svoju nedotknutú prírodu, čarovné zákutia, nezabudnuteľné výhľady. Spoločne sme si varili, radovali z vlastných úspechov po náročných a dlhých dňoch, porovnávali nachodené kilometre v telefónoch  a spoločne sme si užívali posledný školský výlet, náš KOŽAZ.

 

Septima A, 3.A.


Sexta A - "Dobrovoľne po škole"

V rámci projektu "Dobrovoľne po škole" sme sa ako trieda Sexta A rozhodli zorganizovať zbierku pre útulok, konkrétne v našom prípade pre mladú fenku, Emku.

      Emka mala, ako sme už veľakrát spomínali, rôzne problémy s labkou a potrebovala finančnú pomoc kvôli operáciám. Rozhodli sme sa teda konať a prispieť k jej uzdraveniu. Dostali sme povolenie zbierať peniaze aj na maďarskej strane nášho gymnázia a napokon sme vyzbierali úžasnú sumu 210,70€.

      Ale nezbierali sa iba peniaze. Požiadali sme vás aj o iné „maličkosti“, ako sú deky, hračky, krmivo a iné. Touto formou prispelo tiež niekoľko ľudí.

      Chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu pomoc a ochotu. Sme veľmi radi, že táto zbierka pomohla nielen Emke, ale aj vlastníčke útulku, Alžbete Janzetičovej.

      Na záver vás chceme ešte poprosiť, aby ste dávali pozor na zvieratá okolo vás, aby ste si ich vážili a hlavne, keď chcete mať zvieratko, nezabudnite, že adopcia je možnosť, ktorou zachránite život.

Prikladáme ešte poďakovanie od pani Betky:

„Dobrý deň,

chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým študentom a profesorom Gymnázia v Šamoríne, ktorí sa podieľali na zbierke pre zranené zvieratká – útulkárov – fenočku Emku, a tak pomohli s úhradou veterinárnych nákladov. Finančná čiastka 210,70€ naozaj veľmi pomohla. Vďaka.“

 

Mirtil Lépesová

Sexta A


Beseda s Gustávom Murínom na gymnáziu

 

Na našej škole sa uskutočnila beseda so známym slovenským spisovateľom Gustávom Murínom. Zúčastnila sa jej celá škola. Pán Murín nám, ako on sám povedal, nedošiel predstaviť všetky svoje literárne diela. Prišiel preto, aby nás oboznámil viac so svetom a s udalosťami v ňom.

Netrvalo dlho, kým sme sa dostali k témam ako mafia na Slovensku. Gustáv Murín nám ukázal svoju reportáž o smrti istého mafiána a povedal nám k tomu pár slov.

           Potom nám predstavil niekoľko známych osobností vo svete, ktorí  pochádzali zo Slovenska. Od vedcov, cez skladateľov, až po hercov. O väčšine z nich sme naozaj ani netušili, že sú Slováci.

           Nakoniec nám pán Murín ešte prečítal niekoľko vtipných fráz z jeho „synonymického slovníka“ a ukázal nám, akú má slovenčina bohatú slovnú zásobu.

           Besedu s Gustávom Murínom sme si ako škola veľmi užili a vážime si, že tento spisovateľ obetoval svoj čas a prišiel na naše gymnázium.

                                                                              Mirtil Lépesová, SXA, GMRŠ

          

          Pripájame aj reakciu pána Murína, teší nás, že sa mu v Šamoríne páčilo...

 

        

BESEDA V ŠAMORÍNE. Už vo februári som tu objavil nadšené pani knihovníčky, ktoré dokázali zorganizovať besedu pre študentov aj dospelých a bolo to naozaj príjemné popoludnie. Tentoraz som na témy mojich kníh (Mojžiš a DRUKOS proti mafii. Volali ma Žaluď, Všetko je inak), ale aj novej sérii TV dokumentov "Mafiáni na Slovensku", ktorá sa práve dokončuje a o mojom dlhodobom projekte "Slováci a svet" hovoril pred študentmi celej školy: Gymnázia M. R. Štefánika. Žiakom  som  priblížil nielen slávnych Slovákov vo svete, ale aj moju štúdiu o svetovosti slovenčiny. Musím povedať, že sa vyznali v mnou nahodených témach a kládli naozaj zaujímavé otázky. Po besede si prišli po podpis, s jednou triedou sme si urobili spoločné foto a potešil aj študent Adam, ktorý si za svoju seminárnu prácu vybral moju prvotinu "Leto praje milencom". Do školskej knižnice, ktorá je súčasťou kabinetu slovenského jazyka som venoval knihu esejí "Všetko je inak". Takáto beseda poteší!

Fotografie z besedy si pozriete po kliknutí na obrázok.


Po stopách M. R. Štefánika...

 

      Dňa 4. 5. 2018 sa žiaci Tercie a Kvarty vydali na vzdelávaciu exkurziu, ktorá bola zameraná na život M. R. Štefánika, nášho česko-slovenského hrdinu.

      Najprv sme mali možnosť pozrieť si jeho rodný dom v Košariskách, ktorý je zrekonštruovaný a premenený na múzeum. Nachádzajú sa v ňom rôzne exponáty z jeho ciest a života.

      Potom sme navštívili kostol, kde bol M. R. Štefánik pokrstený, a na záver zastávky v Košariskách sme sa prešli po cintoríne, kde odpočívajú jeho rodičia a bratia.

      Následne sme sa išli pozrieť na Mohylu v Brezovej pod Bradlom, kde je samotný generál M. R. Štefánik pochovaný.

      V druhej časti programu sme si vyskúšali ručnú výrobu papiera a taktiež si o jeho histórii vypočuli krátku, no veľmi zaujímavú prednášku v Prietrži. Tento papier sa nevyrába z dreva, ale z vlákien bavlny a ľanu, čo nejedného účastníka exkurzie prekvapilo. A aby boli tieto papiere nášmu oku lahodnejšie, veľakrát sa prifarbujú rôznymi prírodnými farbivami a ozdobujú kvetmi.

      Poďakovanie patrí Renáte Pálešovej a pani profesorkám Fabanovej a Raganovej.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Lea Kubíčková, Natália Durkáčová 

Tercia A, mladý reportér


Beseda s Danielom Hevierom

V pondelok 7. 5. 2018 sa na našej škole konala beseda so známym slovenským spisovateľom Danielom Hevierom. Pán Hevier bol, ako sám povedal, prvýkrát v Šamoríne a  aj na našom gymnáziu. Trocha nám priblížil svoju tvorbu, aj keď väčšina z nás pozná jeho diela ešte z čias základnej školy. Neskôr nám povedal o jeho poslednom veľkom pláne, čo sa týka detskej literatúry. Knižná séria, ktorá opisuje život dvanásťročného Chymerosa, bude mať deväť kníh, ktoré budú vychádzať dvakrát do roka. Neskôr nám tento skúsený spisovateľ aj zaspieval či zarapoval, čo nás celkom prekvapilo.

Stretnúť spisovateľa, ktorý väčšinu z nás sprevádzal celým naším detstvom a ešte k tomu zistiť, že je to naozaj príjemný človek, bol úžasný zážitok. Neraz nám povedal, že by s našou školou chcel naďalej spolupracovať a ja si myslím, že nie som jediná, koho táto informácia potešila. Beseda s pánom Hevierom bola plná srandy a zaujímavých momentov a asi hovorím za všetkých z nás, keď poviem, že sme veľmi vďační za to, že nám to naša škola umožnila.        

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Mirtil Lépesová

Sexta A

 


Anglický týždeň

Výber starších žiakov nášho gymnázia si v týždni od 23. do 27. apríla užil anglicky hovoriacich lektorov z Veľkej Británie. Tentokrát k nám zavítali dvaja noví lektori: Emma Leech a Matty Dyas, ktorých doprevádzala Helen Stayte, ktorá u nás nebola prvýkrát a ako povedala, bola veľmi rada, že si pôsobenie na našej škole mohla opäť zopakovať.
Účastníci kurzu boli zadelení do troch skupín a celý jeden týždeň (6 vyučovacích hodín denne) mali možnosť komunikovať výhradne v anglickom jazyku, odbúrať jazykové zábrany a, samozrejme, rozšíriť si slovnú zásobu a zdokonaliť sa v ústnom prejave prirodzenou a zábavnou formou. Je to vynikajúci, efektívny a u žiakov veľmi obľúbený spôsob výučby akéhokoľvek cudzieho jazyka, a preto sa už teraz tešíme na lektorov v budúcom školskom roku.
 
Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.
Mgr. Renáta Orosová

 


Emka a jej labka

 

Sexta A – Dobrovoľne po škole

 

            V rámci projektu „Dobrovoľne po škole“ sme sa ako trieda rozhodli spojiť s pani Alžbetou Janzetičovou, ktorá si na starosť zobrala už nejedného psíka či mačiatko.

            Pani Alžbeta nám povedala, že momentálne najväčšiu pomoc potrebuje jedna krásna fenka menom Emka.

            Emka to od začiatku svojho života nemala ľahké. Narodila sa v osade a patrila každému, no zároveň nikomu. Nebolo o ňu postarané, a keď ju na ceste našla dobrá duša, bola podvyživená a zranená. Po operácii zlomenej labky musela Emka vydržať bez väčšieho pohybu a v pokoji. Kosť sa jej pomaly zahojila, no ona ešte stále nevie chodiť. V labke nemá silu a podlamuje sa jej. Nádejou pre ňu je drahé neurologické vyšetrenie a následná rehabilitácia, ktorá by mohla obnoviť funkciu tricepsu v labke. V opačnom prípade bude treba labku amputovať.

            Emka má za sebou mnoho vyšetrení a niekoľko operácií, no ešte stále nie je v cieli. Táto nádherná fenka potrebuje každú pomoc, ktorú môže dostať. A práve preto sme sa rozhodli, že svoj voľný čas venujeme tejto slečne. Sexta A bude organizovať finančnú zbierku na našej škole, v rámci ktorej môžete všetci prispieť k zlepšeniu Emkinho stavu.

            Je nám jasné, že maličká má pred sebou ešte niekoľko dôležitých vyšetrení a jej boj o život stále nie je vyhratý. Preto vás prosíme, aby ste prispeli a pomohli tým nielen mladej Emke, ale aj pani Betke, ktorá má na starosti nejednu takúto „Emku“.

            Zbierka sa bude konať 3. mája 2018. Počas dňa žiaci Sexty A navštívia každú triedu. V mene pani Betky a aj Emky vás prosíme, aby ste prispeli. Táto malá nezbednica si totiž zaslúži normálne sa hrať s inými zvieratami, behať po vonku a užiť si život mladého psa.

 

Mirtil Lépesová

Sexta A


Zážitky z exkurzie

 

Bol nádherný deň a ja aj s triedou sme išli do Rakúska. Išli sme do starobylého  zrúcaného mesta Carnuntum. Na začiatku si nás prebral sprievodca – Tomáš, ktorý nás sprevádzal celý deň. Videli sme rôzne zrekonštruované budovy, ale aj rôzne základy. Zaujímavé boli kúpele s podlahovým vykurovaním. Videli sme dva zrekonštruované domy. Oba mali kuchyňu, ale aj posteľ, stoličku alebo gauč. Najväčšia zábava bola ale na ihrisku. Boli tam hojdačky, ale i veľké preliezačky. Najviac ma  bavilo loziť po preliezačke a skákať z vyvýšeného miesta. Ku koncu sme sa ešte pošmýkali na šmykľavke a išli sme do čokoládovne Hauswurth. Tam sme mali prehliadku, ale všetci sa skôr tešili na obchod so sladkosťami. Mohli sme tam ochutnať lahodné čokoládky. Je jasné, že pri ochutnávaní som sa prejedol a čokoládu som nechcel už ani vidieť. Nakoniec som si niekoľko čokolád kúpil. Po tomto výlete nás čakala cesta domov. Výborne som sa zabával a výlet sa mi veľmi páčil.

Lukáš Krčmár, Prima A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok. 


Deň narcisov 2018

Ľudia sú všelijakí. Je veľa takých, pre ktorých je piatok trinásteho symbolom nešťastia, je to deň plný obáv a strachu, čože im len tento nešťastný piatok prinesie. Je to však deň ako všetky ostatné. Deň, keď ráno vstaneme a nasadneme do kolotoča bežných povinností. Ak sa nám v tento deň predsa len niečo nepríjemné pritrafí, zvalíme to na dátum a ďalší deň začíname s čistým štítom, bez obáv a strachu - veď piatok trinásteho skončil, máme ho za sebou a s východom slnka sme tak opäť spokojní a usmiati. 
Je však, žiaľ, veľa takých ľudí, ktorí prežívajú “svoj piatok trinásteho” každý jeden deň. Obavy, strach, trápenie a k tomu mnohokrát silné bolesti sú na dennom poriadku. Nekončia východom slnka, ale trvajú dlhé týždne, mesiace, ba aj roky. Sú to ľudia - onkologickí pacienti, ktorí bojujú so svojou chorobou a majú pred sebou jediný cieľ - poraziť chorobu a žiť si svoj bezstarostný život. Liga proti rakovine preto vyzvala všetkých ľudí, aby sme práve z piatka trinásteho spravili šťastnejší a radostnejší deň a hlavne, aby nás osud trpiacich ľudí nenechával chladnými a ľahostajnými. Túto výzvu sme prijali aj my - žiaci a zamestnanci Gymnázia M.R.Štefánika v Šamoríne. Dobrovoľníci z triedy Kvinta A s veľkým odhodlaním putovali po škole a po uliciach mesta so svojimi pokladničkami, rozdávali symbolické narcisy, oslovovali ľudí a tí štedro prispievali. Všetkým žiakom a zamestnancom našej školy, všetkým Šamorínčanom, ale i náhodným návštevníkom mesta, ktorí svojimi príspevkami preukázali solidaritu, súcit a podporu, patrí veľká vďaka! Spolu sme tak pomohli, resp. prispeli sumou 1 226, 18 €. Ďakujeme!!!
Mgr. Renáta Orosová

 


VALENTÍNSKY PLES 2018

Dňa 16. 02. 2018 sa v našej škole organizoval Valentínsky ples. Akciu organizovala Žiacka školská rada. Od 18:30 začali žiaci rôznych vekových kategórií prichádzať do budovy Gymnázia M. R. Štefánika. Dobrú atmosféru hneď od začiatku navodil osvedčený DJ Rolko (Roland Horváth, Oktáva A).
Po devätnástej hodine, keď sa všetci žiaci usadili na svoje miesta, nás predsedníčka Žiackej školskej rady - Lea Kubíčková (Tercia A) s Viki Šulcovou (IV.A) milo privítali. Po príhovore otvorili ples všetci prítomní zoznamovacím tancom - Mazúrkou. Po skvele zvládnutej mazúrke nasledovali tanečné kolá spestrované rôznymi súťažami.
O 22:00 začalo losovanie tomboly s moderátorkami Karin Krížkovou ( Sexta A) a Viki Šulcovou. Výhercovia dostali hodnotné ceny. Vďaka našej fotografke Dominike Šnegoňovej (Kvinta A) sa študenti mohli fotiť vo fotokútiku, kde vznikli krásne fotky, vďaka ktorým budeme na túto akciu dlho spomínať. V čase čarovnej polnoci bola vyhlásená princezná a princ plesu. Korunky získali Diana Szöcsová (I. A) a Lukáš Roľko (Prima A).
Valentínsky ples skončil polhodinu po polnoci. Žiaci sa v dobrej nálade rozišli domov. Dúfame, že si so sebou zobrali čo najviac pekných zážitkov, na ktoré budú radi spomínať.

Romana Bodnárová (Tercia A)
"mladyreporter"

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok. 


Multi – kulti 2018

 

Všedné školské dni nám s ročnou pravidelnosťou spríjemňuje milá akcia s príchuťou tolerancie, spolunažívania, rešpektovania a vzájomného obohacovania sa rôznych kultúr a národov žijúcich v jednej krajine na spoločnom území. Tým územím je v tomto prípade budova na Slnečnej ulici 2 - čiže budova, v ktorej sídlia dve školy s rôznymi vyučovacími jazykmi: Gymnázium M. R. Štefánika a Gymnázium I. Madácha s vyučovacím jazykom maďarským. 

Fakt, že sídlime pod jednou strechou a dokonca sa delíme o niektoré spoločné priestory, môže byť v iných mestách tak trochu raritou, ktorú by sme inde ťažko hľadali, no pre nás Šamorínčanov je to samozrejmosť, ktorá odjakživa patrí k charakteru mesta. 

A tak sa výber žiakov z oboch škôl opäť po roku stretol a strávili sme spolu pekný deň plný milých, zábavných a kreatívnych úloh. A či sme sa rozprávali, resp. bavili slovensky alebo maďarsky? No čo by to bolo za školskú akciu bez štipky učenia sa! Keďže túto akciu majú v rukách nemčinári oboch škôl, odpoveď už zrejme poznáte. “Šprechovali” sme.

O prípravy a priebeh akcie sa stará vždy striedavo jedna zo škôl. Tento rok sme ju pripravili my - žiaci a učitelia Gymnázia M. R. Štefánika a hostili sme našich maďarských rovesníkov. Keďže sme boli organizátormi, rozhodovali sme i o téme. Zvolili sme si sviatky jari. Dozvedeli sme sa zábavné informácie o veľkonočnom zajacovi a jeho rodine, spoznali sme jarné kvety, zasúťažili sme si a našu kreativitu sme naplno využili pri písaní básní a príprave plagátov. 

Deň sme si užili, zabavili sme sa a tešíme sa na budúci školský rok, keď nás budú hostiť žiaci a učitelia Gymnázia I. Madácha s vyučovacím jazykom maďarským.

 

                                                              Mgr. Renáta Orosová

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok. 


Beseda s Gustávom Murínom

 

V Mestskej knižnici v Šamoríne sa 27.2.2018 uskutočnila beseda so známym slovenským spisovateľom Gustávom Murínom, ktorej sa zúčastnili žiaci Septimy A , 3.A a SXA.

Pána Murína možno poznať vďaka mnohým jeho dielam, no asi najznámejšie sú jeho knihy o mafii. Mafia na Slovensku, Mafia v Bratislave a mnohé ďalšie sú dobre poznané diela našej krajiny.

Keďže táto beseda bola len pár dní po nešťastnej udalosti, ktorá zastihla všetkých Slovákov veľmi ťažko, pán Murín sa „nevyhol“ otázkam z našej strany ohľadom zosnulého novinára a jeho snúbenice.

Sám nám ale povedal niekoľko úžasných slov a pomohol nám možno o niečo viac pochopiť tento čin a jeho následky.

No neostali sme iba pri tejto tragédii. Pán Murín nám porozprával veľa jeho zážitkov, priblížil nám niektoré momenty jeho života a vysvetlil nám, prečo písal to, čo písal. Bolo fascinujúce ho počúvať a vžiť sa do situácií, ktoré on sám prežil. Počas jeho rozprávania nám ešte ukázal niekoľko slovenských osobností, ktoré boli alebo sú známe vo svete.

Jeho prejav bol zaujímavý ,ale zároveň aj vtipný a pútavý.

Po skončení besedy som mala možnosť na chvíľku sa ešte s pánom Murínom pozhovárať a musím priznať, že jeho rady ma veľmi potešili a inšpirovali. Pre niekoho, koho snom je presadiť sa v literatúre na Slovensku ,sú takéto krátke rozhovory neskutočne dôležité. Ochota a zároveň aj spôsob, akým sa postavil k mojim, pre niekoho možno detským snom, boli pre mňa motivujúce.

 

Mirtil Lépesová

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


LYŽIARSKY VÝCVIK 2018

 

      Na prelome januára a februára sa na našej škole každoročne organizuje lyžiarsky výcvik. Aj tento rok sa žiaci tried - Tercia A, Kvinta A a I. A stretli na parkovisku pred Gymnáziom M. R. Štefánika s kuframi plnými lyžiarskych výstrojov. Cieľom bola opäť obec Heľpa.

      Po štvorhodinovej ceste autobusom nás pani Melková v hoteli Heľpa milo privítala. Unavení sme zložili kufre na izbách a oboznámili sa s pondelňajším programom.

      Po pokojnej noci nás čakali bohaté raňajky. Sýti sme sa vybrali na svah odhodlaní lyžovať. Pán profesor Honti, ktorý bol zároveň aj naším inštruktorom, nás zaradil do štyroch skupín. Lyžovanie na Polomke sa nám všetkým veľmi páčilo. Nielen pre nás, ale určite aj pre inštruktorov, bolo potešením vidieť, ako sa zo dňa na deň v lyžovaní zlepšujeme.

      Boli sme radi, že po dennej lyžovačke sme mohli využívať hotelový wellnes. Vírivý bazén a sauna boli pre naše unavené svaly skutočným oddychom.

      V stredu sme si mali oddýchnuť od lyžovania, a tak sme sa vybrali na túru. Po krátkej prechádzke v obci Heľpa a vynikajúcom obede, sme sa vybrali do neďalekej obce Šumiac. Naskytol sa nám krásny pohľad nielen na Kráľovu hoľu, ale aj na celé okolie. Po vyčerpávajúcej túre sme zavítali do múzea zvoncov, kde nás majiteľ múzea, folklorista, spevák a hudobník Mikuláš Gigac privítal s otvorenou náručou. Pán Gigac sa tomuto krásnemu koníčku venuje už 53 rokov. V múzeu sme mali možnosť prehliadnuť si aj nádherné slovenské kroje, či vypočuť si ukážky hry na fujaru a ďalšie ľudové nástroje.

      Dni rýchlo plynuli a my sme odrazu museli baliť kufre a pomaly odchádzať domov. V deň odchodu sme si ešte stihli na svahu zalyžovať a potom sme sa unavení, ale spokojní mohli vybrať domov. Po príchode do Šamorína sme vystupovali z autobusu so skvelými zážitkami a spomienkami na krásnu prírodu.

      Týmto by sme sa chceli poďakovať celému pedagogickému dozoru: pani profesorke Sidó a pani profesorke Fabanovej, ale takisto aj pánovi profesorovi Hontimu a pánovi profesorovi Tesárikovi. Nemôžeme však zabudnúť ani na inštruktora Krištofa Tótha a našu milú a nesmierne šikovnú a trpezlivú zdravotníčku.

      Osobitná vďaka patrí pani riaditeľke PaedDr. Edite Lysinovej za možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku v obci Heľpa.

 

Romana Bodnárová a Natália Durkáčová

Tercia A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Venček Kvarty A

  Žiaci Kvarty A mali na začiatku roka možnosť prihlásiť sa na kurz spoločenských tancov, ktorý bol minulý piatok, 12. januára, slávnostne ukončený tanečným venčekom.

      Bola to ich prvá plesová slávnosť, kde ukázali, čo ich za posledné mesiace naučila tanečná lektorka. Žiaci sa počas kurzu naučili nielen jedenásť spoločenských tancov, ale aj niečo o spoločenskej výchove.

      Kvartáni už od piatkového rána poctivo pripravovali zlato-červenú výzdobu auly, vďaka čomu to tam vyzeralo ako na pravom plese. Venček sa začal o siedmej prvým z troch príchodov žiakov na tanečný parket a otvorili ples valčíkom alebo aj ,,kráľom tancov”.

      Každá časť sa tancovala na dve skupiny, pretože, ako zvyčajne, bolo viac dievčat ako chlapcov, takže si niektorí chlapci zatancovali s niekoľkými dievčatami. Napriek menšiemu stresu to žiaci zvládli a po predvedení jedenástich tancov obidvoma skupinami ešte pozvali do tanca svojich rodičov.

      Po oficiálnej časti, keď tancovali len Kvartáni, sa začala spoločná zábava a DJ púšťal aj pesničky na želanie. Počas večera mali šancu rodičia aj deti naučiť sa ďalšie spoločenské tance, napríklad poľskú mazurku alebo belgický tanec.

      Venček sa končil o polnoci, keď už boli všetci unavení z tancovania. Bol to úžasný večer a ešte lepších niekoľko mesiacov tanečného kurzu, vďaka ktorému sme sa naučili tancovať a určite si aj posilnili kolektív.


Sofia Vargaiová


Súťaž tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu

Zapojili sa do nej všetky triedy s rôznym stupňom nadšenia i recesie.

Po kritickom zhodnotení výtvarných artefaktov sa odborná komisia ( pani riaditeľka, pani zástupkyňa a učiteľka výtvarnej výchovy) jednomyseľne zhodla na výsledku:

1. miesto – Sekunda A

2. miesto – Sexta A

3. miesto – Prima A

Výsledky boli vyhlásené na Vianočnej akadémii 22. decembra 2017.

Víťazná trieda dostala možnosť zadovážiť si/ užiť si niečo spoločné v hodnote 30 eur. 

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Vianočné trhy vo Viedni – alebo netradičný výlet do tradičnej Viedne

Tak ako každý rok, aj tento, absolvovali naši žiaci poznávací výlet do vianočnej Viedne.

Prívlastok netradičný dostal preto, že okrem tradičných vianočných trhov, navštívili žiaci aj múzeum ilúzií, ktoré sa „pohralo“ s našou fantáziou a oklamalo naše zmysly. Žiaci sa mali možnosť na vlastné oči presvedčiť, že nič nie je také, aké sa to na prvý pohľad zdá.

Súčasťou výletu bola aj prechádzka po vianočnej Viedni, či návšteva tradičných vianočných trhov. Žiaci tu mali možnosť ochutnať tradičné jedlá, či pokochať sa pohľadom na nádhernú vianočnú výzdobu, prípadne si odniesť domov menší suvenír.

A hoci je návšteva vianočnej Viedne  už dlhé roky súčasťou nášho predvianočného programu, vždy sa tam radi vraciame, lebo má svoje čaro.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


ČERVENÉ STUŽKY

Prvého decembra bol celosvetový Deň boja proti AIDS. Pod dohľadom pani profesorky Sidó sme sa my, dievčatá zo Sexty A - Klaudia Bittera, Victoria Betušová, MirtilLépesová a Natália Pethőová, vybrali rozdávať červené stužky žiakom a učiteľom našej školy.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny sme chodili z triedy do triedy a niekoľkokrát sme vysvetľovali, čo choroba AIDS vlastne je a ako sa jej môžeme vyhnúť. Žiaci na našej škole túto udalosť už síce poznajú, no každý rok ochotne počúvajú a nosia stužky, ktoré symbolizujú boj proti tejto chorobe. Samozrejme, mali sme pripravenú aj krásnu a poučnú nástenku s touto témou.

                                                                                                                                             Mirtil Lépesová – Sexta A


Akcie slovenčinárok na našej škole

 

      Mesiace november a december boli pre našu predmetovú komisiu bohaté na rôzne akcie.

      10. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C, ktorá je určená pre nižšie ročníky. Spomedzi zúčastnených sa s najlepším výsledkom prebojovala do okresného kola Sofia Mária Valentovičová z Kvarty A. 29. novembra sme spoločne absolvovali spomínané okresné kolo v Dunajskej Strede. Sofia síce nepostúpila do krajského kola, ale vo veľkej konkurencii dôstojne reprezentovala naše gymnázium. 

      1. decembra sme pokračovali v školskom kole Olympiády kategórie A a B. Tieto sú určené pre vyššie ročníky. Do krajského kola, ktoré sa ešte len bude konať, napokon postúpila Veronika Pätoprstá z 3. A. Obom dievčatám blahoželáme a Veronike prajeme veľa šťastie v Trnave. 

      8. decembra sme na pôde školy zorganizovali hneď dve akcie. Ráno sme začali školským kolom recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok bolo školské kolo výnimočné aj tým, že sme v porote mali pomoc v podobe spisovateľky Kvetky Veverkovej. Vypočuli sme si veľké množstvo zanietených recitátorov. Táto časť bola veľmi príjemná. Oveľa náročnejšie bolo určiť víťazov. Nakoniec sme sa zhodli a do okresného kola postúpili Lukáš Krčmár, Alicka Šimurdová a Romana Bodnárová, Natália Hudecová, Dominik Boris a Samuel Abraham. Všetkým srdečne blahoželáme. 

      Druhou akciou bola beseda s Kvetkou Veverkovou, ktorá bola určená pre končiace ročníky. Kvetka je veľmi milá a spontánna osoba, ktorej nechýba dar reči, takže svoje publikum dokázala zaujať od prvých minút, čomu určite dopomohlo aj predčítanie z najnovšej knihy, ktorá je veselá a zábavná. Samotní žiaci boli aktívni a zvedaví, kládli mnohé otázky, na ktoré Kvetka vďačne odpovedala. Otázky boli rôznorodé, ale týkali sa najmä literatúry, zaujímal ich proces písania, inšpirácie, ale aj názory na súčasnú slovenskú a svetovú literatúru. 

      Už teraz sa tešíme na ďalšie akcie a besedy. Dúfame, že budú rovnako príjemné..

 

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

  Mgr. Miroslava Fabanová 

 


ANJELSKÁ POŠTA

V našej triede sa každú chvíľu dejú zaujímavé veci. Jednou z nich bola aj ANJELSKÁ POŠTA. Mám jedného spolužiaka, ktorému napadlo, že by sme mohli písať pohľadnice blízkym. V poslednej dobe trend pohľadníc upadá do zabudnutia, a preto sme súhlasili. Lukáš o niečo neskôr priniesol obálky, známky aj pohľadnice. Rozdal nám ich a my sme mali vypustiť našu fantáziu a začať tvoriť. Všetci mali prácu. Či už písali babke, dedkovi, tete, ujovi alebo komukoľvek. Všetci mali absolútne originálne pohľadnice. Keď všetci odovzdali pohľadnice, Lukáš ich zaniesol na poštu a všetky ich rozniesli. Niektorí vytvorili aj básne.

 

VIANOCE:                                                                             VIANOCE:

Už  sú tu Vianoce,                                                               Už prišla tá chvíľa

aj vianočný stromček,                                                        už je tá hodina,

radosťou žiari,                                                                     na gauči sedí

celý náš domček.                                                                 celá rodina.

 

Rodina sa stretne,                                                               Rozdávam darčeky,

darčeky  si dajú,                                                                   pod stromom sediace,

veselé sviatky                                                                       rýchlo ich podávam,

si poprajú.                                                                             rodine hľadiacej.

 

Šťastné a veselé,                                                                  Na tvári úsmev je,

prajeme vám,                                                                       voňajú koláče.

na Vianoce darček                                                               Muffinky, buchtičky,

všetkým vám dám.                                                              môj brat ich všetky zje.

 

Vianoce sú najkrajší                                                           Rozsvietil sa stromček,

sviatok v roku,                                                                     rozbaľujem darček.

pod stromčekom nájdem                                                  autíčko, bábika,

darčekov kopu.                                                                    ľúbime Ježiška.

 

 


Spolupráca s Paneurópskou vysokou školou

sa na našej škole zrealizovala 22. novembra 2017 v podobe prednášok, ktoré boli zamerané na  viaceré vekové skupiny. Témou prednášok bolo kariérne poradenstvo, ako žiť šťastný a spokojný život a zdravý  životný štýl.

Prednášku o kariérnom  poradenstve „vyhrala“ v naša trieda  – Sexta A. Mladé študentky z Paneurópskei vysokej školy nám počas piatej a šiestej vyučovacej hodiny prednášali o rôznych vysokých školách, o možnostiach a spôsoboch štúdia.

Dozvedeli sme sa o spôsobe výučby na vysokej škole, ako prebieha skúškové obdobie na výške, a  získali sme trocha jasnejší  obraz o tom, aké povinnosti nás ako vysokoškolákov čakajú. Jedna zo študentiek, úplnou náhodou moja menovkyňa, nám dôrazne pripomenula, aby sme prihlášky posielali včas a správne vyplnené.

Neskôr sme riešili naše osobnosti a potenciálne vhodné budúce povolanie. Dostali sme dotazník, ktorý podľa našich odpovedí vyhodnotil,  aká profesia  by bola pre nás vhodná.

Prednáška zaujímavá, hoci sme občas odbočili od témy. Občas bolo aj trápne ticho, keď sa nikto nezapájal do diskusie. Asi je to pre náš vek ( a aj našu triedu) príznačné.

 Faktom je to,  že sme získali  niekoľko nových informácií a dobrých rád, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu!

 

Mirtil Lépesová

mladyreporter

Sexta A

 


Zaujímavá prednáška

             Tretí novembrový týždeň je tradične venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám a práve pri tejto príležitosti sa na našej škole dňa 23.11.2017 uskutočnila zaujímavá prednáška. Navštívili nás pani majorky z Prezídia Policajného zboru SR, ktoré k nám prišli prednášať o drogách a závislosti na nich.

Prednáška bola rozdelená do niekoľkých častí. Ako prvé sme sa dozvedeli niečo o platných zákonoch v SR, ktoré u nás zakazujú akékoľvek užívanie, prechovávanie , distribúciu a výrobu drog, poukázali aj na zákony v iných štátoch, a to, že SR má v tejto oblasti najprísnejšie zákony.

 V druhej časti sa venovali konkrétnym drogám, dostali sme všetky dôležité informácie  a mali sme možnosť vidieť, čo dokážu drogy napáchať s človekom za krátky čas užívania.

Spomínali na zásahy, na ktorých sa zúčastnili a dostali sme rady do života, napr. ako sa správať v prípade policajnej razie na diskotékach.

Mali sme aj názorné ukážky – policajný pes nám ukázal, ako ľahko nájde schované drogy a žiak kvarty Viktor R. sa podujal obliecť sa do ochranného odevu, ktorý používajú pri vstupoch do laboratórií určených na výrobu drog, prípadne iných kontaminovaných miest.

Žiaci sa pýtali, ako sa nájdené drogy likvidujú, čo s nimi polícia robí. Asi nečakali odpoveď, že sa pália. Ako nám bolo vysvetlené, je to preto, lebo nikto nevie, čo všetko sa drog primiešalo pred ich predajom.

Na záver sme si mohli pozrieť krátky film zo skutočných policajných akcií.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

 

                                                                                       Dominika Šnegoňová Kvinta A


Tvorivé dielne- Deň slovenčiny

16. november 2017

 

16. 11. 2017 (štvrtok) sa žiaci nášho gymnázia a ďalších okolitých škôl (ZŠ Lehnice, ZŠ Mateja Bela, Hotelová akadémia a ZŠ Štvrtok na Ostrove) zúčastnili TVORIVEJ DIELNE, ktorá bola usporiadaná na počesť J. M. Hurbana.

Žiaci, ktorí recitujú poéziu a prózu, sa zišli na našom gymnáziu M. R. Štefánika v učebni fyziky s pani Jaroslavou Čajkovou, ktorá nám predstavila dielo KTO MÁ KĽÚČ? od Miroslava Válka. Tejto tvorivo-umeleckej dielne sa mohli zúčastniť všetky vekové kategórie. Mgr. Jaroslava Čajková vysvetlila  rozdiely  v chápaní a pochopení  textu. Nižšie ročníky si báseň vysvetlili menej metaforicky ako starší žiaci. Po rozbore a vysvetlení slovných spojení,  začali praktické cvičenia, ktoré recitátorov posunuli ďalej v kvalite prednesu. Vyskúšali sa rôzne spôsoby čítania jednotlivých veršov.

Po dokončení praktických cvičení sme si pozreli video, v ktorom predniesli poéziu  prózu Laura  Kladivíková (Margita a Besná od Jána Bottu) a Michal Kvaššaj (Debna, aby som sa do nej schoval od  Jamesa Thurbera).

Ďakujeme  Žitnoostrovskému osvetovému stredisku za to, že ponúklo takéto náučné cvičenie prednesu umeleckého textu. Rovnako ďakujeme  našej pani riaditeľke PaedDr. Edite Lysinovej za možnosť zúčastniť sa takejto prednášky.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

 

Natália Durkáčová a Romana Bodnárová (Tercia A)

„mladyreporter“


Vystúpenie skupiny AMOS

7. november 2017

 

Dňa 7.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie skupiny AMOS, ktorá nám predstavila Klub 27, tiež známe ako Klub navždy 27. V tomto klube sú väčšinou zaradení hudobníci, ktorí zomreli v dvadsiatich siedmich rokoch. Všetkých ale spája to, že boli drogovo závislí, a zomreli na následky predávkovania alebo otravu alkoholom.

 Dvaja hudobníci, členovia skupiny AMOS, nám predstavili slávne hudobné hviezdy  nielen rozprávaním o ich živote, ale nám aj zaspievali ich piesne.

 Vystúpenie bolo určené žiakom počnúc od Tercie A  až po maturtantov. Bolo veľmi poučné i zábavné.

 Myslím si, že nie som jediná, ktorá sa bude tešiť, ak nás navštívia znova.

 

Ižová Stella, Tercia A

„mladyreporter“

 


HALLOWEEN

27. október 2017

Dňa 27.10. 2017 prebehol na našej škole už "tradičný" halloween, kedy  sa žiaci nášho gymnázia mohli prihlásiť do súťaže o "najstrašidelnejší" kostým. V piatok ráno prichádzali študenti prezlečení do rôznych masiek. Bolo vidieť horrorové a filmové postavy, ale aj bosorky, strašiakov, múmie a elfov. Po 5. vyučovacej hodine sa uskutočnilo vyhodnocovanie desiatich najlepších kostýmov. Aj napriek tomu, že boli všetky kostýmy krásne a každý bol niečím originálny,  porota - Lea Kubíčková (Tercia A), Viktória Šulcová (IV.A) a Karin Krížková (Sexta A) sa musela rozhodnúť pre desať najlepších a tri víťazné masky. Na treťom mieste sa umiestnila VERONIKA KUBULÁKOVÁ (IV.A) v kostýme strašidelnej Alice z krajiny zázrakov. Druhé miesto si zaslúžila ANNA MANIAČKOVÁ (Tercia A), ktorá predstavovala cirkusantku a na víťaznom prvom mieste sa umiestnila STELLA IŽOVÁ (Tercia A), ktorá bola "srdcovou" kráľovnou. Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným študentom ďakujeme, že sa zúčastnili tejto súťaže.

Všetci ste boli super! Dúfame, že z takéhoto veľkého počtu súťažiacich si porota bude môcť vyberať víťazov aj na budúci rok!

Romana Bodnárová, Tercia A

„mladyreporter“

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


IMATRIKULÁCIA PRIMÁNOV

24. október 2017

 

24. október 2017 nebol pre primánov deň ako každý iný. Na našom gymnáziu sa uskutočnili imatrikulácie primánov, ktoré pripravovali žiaci Tercie A. Keďže je v Prime A hojný počet žiakov, imatrikulácie sa museli uskutočniť v dvoch triedach s rôznymi súťažnými úlohami.

 Prvou témou bol HARRY POTTER -  primáni  plnili úlohy od tradičného podávania si jablka z úst do úst, hľadania jelly beans nosom a so zaviazanými očami v kope múky, lovenia rôznych predmetov v krabici plnej želatíny až po vzájomné umývanie si zubov detskou zubnou pastou či kečupom. Zaujímavou aktivitou, ktorú si mohli primáni vyskúšať,  bol "metlobal". Ich úlohou bolo prehodiť  sliz cez obruč.

Vo vedľajšej triede prebiehali imatrikulácie s témou FAKTOR STRACHU, kde malých primánov čakalo nielen veľa úloh, ale aj občerstvenie. Mohli ochutnať  napečené zákusky a koláčiky,  slané pagáčiky, čipsy, ale aj sladké muffinky a kokosky. Aj tu museli primáni plniť úlohy  ako páka, súťaž v jedení rohlíkov, podávanie si jablka z úst do úst až po hmatanie rôznych predmetov v krabici, ktoré museli uhádnuť.                              

Na záver dostali všetci primáni diplom o absolvovaní imatrikulácii. Tento deň bol dobrým začiatkom nielen pre malých primánov, ale aj pre samotných terciánov, ktorým sa tohoročné imatriulácie veľmi vydarili.

Romana Bodnárová, Tercia A

„mladyreporter“

 


Voľby predsedu Žiackej školskej rady

13. október 2017

 

Hoci sa piatok trinásteho  nepovažuje za  šťastný deň, na našej škole sa napriek tomu dňa 13. 10. 2017 uskutočnili voľby nového predsedu Žiackej školskej rady.

   Všetci členovia školského parlamentu sa po 2.vyučovacej hodine stretli v dejepisnej učebni v počte  51 žiakov.

    Na úvod mali všetci štyria  kandidáti:  Alexander Ziman (Septima A), Karin Krížková(Sexta A), Viktor Roľko(Kvarta A) a Lea Kubíčková(Tercia A)  krátky predslov o tom, ako si predstavujú prácu predsedu ŽŠR.

   Potom sa rozdali volebné lístky, na ktorých študenti zaškrtli jedno meno kandidáta, ktorého chceli za nového predsedu ŽŠR. Celkovo bolo odovzdaných 51volebných lístkov, z toho  1 lístok bol neplatný.

   Volebná komisia, ktorej členmi bola Viktória Šulcová (IV.A), Tomáš Major (III.A) a Romana Bodnárová (Tercia A),  skontrolovala všetky volebné lístky niekoľkokrát, až došli k finálnemu výsledku:

Lea Kubíčková- 21 hlasov

Karin Krížková- 17 hlasov

Alexander Ziman- 11 hlasov

Viktor Roľko- 1 hlas

Za novú predsedníčku ŽŠR bola zvolená Lea Kubíčková z Tercie A.

 Lea Kubíčková, Tercia A

 „mladyreporter“

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Prezentácia o správnom čistení zubov

6. október 2017

Osvetovej  prednášky  sa zúčastnili žiaci Tercie A a  Kvarty A  v jednej skupine a Kvinty A a Sexty A v druhej .

Vysvetlili  nám,   čo to je zub, z čoho sa skladá, čo spôsobuje zubný kaz, ako mu predísť.  Ak to už máme zubný kaz,  ako sa máme starať o naše zuby, aby sa nešíril.

Postupne sme sa dostali k témam ako si vybrať správnu zubnú kefku, ako si  správne čistiť zuby a pravidelne sa starať o náš chrup.

Na záver prezentácie sme boli rozdelení do skupín, pričom na každú skupinu bol pridelený jeden lektor, ktorý nám ukazoval správnu techniku čistenia zubov.

Škoda, že  skupina Kvinta A a Sexta A sa pre nedostatok času mohla zúčastniť len samotnej prezentácie.

V budúcnosti by sme určite privítali  podobné prezentácie, ktoré nás poučia, ako sa starať o naše zdravie.  

Lea Kubíčková , Tercia A

„mladyreporter“

 


Medzinárodný deň knižníc

Dňa 23.10. 2017 sa žiaci Primy A zúčastnili Medzinárodného dňa knižníc, počas ktorého sa od žiakov Tercie a Kvarty A dozvedeli, ako písať príbehy či básne. Na úvod nám REBEKA ČIERŇAVOVÁ (Kvarta A) zhrnula, čo vlastne Medzinárodný deň knižníc je a prečo sme sa v triede Prima A takto všetci zišli. Vybraní študenti z nášho gymnázia mali za úlohu malým primánom opísať, podľa čoho píšu príbehy, ako pritom postupujú a čo im odporúčajú, aby boli ich diela stále lepšie a lepšie. Následne mali prečítať aj vlastný úryvok z príbehu, ktorý sami napísali. Ako prvý žiak nám prišiel prezentovať svoje myšlienkové pochody ADAM GYURCSI (Kvarta A). Ďalší v poradí, ktorý nám priblížil svoje vlastné písanie rozprávok, bol PETER DIDEK (Kvarta A) a následne nám prečítal aj úryvok zo svojho príbehu o vikingskej princeznej Anastázii. Tretím žiakom, ktorý prečítal svoj príbeh pred triedou plnou primánov, bol VIKTOR ROĽKO (Kvarta A). Svojím dielom, ktoré perfektne zapadalo do dnešnej doby nepobavil len študentov, ale aj našich profesorov. Žiačka REBEKA ČIERŇAVOVÁ (Kvarta A) nám priblížila ako píše básne a následne nám aj prečítala svoje vlastné poetické dielo. Ďalšou žiačkou, ktorá nám prečítala svoju rozprávku, bola KATARÍNA VALOVÁ (Tercia A). Na začiatku nám priblížila, odkiaľ berie myšlienky na tvorenie príbehov a potom nám prečítala svoj veľmi dlhý, ale zaujímavý príbeh o dievčati, ktoré odmieta byť princeznou. Po Katke sa pred tabuľu so svojím dielom odhodlane postavil VILIAM HOREČNÝ (Tercia A) a Medzinárodný deň knižníc nám svojou ukážkou a radami, o tom, ako približne podľa jej názoru má vyzerať próza, ukončila DANIELA SVRČKOVÁ (Tercia A), ktorá mala napísaný príbeh zo súčasnej doby. Po prečítaní úryvkov dostali primáni za úlohu napísať krátke dielo v skupinkách za pomoci starších žiakov, ktorí im pomáhali. Témy boli rôzne- od cestovania v čase až po nenaplnenú lásku.

Romana Bodnárová, Natália Durkáčová

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

 


Anglický týždeň

Od  9. októbra 2017 až do 13. októbra 2017 sa primáni, sekundáni, terciáni a kvartáni  mohli zúčastniť Anglického týždňa. Na našu školu prišlo päť  lektorov, ktorí sa nám venovali každý deň šesť vyučovacích hodín. Lektori k nám prišli z rôznych krajín ( od Anglicka po Austráliu) s tým, že ani jeden z nich nevedel plynule rozprávať po slovensky. Jediným dorozumievacím jazykom  bola angličtina.

Celý týždeň sme robili veľmi zaujímavé aktivity, ktoré nás obohatili o slovnú zásobu a pomohli nám precvičiť všetky slovné spojenia a časy, ktoré sme sa naučili za školskými lavicami. Získali  sme veľa zaujímavých informácií o našich lektoroch (či už išlo o mesto, z ktorého pochádzali, alebo ich súkromný život) a hlavne sme si celý týždeň užili :D. A samozrejme naučili sme ich pár slov po slovensky (bryndzové halušky, žinčica a pod.)

Ďakujeme, že nám škola poskytla takúto možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Pevne veríme, že sa na tento kurz aj   budúci rok  prihlási veľké množstvo študentov. 

Natália Durkáčová, Tercia A

„sommladyreporter“

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Exkurzia do NR SR

      Dňa 6. 10. 2017 sa žiaci Septimy A a 3. A za sprievodu pani profesorky Fabanovej a pani profesorky Malečkovej zúčastnili zaujímavej exkurzie v priestoroch NR SR.

      Po príchode do Bratislavy sme pred parlamentom získali chvíľku na nasatie atmosféry, ktorú podčiarkuje aj blízkosť Bratislavského hradu a Dunaja.

      Samotná exkurzia sa začala bezpečnostnou kontrolou, ktorou sme všetci bez väčších problémov prešli. V tom čase nás už vo vestibule čakala naša sprievodkyňa PhDr. Lujza Kittlerová. Začali sme pri štátnych symboloch a niektorých našich velikánoch, medzi ktorými bol Jozef Miloslav Hurban a Milan Rastislav Štefánik. Prešli sme sa miestami, ktoré pravidelne vídavame v médiách a presunuli sme sa na poschodie, kde sme zakotvili pri olejomaľbách Albína Brunovského. Užívali sme si veľkolepý výhľad a pútavé rozprávanie pani Kittlerovej. Napokon sme sa predsa dočkali a vstúpili sme na balkón Rokovacej sály. Spočiatku sme obdivovali architektonické umenie a neskôr sme sa mnohé zaujímavosti dozvedeli práve vďaka našej sprievodkyni, ktorá dokázala upútať našu pozornosť na takmer dve hodiny.

       Ďakujeme ešte raz našej famóznej sprievodkyni a pani profesorkám. Aspoň na chvíľu sme sa cítili ako zástupcovia našej republiky. Možno o niekoľko rokov práve parlament bude naším pracoviskom. Uvidíme...

Dominik Boris, Septima A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.  


Naši žiaci na natáčaní relácie "Milujem Slovensko"

 
V stredu, 27. 09. 2017, sa naše dve triedy - Kvinta A a 1. A - vybrali na netradičný výlet do hlavného mesta našej krajiny. Plní očakávania a s patričným nadšením väčšina z nás nastúpila skoro ráno v Kvetoslavove na preplnený vlak, ale my sme v tej chvíli neriešili ani dav a ani skorú rannú hodinu, pretože sme si boli istí, že nás čaká skvelý deň. Naším konečným cieľom bola budova Slovenskej televízie. Keď sme na toto miesto konečne dorazili, začala sa veľká trma-vrma, prípravy, asistenti a všetci tí, ktorí sa podieľajú na príprave relácie “Milujem Slovensko”. Dostali sme aj vlastnú šatňu, v ktorej sme si prezliekli oranžové a biele tričká, všetci podľa toho, v ktorom tíme sme súťažili. Presunuli sme sa do nahrávacieho štúdia, kde sme sa podľa pokynov usadili a všetko to začalo ... kameramani, režiséri a ... klapka. “Oranžoví” súťažili v tíme Adely Banášovej a jej hostí a tí “bieli” v tíme nemenej populárneho a vtipného Dana Dangla s jeho hosťami. Obaja sú veľmi milí a zábavní. Užívali sme si každú chvíľu, každú pieseň, každé súťažné kolo, a samozrejme, každý fór! Všetci sme radi, že sme sa natáčania mohli zúčastniť a ďakujeme Klaudii Kolekovej a jej mame, že nám tento nevšedný zážitok dopriali. A vy, ktorí by ste si nás radi pozreli, sledujte reláciu “Milujem Slovensko” v piatok 1. 12. 2017 a o týždeň neskôr v piatok 8. 12. 2017 aj Mikulášsky špeciál tejto relácie.
 
Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.   
 
Kvinta A a 1. A

Primáni vo Vlastivednom múzeu a na Dopravnom ihrisku v Galante

Minulý týždeň v piatok, 22.9.2017 prichádzali žiaci tried Primy A a B do školy v oveľa lepšej nálade ako inokedy. Konečne nesedia v laviciach pod neónmi, ale idú na výlet.  Presne o 8.00 hod sme nastúpili do autobusu a po hodine sme boli na mieste našej prvej zastávky. Vlastivedné múzeum v Galante je v centre mesta v budove bývalej banky. Pretože nás bolo viac - 36 žiakov, rozdelili sme sa na dve skupinky a hor sa na objavovanie expozícií. Prvou zastávkou bola expozícia venovaná meštianskemu životnému štýlu - nábytok, umelecké diela a drevené sakrálne diela. Potom sme sa kochali krojmi, čipkami, výšivkami, truhlicami typickými pre Galantu a jej okolie. Pani profesorka Malečková pred odjazdom zadala aj úlohy žiakom, takže si robili poznámky a fotografovali. Výstavná časť venovaná ľudovým remeslám sa plynulo zmenila v lekárenské zariadenie s pokladňou, váhou, fľaštičkami - všetko pôvodné  zariadenie z prelomu 19. - 20. storočia. Nasledovali obrazy - tvorba Antona Dúbravského, ktorého hlavnou tematikou bola príroda a dedinskí ľudia. 

Keďže sa múzeum špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu, nevynechali sme ani makety lodného vodného mlyna v Kolárove a vodného mlyna v Jelke.

Po tejto intelektuálnej aktivite prišiel na rad pohyb a ostražitosť. Päť  minút od múzea sa nachádza v malej a úzkej uličke dopravné ihrisko, ktorého majiteľom je skúsený manželský pár. Po príchode si hneď odviedli deti ku kolobežkám a bicyklom a doprava sa rozbehla. Najprv si pešo prešli celé ihrisko, každú značku vysvetlili a následne  sa začala premávka v sprievode inštruktorov. Veru, stalo sa, že viackrát bolo treba vysvetliť zásady bezpečnej jazdy, a niektorých žiakov museli odstaviť,kým si neuvedomili ,čo spravili nesprávne. Postupom času žiaci už išli sami ,a hlavne bezpečne. Po  hodine "pohybu" sa účastníci premávky presunuli do triedy ,kde si ešte upevnili teoretické vedomosti..

Pevne verím, že po takomto školení do života už nikdy neuvidíme nikoho na kolobežke v strede Slnečnej ulice...

Mgr. Gabriela Bitterová a Mgr. Linda Mókusz Hombauer 

triedne učiteľky

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.    


šk. rok 2016/2017

 

Dobrovoľne po škole v Sexte

Priložené video hovorí za všetko....


DobrovolnePoSkole.sk

 

      Pod touto hlavičkou začala organizovať Žiacka školská rada pri Gymnáziu M. R. Štefánika novú aktivitu študentov. Zameraná je na formovanie empatie u mladých ľudí a na ich aktivizáciu v oblasti dobrovoľníckej činnosti.

      Vyhlásili školskú súťaž o najlepšiu dobrovoľnícku akciu, ktorú mali vymyslieť a zrealizovať žiaci v jednotlivých triedach. Cieľom tejto súťaže bolo, aby sa stmelil kolektív triedy pri realizácii užitočnej myšlienky, aby mladí ľudia dokázali, že sú ochotní venovať svoj voľný čas nielen pre svoj prospech.

      Pre lepšiu informovanosť vypracovala žiacka rada propagačné letáky, ktoré informovali o podmienkach a cieľoch súťaže. Výsledky dobrovoľníckej činnosti mali žiaci posielať v elektronickej podobe na vytvorenú  adresu dobrovolneposkole.gmrs@gmail.com.

      Výsledky boli prezentované na slávnostnom ukončení školského roku a víťazná trieda dostala finančnú odmenu z fondu Rodičovského združenia pri Gymnáziu M. R. Štefánika.

      Zvíťazila trieda Sexta A, ktorá zorganizovala v čase veľkonočných prázdnin ekologickú akciu. Vyčistili zanedbaný park s historickým objektom v neďalekej obci pri Šamoríne. Zároveň natočili veľmi pekný dokumentárny videofilm.

      Žiaci Sekundy A  sa rozhodli pozbierať svoje hračky a osobne ich zaniesli do jednej šamorínskej materskej škôlky.

      Kvartáni urobili dve dobrovoľnícke akcie. Jedna skupina žiakov zaniesla veľké množstvo šatstva do detského domova v Bernolákove. Druhá skupina žiakov vysadila pred šamorínskou radnicou kvetinový záhon.

      Členovia žiackej rady i pedagógovia veria, že na Gymnáziu M.R. Štefánika v Šamoríne vznikla nová tradícia a to dobrovoľne po vyučovaní venovať svoj vzácny čas iným.

 

Mgr. Dagmar Malečková

 


Kvinta A na splave Malého Dunaja

Koniec školského roku. Posledný týždeň, keď sa chodí na výlety, máme asi najradšej. S našou triedou, Kvintou, sme sa rozhodli spraviť niečo trocha iné ako zvyčajne. Vybrali sme sa na splav.

Hneď ráno okolo deviatej sme sa nalodili spolu s našimi inštruktormi a náš výlet mohol začať. Mali sme päť člnov, v štyroch sme sedeli siedmi a v jednom štyria. Mnohí z nás, vrátane mňa, sme boli na vode prvýkrát. Strach z prekotenia a následného pádu do vody bol prítomný, ale po čase sme naň zabudli. Keď sme si konečne zvykli na kolísanie na vode a na spoločné pádlovanie, začali sme si užívať „jazdu“. Príroda na okolí bola očarujúca.

Prvýkrát sme zastali pri rozhľadni, ktorá bola popri rieke. Najedli sme sa, prezreli si okolie a pokračovali v ceste. Naša druhá prestávka bola pri odpočívadle, kde sme chceli opekať. Žiaľ, počasie protestovalo, a tak sme tento bod programu vynechali. Namiesto toho sme sa prešli a našli ďalšiu rozhľadňu. Mňa osobne ohúril maličký most, ktorým sme tam prešli. Bol veľmi pekný a zapadol do okolia.

Znova sme nasadli do lodí a pokračovali až do Tomášova. Naši inštruktori boli veľmi príjemní ľudia. Skvelo sme s nimi poklebetili a vedeli nám dobre poradiť, čo sa týkalo veslovania a celkovej cesty na lodi.

Ešte raz sme sa zastavili, naši chalani a inštruktori preniesli lode na druhú stranu mosta, pod ktorým sa nedalo prejsť (vcelku). Po krátkej prestávke sme teda znova pokračovali a už sa zastavili až v cieli.

Celkovo bol výlet zaujímavý a príjemný. Bol to výborný štart do pekného leta a letných prázdnin.

 

Mirtil Lépesová

Kvinta A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

 


Ako  prežili  KOŽAZ  Septima A  s  III. A

Výlet spoločne s KOŽAZOM (kurz ochrany života a zdravia) začal dňa 19.6. 2017 a trval do 23. 6. 2017. 

   Po celý týždeň sme  zažívali rôzne dobrodružstvá v prírode.  Cesta do Veľkého Lipníka, kde  sme boli ubytovaní v penzióne, trvala približne 5 hodín. Ako oživenie cesty sme navštívili skanzen vo Vlkolínci, ktorý nás všetkých očaril svojou malebnosťou a výzorom, z ktorého sme pocítili históriu na vlastnej koži.

   Po príchode do našej cieľovej destinácie sme sa ubytovali v miestnom penzióne, ktorý ponúkal nespočetné množstvo voľno-časových aktivít, ako napríklad vonkajšie ihrisko alebo biliard. Neskôr, po krátkom oddychu z vyčerpávajúcej cesty sme išli objavovať Veľký Lipník krátkou túrou po okolí.

   Okrem túr a trávenia času v prírode boli na programe aj návštevy rôznych kultúrnych pamiatok ako napríklad Červeného kláštora, liehovaru Nestville v obci Hniezdne, hradu a skanzenu v Starej Ľubovni, Belianskej jaskyne alebo plavba plťkou po Dunajci so zaujímavým a vtipným sprievodom miestnych pltníkov.

   Náplňou KOŽAZU nebolo len spoznávanie krás Pieninského národného parku ale napríklad aj streľba zo vzduchovky, ktorej sa nezúčastnili len chlapci ale aj dievčatá, ktoré sa svojimi výkonmi nedali zahanbiť.

   V posledný deň sme podnikli asi najnáročnejšiu túru za celý pobyt, a to výstup na Tri koruny. Kvôli tomuto výstupu sme museli prekročiť hranice Slovenska a výstup sme úspešne zvládli na území Poľska. Klobúk dole pred všetkými, ktorí tento výstup zvládli aj v teplom počasí, ktoré nás sprevádzalo po celý čas KOŽAZU!

   Žiaci Septimy A ako aj III. A sú veľmi radi, že sa tohto výcviku mohli zúčastniť a taktiež by sa chceli poďakovať pani profesorke Firbasovej, Stankovskej a pánu profesorovi Hontimu za nezabudnuteľný zážitok, ,,more” nových skúseností a bohatý program, ktorý si pre nás starostlivo pripravili.

 

Viktória Šulcová (III. A), Ivan Šimo (Septima A)

 


Venček v Kvinte

Venček je udalosť, ktorá patrí do života každého stredoškoláka. Ten náš prišiel o trocha neskôr ako zvyčajne. Presne jeden rok sme meškali, ale to nám nezabránilo v tom, aby sme si náš deň užili.

      Prípravy na náš venček nás ako triedu a kolektív zblížili a užili sme si mnoho zábavy. Od momentu, keď sme rozhodli o farbách, ktoré budú zdobiť našu aulu, až po ten, keď sme museli umývať poháre z našej školskej kuchyne, sme sa všetci správali ako súčasť skvelého kolektívu. Dovolím si dokonca tvrdiť, že po tomto dni sme si bližší ako kedykoľvek predtým.

      Lenže nás venček nebol iba o 20.máji. Išlo aj o tie tri pretancované mesiace... Každú stredu sme sa v aule stretli s našou skvelou lektorkou, Ivetkou Bodnárovou. Hodiny tanca nespočívali iba v klasickom tancovaní. Zažili sme výbuchy smiechu, pocity zúfalstva a aj popletenie nôh, či stratu rovnováhy. Stredy boli skrátka určené na vylepšovanie našich tanečných schopností.

      Počas príprav sa nám dostalo mnoho pomoci od našej pani profesorky triednej a od našich rodičov.

      20. mája sme nakoniec všetci tanečníci prišli do našej auly vyobliekaní a plní očakávaní. Síce sme veľa stresovali a nás, dievčatá, boleli nohy z opätkov, tance sme zvládli na výbornú. Naši rodičia z nás boli nadšení a my sme boli na seba hrdí. Celý večer sme sa spolu zabávali.

      Neskôr v pondelok počas dňa sme upratovali aulu a popri tom si znova prechádzali tance, ktoré sme sa za tie tri mesiace naučili. Venček Kvinty A v roku 2017 bol pre nás jednoznačne nezabudnuteľný.

Mirtil Lépesová

Kvinta A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Dobrovoľne po škole v Sekunde A

Už dlhší čas na našej škole prebieha súťaž, ktorá sa týka charity a dobrovoľníctva menom "Dobrovoľne po škole", ktorú organizuje Žiacka školská rada. Do tohto projektu sa zapojila aj naša trieda, ktorá sa zhodla, že vyzbiera hračky, ktoré už jej žiaci nepotrebujú a následne ich zanesie do škôlky. Tento plán sme i úspešne zrealizovali a dňa 15.6.2017 sme všetky hračky priniesli do škôlky na Školskej ulici, kde ich natešené pani učiteľky prebrali. Spokojní sme sa vrátili domov s pocitom a nádejou, že všetky deti, ktoré sa o chvíľu prebudia z poobedného spánku, budú aspoň rovnako natešené ako ich učiteľky.

Lea Kubíčková

Sekunda A

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Prednáška o Grécku

Grécko ma odjakživa zaujímalo. Je plné tajuplných mýtov, povestí a záhadných poviedok.

Prednáška o tejto fascinujúcej krajine sa uskutočnila v triede fyziky na našej škole.

Prednášal ju pán Maniaček. Keďže žil a pracoval na ostrove RODOS ako sprievodca, prednáška bola o niečo zaujímavejšia. V úvode nám povedal hlavné informácie o Grécku. I keď sme sa o starovekom Grécku už učili, veľa vecí sme vôbec nevedeli. Pán Maniaček mal pre nás pripravenú prezentáciu s nádhernými fotkami, ktoré sám nafotil. Ukázal nám fotky ako sa Grécko postupne menilo až po dnešok. Bolo to veľmi zaujímavé ako sa ľudia v minulosti presúvali z miesta na miesto, aby dobývali a chránili svoju vlasť.

Hovoril nám o fascinujúcej minojskej a mykénskej civilizácii.

Minojská civilizácia sa rozkladala na ostrove Kréta. Počas prezentácie nám ukázal aj originálne fotky o paláci v Knósse. V paláci boli maľby delfínov, ktoré boli častým motívom výzdoby na Kréte.

Mykénska civilizácia mala tiež svoje typické prvky. Ľudia stavali dlhé mestské múry s Levou bránou. Múry boli často stavané z Kyklopského muriva. K mýtom patril aj ten o Minotaurovi, Heraklovi a Perzeovi.

Reč bola aj o vzniku olympijských hier. Dozvedeli sme sa, že to boli hry – oslavy boha Dia. Veľa ľudí malo športovú „úchylku“ a niektorí z nich sa v olympiáde aj preslávili. Na pamiatku sú postavené aj sochy týchto hrdinov.

V Grécku sa rovnako ako aj v iných krajinách odohrávali vojny a bitky o moc. Tak vznikol aj slávny beh MARATÓN.

Na prednáške sme sa dozvedeli mnoho vecí z histórie, ale aj aktuálne informácie o ostrove Rodos – o dôležitosti jeho prístavu, historických stavbách...  Zároveň je to aj veľmi atraktívny ostrov pre turistov, jedna z obľúbených činností nášho sprievodcu je lov chobotníc – vraj je to delikatesa J.

Nikdy som netušila, že učivo čo sa učím v škole môže byť také zaujímavé. Je to fascinujúce počuť príbehy od človeka, ktorý tam žil a vie ich poprepletať s históriou krajiny. ĎAKUJEME

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Lea Lengyelová

Prima A


Beseda so spisovateľom Jánom Litvákom

25. apríla sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika beseda so spisovateľom Jánom Litvákom. Besede predchádzala prezentácia zameraná na jeho tvorbu. Dôvod, prečo sme si zavolali práve pána Litváka, súvisel s projektom „Živý bič,“ na ktorom sa naša škola podieľa.

Besedy sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa už mali možnosť oboznámiť s jeho tvorbou. Jeho tvorbu považujú za mimoriadne nápaditú, vtipnú a úplne odlišnú v porovnaní s doterajšími dielami.

Ján Litvák začal besedu tým,  že v krátkosti predstavil svoju tvorbu, do ktorej zapadá okrem beletrie aj písanie záhradkárskeho magazínu, nakoľko sa už dlhšiu dobu venuje ovocinárstvu.

Svoje rozprávanie oživil príhodami, ktoré zažil na svojich potulkách svetom. Mal možnosť spoznať viacero krajín, medzi inými aj Francúzsko a Indiu, v ktorej strávil so svojou ženou  dlhšiu dobu.

Stretnutie s pánom Litvákom ukončila príjemná beseda, na ktorej mali študenti možnosť klásť mu rôzne otázky,  na ktoré on ochotne odpovedal.

Študenti aj učitelia mali možnosť stráviť  príjemnú hodinku v spoločnosti spisovateľa Jána Litváka, ktorý možno aj niektorých aj inšpiroval, či už svojou tvorbou alebo svojimi potulkami po svete.                                            

PaedDr. Regina Škarbová

                                                                   


Gymnáziá privítali premiéra

Mesiac apríl bol v našej škole mimoriadne bohatý na významné návštevy.

Na pozvanie oboch šamorínskych gymnázií k nám zavítal najprv pán prezident Slovenskej republiky – Andrej Kiska a po krátkom čase nás navštívil aj pán premiér – Robert Fico. Predseda vlády sa na škole zastavil v rámci svojho pracovného programu po Žitnom ostrove. Po krátkom privítaní riaditeľmi oboch škôl sa v aule stretol s najstaršími žiakmi na krátkej prednáške o Európskej únii a jej význame pre Slovensko. Pán premiér zdôraznil, že je dôležité byť súčasťou európskeho spoločenstva, ale nemenej dôležité je zachovanie vlastnej identity a názoru  - napríklad aj v súvislosti s otázkou prijímania migrantov. Obaja štátnici  zdôraznili aj  potrebu ďalšieho vzdelávania po ukončení gymnaziálnych štúdií na univerzitách a vysokých školách. Upozornili však  na to, že ich treba vyberať s rozvahou a s ohľadom na uplatnenie sa na trhu práce po ich absolvovaní. Kvalita vysokej školy môže ovplyvniť celý ďalší život absolventa, pretože zamestnávatelia sa dnes už zaujímajú aj o to, kde a na akej škole uchádzač študoval.  Žiaci dostali priestor aj na kladenie otázok pánovi premiérovi, ktorý sa pochvalne vyjadril na adresu našich žiakov. Páčila sa mu rôznorodosť otázok a  tém, na ktoré boli zvedaví a vyzdvihol aj vysokú úroveň diskusie s nimi.

Návšteva pána predsedu vlády bola umocnená aj prítomnosťou ďalších hostí – delegáciou Trnavského samosprávneho kraja vedenou pánom podpredsedom Józsefom Berényim a za mesto Šamorín  prijal pozvanie pán primátor Gabriel Bárdos.

Som presvedčená, že možnosť stretnutia s významnými osobnosťami nášho politického a spoločenského života je motiváciou pre všetkých žiakov byť súčasťou a tvorcom ďalšieho smerovania Slovenska  a všetkých  jeho obyvateľov bez rozdielu .

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

                                                                                                                             Edita Lysinová

                                                                                                              riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika


Prezident Slovenskej republiky u nás

      6. apríl 2017 bude už navždy dňom návštevy slovenského prezidenta Andreja Kisku, na ktorú sa obe gymnáziá zodpovedne pripravovali niekoľko dní. Nervozita by sa dala krájať a očakávali sme, že veľmi podobne sa budeme cítiť počas celej jeho návštevy. No v tomto sme sa, našťastie, zmýlili.

      Zvedaví žiaci nižších ročníkov mali možnosť zazrieť prezidenta pri jeho príchode. Túto príležitosť si nenechali ujsť. Získali podpísané karty, priateľské tľapnutia a milú skúsenosť, že aj prezident je iba človek, a to veľmi ľudský a spontánny.

      Po príchode absolvoval pán prezident krátke rokovanie s vedením oboch škôl, so zástupcami pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a slovenské gymnázium reprezentovali aj zástupcovia rodičov aj žiakov. Osobne som sa ho nezúčastnila, ale po rozhovoroch so zúčastnenými bolo jasné, že celé rokovanie prebiehalo v priateľskom duchu. Prvotná rozpačitosť a nervozita sa veľmi rýchlo rozplynuli.

      Následne zavítal pán prezident aj do zborovne. Strávil s nami len chvíľku, ale veľmi príjemnú chvíľku. Potom už nasledoval  hlavný bod programu, ktorým bola prednáška v aule školy určená pre žiakov vyšších ročníkov.

      Z tohto stretnutia sa  k nám dostali len pozitívne ohlasy. Žiaci si totiž uvedomili, že podobná príležitosť sa neopakuje každý deň, a preto ju patrične využili. Snáď si vďaka tomu odniesli zistenie, že všetci sme v prvom rade ľudia bez ohľadu na to, akú funkciu zastávame, a preto by sme sa podľa toho mali správať. Pán prezident nám dokázal, že je to možné.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

                                                                           Mgr. Miroslava Fabanová


Minisympózium  o demokracii a ľudských právach

Žiaci Sexty A absolvovali 19. 4. 2017 zaujímavé minisympózium  pod vedením nášho absolventa Maxa Steura, teraz doktoranda politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Riešením zaujímavých úloh a rozborom ukážok sa učili študenti kriticky hodnotiť jazyk  súčasných i minulých politikov.

Mgr. Dagmar Malečková

 

 


Znášanlivosť a tolerancia

      Dňa 6. 4. 2017 sa na našom gymnáziu uskutočnila aktivita, ktorá bola zameraná na zlepšenie znášanlivosti a tolerancie medzi väčšinou a národnostnými menšinami. Aktivita prebehla na prvých dvoch vyučovacích hodinách a zúčastnili sa jej vybraní žiaci Sekundy A a Tercie A zo slovenskej aj z maďarskej časti gymnázia.

      Na začiatku sme si vypočuli krátku prezentáciu, ktorú pripravila pani profesorka M. Fabanová s pomocou pani profesorky T. Kassa, o zákone o používaní jazykov národnostných menšín. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhali v nasledujúcich aktivitách.

      Potom prišla tá ťažšia časť. Museli sme utvoriť zmiešané dvojice.  Podstatou bolo, aby jeden člen bol zástupca slovenského gymnázia a druhý maďarského. V týchto tímoch sme mali vymyslieť všestranné spôsoby na zlepšenie znášanlivosti medzi väčšinou a maďarskou národnostnou menšinou. Po uplynutí približne dvadsiatich minút sme svoje práce prezentovali v slovenskom aj maďarskom jazyku. Odznelo naozaj veľa skvelých nápadov. Boli sme kreatívni a šikovní. K úlohe sme sa postavili zodpovedne.

      Treťou, a zároveň poslednou, aktivitou bol krátky kvíz, ktorý obsahoval otázky, ktoré mali overiť našu pozornosť pri sledovaní úvodnej prezentácie. V závere bolo jasné, že sme všetci boli pozorní, pretože kvíz sme zvládli na jednotku.

      Nakoniec prebehlo odovzdávanie diplomov za účasť a cukríkov, aby sme si osladili život. :)

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Daniela Juráčiková, Sekunda A


História – učiteľka života

      Na pôde Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne nás v piatok 7. apríla učila sama história. Žiačky Septimy A pod vedením pani profesorky Bitterovej nám prostredníctvom kníh prezentovali autentické príbehy druhej svetovej vojny. Išlo o aktivitu v rámci projektu, ktorý je zameraný na podporu tolerancie medzi nami, ľuďmi.

      Bianka Bitterová a Simona Valigurová si vybrali knihu Žila som tisíc rokov od autorky Livie Bitton-Jackson. Táto rodáčka zo Šamorína opísala svoj mrazivý príbeh v knihe, o ktorej sme sa vďaka žiačkam dozvedeli mnohé informácie. Prezentácia bola obohatená o zaujímavosti zo života samotnej autorky a predčítavanie pasáží priamo z knihy.

      Publikum tvorili žiaci zo Septimy A, vybraní žiaci z 3. A a napokon vybraní žiaci z 3. B z maďarského gymnázia spolu s pani profesorkou Timeou Kassa. Všetci spomínaní netvorili len pasívnych poslucháčov, ale aj aktívnych diskutérov, ktorí sa mohli vyjadriť k nadobudnutým informáciám.

      Ako druhé v poradí vystúpili Dominika Lefflerová a Simona Urbaničová, aby prezentovali knihu Mengeleho dievča. Ide o skutočný príbeh Slovenky Violy Stern Fischerovej, ženy, ktorá prežila štyri koncentračné tábory. Okrem samotných faktov obsahovala prezentácia videá rozhovorov s Violou Stern Fischerovou.

      Niektorí ľudia sa neustále zamýšľajú, prečo sa máme dookola vracať k veciam minulým. Áno, minulosť už, bohužiaľ, nezmeníme, ale jedno predsa len môžeme. Môžeme sa z nej poučiť, nikdy nezabudnúť a nedovoliť, aby sa rovnaké alebo podobné zverstvá opakovali. Nesmieme dopustiť, aby sa preživší museli pýtať, prečo práve oni prežili, keď ich milovaní zomreli a oni sa na to museli bezmocne dívať, aby boli zvnútra mŕtvi, aj napriek tomu, že prežili.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Mgr. Miroslava Fabanová


PRIMA  A natáčala v RTVS súťažnú reláciu  „ DAJ SI ČAS“

 

DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia, v ktorej súťažia dva  tímy z rôznych škôl. Jednej z týchto častí sa zúčastnila aj naša škola - Gymnázium M. R. Štefánika. Naša trieda Prima A  si vybrala štyroch žiakov do súťažného družstva, a ja som mala tú česť byť jedným z nich a reprezentovať našu školu. Natáčanie sme absolvovali 29. marca 2017 v Mlynskej doline v Bratislave.  V tejto súťaži nejde len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich.

Hneď po príchode do budovy, kde sa malo natáčať, sme boli všetci totálne vystresovaní. Súťažiacich zaviedli do štúdia. Tam na nás čakala kôpka milých ľudí. Pán režisér si nás zavolal a vysvetlil nám disciplíny. Potom nám odovzdali tričká s logom súťaže. Zavolali aj divákov ( našich spolužiakov) a súťaž sa mohla začať.

Naša trieda zdvihla transparenty a s dupotom a krikom začali povzbudzovať súťažiacich.  Tím, ktorý bol proti nám, prišiel  z dediny Kluknava na východnom Slovensku. Museli cestovať až 5 hodín. Aj oni tam mali spolužiakov, ktorí ich povzbudzovali.

Popri súťažení nám nové poznatky predávali moderátori Monika a Mimo. Bolo to veľmi poučné. Za úžasnej podpory našich spolužiakov sme súťažili hlava – nehlava. Všetci sme chceli vybojovať víťazstvo pre náš tím. Po namáhavom fyzickom súťažení nás čakal kvíz. Boli pre nás pripravené otázky na tému PICASSO. Boli náročné, no aj tak sa nám podarilo zodpovedať všetky úspešne. So záverečným počtom bodov 16 pre náš tím, sme súťaž zaslúžene vyhrali. Bol to pre nás neuveriteľný zážitok, plný adrenalínu, zábavy a tímového ducha.  Celá naša trieda už kuje plány na čo použijeme  finančnú  odmenu.... :)

Ako sme to celé prežívali, si môžete pozrieť v júnovom vysielaní  RTVS na Jednotke 24. júna 2017 od  9.10 do 9.25.

Ďalšie fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Lea Lengyelová

Prima A


   Vyboxuj si svoj sen

V stredu, 29.3.2017,  bude na našej škole prebiehať akcia Vyboxuj si svoj sen.

Tomi Kid Kovács, majster  Európy a majster sveta v boxe aj so svojimi zverencami predvedú ukážky tohto športu. Akciou bude sprevádzať Tomi Kid, ktorého cieľom je poukázať na to, ako je potrebné mať svoj sen ale aj výdrž a správnu motiváciu na dosiahnutie cieľov v akejkoľvek oblasti života – aj v učení sa.

Akcia bude prebiehať vo veľkej telocvični:

 - prvá a druhá vyučovacia hodina- Prima A – Kvarta A,

-  tretia a štvrtá vyučovacia hodina – ostatní žiaci.

Vstupné je 1,50 EUR / osoba, ktoré treba v priebehu zajtrajška vyzbierať za každú zúčastnenú triedu a odovzdať najneskôr v stredu ráno pred vyučovaním  p. prof. Hontimu.

Vyboxuj si svoj sen - prezentácia.pdf

 

 


Recitál o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

 

V piatok, 10. marca 2017, sa v aule našej školy uskutočnilo podujatie, v ktorom sme žiakom vyšších ročníkov priblížili život a dielo velikána slovenských dejín, ktorý bojoval za slobodu národa a náš spisovný jazyk.

      V prvej časti programu žiaci prezentovali pripravenú prezentáciu o jeho živote, diele, národnobuditeľskej činnosti a životnej láske, Anne Jurkovičovej. Hovorené slovo sme si vychutnali vďaka našim skvelým recitátorkám a talentovanému klaviristovi, a huslistke. V závere nás žiaci príjemne pobavili hranou ukážkou z diela - Od Silvestra do Troch kráľov.

      Ak existoval niekto, kto o J. M. Hurbanovi nevedel, toto bol určite príjemný spôsob, ako sa niečo zaujímavé a nové dozvedieť. Alebo sa aspoň zamyslieť nad jeho veľkosťou.

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Anna Maniačková, Sekunda A


Lyžiarsky výcvik    

Zima je ročné obdobie, na ktoré sa vždy teším, umocnilo ho aj rozhodnutie našej školy, že túto zimu budeme absolvovať lyžiarsky výcvik. Keď som sa spýtala žiakov, ktorí ho absolvovali, že ako bolo, vyrozprávali mi veľa zážitkov. Obec Heľpa bola tá, ktorá nás tohto roku hostila na lyžiarskom výcviku.

Po príchode do hotela sme mali za sebou 4 hodinovú cestu, po ktorej nás čakalo veľmi milé privítanie a následne vstup do izieb. Všetci sme boli unavení z cesty, no prehliadka Heľpy a túra v tento deň nesmela chýbať :-D. Po pokojnej noci a výdatnom spánku, nás čakal harmonogram dňa. Dozor nad našimi športovými a voľno-časovými aktivitami mali: pani profesorka Sidó a pán profesor Honti, ktorý bol aj zároveň lyžiarskym inštruktorom.Každý z nás sa programu tešil, pretože väčšinou obsahoval výcvik lyžovania a trávenia času na svahu. Potešili sme sa aj ponuke, že po dennej lyžovačke sme mohli využívať hotelový wellness, ktorý blahodarne pôsobil na naše unavené svaly a dával nám aj iný druh zábavy. Nielen my,no iste i naši inštruktori si všimli, že v lyžiarskom kumšte sa posúvame dopredu.

 Dni sa na takejto pohode rýchlo míňali, a preto sme skoro ani nezbadali, že na druhý deň musíme cestovať domov. V deň odchodu, ráno pred hotelom sme si urobili spoločnú fotografiu a pohľadom na krásnu krajinu sme sa s ňou rozlúčili. Cestou späť sme boli plní spomienok, nielen športových, ale aj iných zážitkových. Spomínali sme najmä na návštevu múzea zvoncov, ktoré sme navštívili. Po príchode do Šamorína sme vychádzali s lyžiarskym výstrojom a batohom plným nielen osobných vecí, ale i s batohom krásnych spomienok a zážitkov.

Rebeka Čierňavová

Tercia A

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

 


 

Venček

Predstavte si to. Všetci pekne vyobliekaní, z dievčat sa stali dámy, z chlapcov praví gentlemani. Každý sa správa podľa bontónu. Kopa hudby a tanca.

Naši Kvartáni mali venček. Pozvali nielen svojich rodičov, súrodencov a príbuzných, ale aj pani riaditeľku, pani zástupkyňu a pani profesorku triednu. Na úvod im zatancovali elegantný valčík, po ňom blues, rytmický jive, potom zmyselné tango, cha - cha, žiakmi obávaný čardáš, polku, waltz. Vrátili sa v čase a oživili Rock n‘ Roll, predviedli moderný tanec a zahopkali letkiss. To všetko ich naučila šikovná lektorka – pani Ivetka Bodnárová. A nielen to, aj základné pravidlá spoločenskej etikety. Následne sa spustila voľná zábava a už ich nešlo zastaviť. Tancovali dievčatá aj chlapci, rýchlo aj pomaly. Využili aj tance, ktoré sa naučili na kurze. Nezabudli ani zagratulovať lektorke k narodeninám. Darčekom bol tanec s každým chlapcom.

   Aj touto cestou ďakujú kvartáni svojej lektorke za trpezlivosť, rodičom a vedeniu školy za podporu, pani profesorke triednej - pani Orosovej a pani bufetárke za veľkú pomoc pri zabezpečení tejto krásnej akcie.

Ďalšie fotografie vo fotoalbume po kliknutí na obrázok.

 

 


Na gymnáziu chémia zaujímavo

 

Nikdy nie je dosť skoro na to, aby sa deti naučili a pochopili význam a dôležitosť ochrany životného prostredia. Ak sa čo najskôr začnú správať k prírode šetrne prirodzene a z presvedčenia, je veľký predpoklad , že aj oni veľkou mierou prispejú k zachovaniu prírody so všetkými jej krásami , ako ich poznáme my dospelí. Táto myšlienka bola dôvodom zadania neobvyklej úlohy pre veľmi šikovných žiakov Tercie A na predmete chémia, ktorý sa v tomto školskom roku začali učiť. Mali vypracovať  projekt so zameraním na ekológiu . Projekt musel byť navrhnutý tak, aby bol zrealizovateľný v podmienkach školy, navyše, aby sa naučili myslieť aj ekonomicky, musel obsahovať aj predpokladaný rozpočet akcie. Motiváciou bol prísľub, že víťazný projekt bude predstavený celej škole a bude realizovaný na Deň Zeme v apríli 2017. Terciáni sa s nadšením pustili do zadanej úlohy. Výsledky ich práce v podobe prezentácií predbehli všetky moje očakávania. Prekvapili nápadmi, originalitou, schopnosťou prepojiť teóriu s praxou. Nedali sa zahanbiť ani v oblasti financií – ich návrhy projektov boli finančne premyslené a bolo vidieť snahu o čo najnižšie vstupné investície.  Na samotné prezentácie sa prišli pozrieť aj mnohí vyučujúci školy. Víťazi vzišli z hodnotenia samotných spolužiakov a mojich pripomienok – ako dočasnej vyučujúcej predmetu chémia. Pretože kvalita prác bola veľmi vyrovnaná, na Deň Zeme budeme realizovať akciu, ktorú vytvoríme zo štyroch najlepších projektov.

Milí terciáni, ďakujem Vám za vynikajúco zvládnutú úlohu a za zážitok, ktorý ste mi poskytli počas prezentácií Vašich prác. Ste šikovní, nadaní a kreatívni, som rada, že som Vás v 1.polroku mohla učiť a lepšie spoznať.

Edita Lysinová, riaditeľka školy

 

A teraz – tá istá akcia z pohľadu žiakov :

 

Deň Zeme je síce ešte vzdialený zopár mesiacov , no trieda Tercia A sa už teraz pripravuje na to, aby pomohla svojmu okoliu, odbremenila prírodu od nečistôt a  s ostatnými spolužiakmi sa naučila vážiť si všetko, čo okolo seba máme. Na predmete chémia sme dostali za úlohu vypracovať projekt na ochranu životného prostredia. Pani profesorka nám povedala, že základnou  podmienkou má byť uskutočniteľnosť nášho nápadu.

Na stredu 11.1. 2017 si celá trieda v menších, ale aj väčších skupinkách,  prichystala prezentácie, kde predstavili ostatným svoj nápad, ako by sme mohli pomôcť životnému prostrediu. Každá prezentácia bola zaujímavá, niečím jedinečná, no nemohli byť všetci víťazmi. Boli sme nedočkaví, koho nápad bude na Deň Zeme zrealizovaný. Gratulujeme štyrom skupinám, ktoré majú možnosť spojiť svoje nápady do jedného veľkého a tak pomôcť prírode, či už v areáli školy alebo v celom Šamoríne tento rok v apríli. Ak chcete vedieť viac, navštívte stránku našej školy: gymmrssa.edupage.org

Sofia Vargaiová, Tercia A

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


 

Študentský Zimný ples GMRŠ

 

Na Gymnáziu M. R. Štefánika sa 20. januára 2017  konal Zimný ples pre žiakov a priateľov školy. Akciu zorganizovala Žiacka školská rada pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Pozvaní boli nielen  študenti našej školy, ale aj susedného Gymnázia I. Madácha s vyučovacím jazykom maďarským.

Ples moderovali študenti Diana Figurová s  Alexandrom Zimanom a svojej úlohy sa zhostili výborne. Zábava bola spestrená súťažami. Dievčatá mali nazbierať čo najväčšiu „ hrsť plnú kľúčov“ od chlapcov,  a chlapci  „ náruč plnú lodičiek“ od dievčeniec.  Hostia sa mohli fotografovať vo fotokútiku s vtipnými rekvizitami, fotografkami boli Dominika Lefflerová a Dominika Šnegoňová.

Tanečný parket v sále bol stále plný vďaka skvelému hudobnému výberu našich spolužiakov DJ Rolka ( Rolanda Horvátha) a Marťaska ( Martina Simandla).

Súčasťou plesu bola bohatá tombola. Postupne sa vylosovali výhercovia 25 veľmi hodnotných cien. Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli: Pantha  Rhei, Mia, Samaria GYM, S Model, Agrosam, Office, Wilo CS s.r.o., BIO obchod, Kreatívny obchodík,  riaditeľka gymnázia  pani Lysinová, tajomníčka  školy pani Mittúchová,  naše profesorky  pani Bitterová, Firbasová, Malečková.

O polnoci Žiacka školská rada vyhlásila tigra a tigricu tanečného parketu a  kráľa a kráľovnú plesu. Nasledovalo posledné tanečné kolo a ukončenie ďalšej skvelej akcie našej školy.

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Dominika Lefflerová

Septima A

 


Európsky týždeň boja proti drogám a Červené stužky

na Gymnáziu M. R. Štefánika

 

            Drogy sú veľkým nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje čoraz mladšie deti, ale najmä tie dospievajúce a mladých dospelých. Práve táto, najviac ohrozená, veková kategória denne prichádza na vyučovacie hodiny aj do našej školy. Svojimi aktivitami, ktoré už tradične organizujeme na Gymnáziu M. R. Štefánika predovšetkým na jeseň, v novembri, sa snažíme našich študentov upozorniť na nebezpečenstvo látkových a nelátkových závislostí  a vysloviť náš nesúhlas s trendom modernej doby - vyskúšať drogy, bagatelizovať následky, alibisticky veriť mýtom o nich.

            Tretí novembrový týždeň bol vyhlásený Európskou úniou za Týždeň boja proti drogám. V tomto školskom roku sme zorganizovali nasledovné akcie:

1. Konal sa IV. ročník školskej výtvarnej súťaže s osvetovou tematikou

Súťaž bola vyhlásená začiatkom októbra a práce mohli súťažiaci odovzdávať do 4.11.2016. Súťažné práce boli anonymne vystavené v školskom vestibule. Všetci mohli hlasovať svojím podpisom. Koncom novembra sa hlasy zrátali a poradie prác bolo zverejnené. Víťaznou sa stala práca žiačky II. A Zuzky Svrčkovej. (Ostatné práce si prezriete po kliknutí na obrázok) Treba však zdôrazniť, že všetky práce boli na vysokej úrovni.

                                                                                                         Mgr. D. Malečková

 

 

2.    21. 11. 2016 sa uskutočnila prednáška o drogovej scéne na Slovensku z pohľadu polície,

ktorú zorganizovala Mgr. I. Kloknerová. Prednášku viedli príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru SR. Bola spojená s veľmi zaujímavou prezentáciou, ktorá bola zameraná na predstavenie jednotlivých omamných a psychotropných látok, ich pôvod, následky užívania, ako aj prevenciu, premietnutie ich užívania do slovenského právneho poriadku a represie.

Prednášajúce sa snažili pri jednotlivých drogách vysvetliť aj pocity, ktoré sa pri ich užívaní vyskytujú, čas, po akom sa človek stáva naozaj závislým a aké to je byť závislým od jedovatej látky.

Na závažnosť závislosti sa snažili poukázať aj fotografiami „pred a po“. Tieto fotografie boli možno jednou z najzaujímavejších častí prednášky.

Posledné minúty boli venované diskusii. Rozprúdila sa celkom zaujímavá konverzácia o legalizovaní marihuany, šoférovaní pod vplyvom omamných látok či dokonca nikotínu. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoj názor a na svoje otázky dostali zmysluplné odpovede.

Mirtil Lépesová, žiačka Kvinty A

3. Týždeň prevencie a zdravia

V dňoch 28., 30. 11. a 1. 12 2016 sa uskutočnili prednášky na témy Alkohol, marihuana, Nelátkové závislosti, Stres a efektívne spôsoby učenia. Táto aktivita bola zorganizovaná Mgr. Ďuríkovou v spolupráci s našou partnerskou Paneurópskou vysokou školou - Fakultou psychológie. Vysoká škola pripravila veľmi zaujímavé prednášky podľa nášho zadania a presne na mieru.

Prednáškami na tému Alkohol a marihuana prešli všetky triedy, okrem Primy. Prednášky o nelátkových závislostiach absolvovali triedy Prima A, Sekunda A. V Tercii, v Kvarte a v Kvinte sa diskutovalo o tom, čo je stres a ako s ním pracovať, ako sa efektívne učiť sa rozprávali v triedach Prima A a Sekunda A.

Naši žiaci si vypočuli množstvo zaujímavých informácií, pracovali na rozličných aktivitách a hlavne sa dozvedeli, ako sa vyvarovať nástrahám dnešného sveta.

Mgr. Kornélia Ďuríková

4. 1. decembra sme si pripomenuli medzinárodný Deň boja proti AIDS

      Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991, je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.

      Tradične sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline, aby sme vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby sme si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.  

      Zhotovili sme nástenku z prác žiakov Septimy A, z plagátu kampane a z materiálov, ktoré sme dostali v rámci Edukačnej kampane HIV nie je AIDS. (Viac fotografií si prezriete po kliknutí na obrázok).

      Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže pre stredné školy, do ktorej sme zaslali práce žiačok Septimy A Dominiky Lefflerovej a Bianky Bitterovej.

      Červené stužky pripínali žiačky Kvinty A žiakom a učiteľom v triedach, kde ich zároveň informovali o chorobe AIDS, ktorá je spôsobená vírusom HIV, o prevencii a možnosti liečenia, pričom použili materiál zaslaný školám v rámci Edukačnej kampane.

 

      Posledné novembrové týždne sme sa snažili upozorniť na nástrahy dnešného sveta, na reálne nebezpečenstvo látkovej, či nelátkovej závislosti, na stres, na nebezpečenstvo infekcie vírusom HIV.

      Dúfame, že sa každému po týchto akciách vybaví zdvihnutý prst, ktorý bude symbolizovať varovanie ,,Pozor, inak môže byť zle!"

                                                                                    zostavila RNDr. Andrea Sidó

 


Primánske imatrikulácie 16. novembra 2016


Od začiatku školského roka si naša  Tercia A (je to každoročná tradícia) pripravovala  svoj podlý plán pre nové tváre gymnázia – pre Primánov. Všetky  úlohy, ktoré museli splniť, boli  oveľa zákernejšie v porovnaní s tými predošlými. Tercia bola veľmi kreatívna a jednotná v príprave  pekelného  plánu na privítanie nových žiakov v stredu 16.11.2016.  Už od rána si robili prípravy v primánskej triede a celé to prebehlo na piatej hodine. Primáni sa mohli vrátiť  do svojej triedy až po osobnej prehliadke a potom  prešli skúškou zdatnosti. Prvá úloha bola  tradičná -podávanie jablka z úst do úst.  Papieriky s ďalšími úlohami si museli vyberať z čerstvého blata, nazbieraného na školskom dvore. Medzi najnáročnejšie úlohy patrilo  lízanie sardelovej pasty so šľahačkou, pitie náhodne namiešaných nápojov,  či vyberanie cukríkov z múky  ústami. Noví študenti  to  zvládli  a  bez väčších žalúdočných problémov  sa po imatrikuláciách vyhladovane vrhli na obed v školskej  jedálni.

Ďalšie fotografie po kliknutí na obrázok....

Sofia Vargaiová

Tercia A


Medzinárodný deň knižnice

 

27.10.2016 si naša škola pripomenula Medzinárodný deň knižnice formou prezentácie obľúbených hrdinov beletristických kníh. Žiaci mali možnosť dobrovoľne si vybrať knihu, ktorá ich najviac zaujala, oslovila. Výber kníh bol veľmi rôznorodý a pestrý. Bol aj dôkazom toho, že naši žiaci stále veľa a radi čítajú. Veľmi nás to teší, že žiaci pravidelne navštevujú aj našu školskú knižnicu.

Žiaci v rámci svojich prezentácií si vyberali vážne aj humorné témy, favoritom bol Harry Potter a rôzne knihy záhad, mali sme tu bosorku aj Annu zo zeleného domu. Žiaci si vymysleli aj pôsobivé masky, aby čo najlepšie vystihli svoje obľúbené postavy.  Tento deň všetci hodnotili veľmi pozitívne, pretože bol nevšedný a výnimočný.  Veríme, že kniha a čítanie zostane aj naďalej ich obľúbenou aktivitou vo voľnom čase.

Mgr.Gabriela Bitterová, uč.SJL

Deň knižnice očami žiakov:

 

 • Mne sa to veľmi páčilo, lebo skoro každý mal kostým, ktorým sa mal podobať na obľúbenú literárnu postavu. Niektoré knihy som poznala a niektoré nie. Veľmi sa mi páčila prezentácia Alicky, Lenky, Emmy a Viky. Ja sa sama neviem zhodnotiť, ale cítim sa dobre. Bol to super deň.
 • Bolo to v pohode, užili sme si to a bolo to celkom zábavné. Samo bol najlepší.
 • Z tejto akcie mám dobrý pocit, no zo seba nie. Doma som to hovorila mame, otcovi aj bratovi, aj tak som to doplietla. Mne sa najviac páčil prejav Alicky, Viky a Lenky.
 • Mne sa to veľmi páčilo. Najviac sa mi páčil prejav Alicky. Kostým mala najkrajší Zara.
 • Mne sa páčil tento deň veľmi. Hlavne, že sme sa neučili. Mohlo by to byť stále. So svojím výkonom som spokojný, ja si myslím, že som bol najlepší.
 • Mne sa veľmi páčila Alicka, vybrala si dobrú knižku. V duchu som si povedala, že aj ja si ju chcem kúpiť.                 

Deň zdravej výživy

16. októbra je "Deň zdravej výživy." Na našej škole to znamená, že v tento deň počas veľkej prestávky všetci jedia jablká. Nielen žiaci, ale aj panie profesorky si prišli po chutné jabĺčko. Niektorí si brali červené, iní zase zelené, no vynikajúco chutili všetky. Dôkazom bolo, že sa čoskoro minuli. Mňam! Ďakujeme :)

 

Dominika Šnegoňová, Kvarta A

Pozrite si video, ktoré vytvorili naši kvartáni.

 

16. október v našej škole

Október je mesiac, v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné spojenie – zdravá výživa.

Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Avšak, nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. V niekom toto slovné spojenie evokuje predstavu ovocia, zeleniny, u iného syry, mlieko, ale sú aj takí, ktorí si predstavia plný tanier dobrého jedla. Zdravá výživa však významne rozhoduje o našom zdravotnom stave.

V našej škole si  už tradične 16. október - pripomíname akciou – jabĺčko pre každého žiaka. Aj tento rok  nám ZELNA, s.r.o., z Baky,  podarovala  krásne jabĺčka, ktorými si   počas veľkej prestávky  žiaci svoje desiaty spestrili a obohatili o vitamíny. Veľmi pekne ďakujeme.

- gmrs-

Viac fotografií po kliknutí na obrázok. 


Pamätný deň holokaustu

Dňa 9. septembra si pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Na tento pamätný deň si zaspomínali aj žiaci druhého ročníka Gymnázia M. R. Štefánika  na Slnečnej ulici v Šamoríne. Formou prednášky, v ktorej sa venovali tak samotnému termínu holokaustu poukázali na to, kam až môže spoločnosť zájsť, pokiaľ živí v sebe nenávisť voči menšinám.

Prednášky sa zúčastnili aj žiaci nižšieho ročníka – Kvarty A, ktorí o samotnom holokauste, o  odvlečení  Židov do koncentračných táborov, ako aj o ich následnom vyvražďovaní, vedeli len málo. Možno povedať, že ich téma zaujala, čoho dôkazom boli aj otázky, ktoré kládli hneď po prednáške. Zaujímali ich názvy miest, kde všade na Slovensku a v zahraničí boli koncentračné tábory. Rovnako ich zaujímalo, prečo práve Židov postihol v tom období takýto krutý osud. Žiaci dostali vyčerpávajúce odpovede, a možno skonštatovať, že  do triedy sa vracali so zmiešanými pocitmi...

A hoci od toho dňa uplynulo už 69 rokov, ešte vždy nám behá mráz po chrbte, ak začujeme slovo holokaust či koncentračný tábor. Tému umocňovalo aj netradičné miesto na prednášku – vstupná hala školy, v ktorej boli umiestnené veľké obrazy – výjavy z odvlečenia Židov v Seredi a okolí. Banery sme mali zapožičané z Múzea holokaustu v Seredi. Je chvályhodné, že druháci vedeli spomínanú výstavu takto šikovne a účelovo využiť na netradičnú hodinu slovenčiny.

Žiaci na záver len skonštatovali:„ Je dobré o tom rozprávať. Je dobré uctiť si pamiatku všetkých tých zavraždených ľudí. Je potrebné zaujať voči tomu stanovisko a hlavne je nutné nepripustiť, aby sa takáto hrôza už nikdy viac neopakovala.“

 

                                                                                 PaedDr. Regina Škarbová

Viac fotografií po kliknutí na obrázok.                                                                      

 


Európsky deň jazykov na našej škole

 

26. septembra ráno sa schádzali študenti vo svojich triedach čulejší a veselší ako po iné pondelky. V tento deň sme sa zapojili do aktivít Európskeho dňa jazykov, ktorý, ako to z jeho názvu vyplýva, je oslavou jazykov, komunikácie a dorozumenia v celej Európe.

               Toto celoškolské podujatie sa nieslo v znamení hesla BAVME SA – HAVE FUN – VIEL SPAβ – BECEлO – JÓ SZÓRAKOZÁST! Učitelia cudzích jazykov od začiatku školského roka zbierali nápady na aktivity vhodné pre takýto formát zviditeľňovania a prízvukovania dôležitosti a užitočnosti poznania cudzích rečí. Nápadov bolo neúrekom a študenti naozaj mali z čoho vyberať. Kreatívni neboli len učitelia, aj študenti s nadšením sypali svoje nápady a predstavy. 

Tretí školský týždeň bol preto veľmi aktívny a pestrý. Všetky triedy usilovne organizovali, zbierali, hľadali, maľovali, strihali, lepili, skúšali..

               O 9.00 hod. sa celá škola zišla v spoločenskej miestnosti, ktorá sa zmenila na „mini námestie“ so stánkami predstavujúcimi rôzne aspekty jednotlivých jazykových kultúr. 

Toto podujatie slávnostne otvorili študenti Septimy A, ktorí si pripravili krátke zhrnutie o význame tohto dňa v angličtine, nemčine, ruštine a samozrejme v slovenskom jazyku.  Javisko zdobili vlajky pripravované žiakmi Primy A.  V pozadí sa premietalo logo tohto dňa a Septima sa lúčila prianím „bavte sa “ v ďalších jazykoch ako turecký, srbský, švédsky a poľský. 

               Po úvode nasledoval vedomostný kvíz pripravovaný Kvintou A. Podarilo sa im zapojiť všetky vekové kategórie a teamy „ Londýnske autobusy“ a „ Belgické čokolády“ tvorili zástupcovia všetkých tried aj zborovne. Tento kvíz bol pripravený veľmi kvalitne a zábavne, námaha vynaložená počas príprav a moderovania sa mnohonásobne oplatila. 

               Už počas kvízu sa nám zbiehali sliny na dobroty, ktoré ponúkali stoly napr. Žiackej školskej rady – belgické vafle. 

Československý stôl sa nedal zahanbiť -  bryndzovou nátierkou, kysnutými koláčmi, angličtinárky zo Sexty A a 2.A ponúkali typický anglický čierny čaj s mliekom a cookies a yorkshire pudding. Ruský kútik mal veľký úspech – ponúkali tradičné bliny a zimný ruský čaj: uvarili silnú zmes byliniek s medom, naliali do polovice pohára a doliali pravým čiernym čajom. Kto mal chuť na slané koláče so zemiakovým krémom, mohol ich ochutnať. Ruské občerstvenie nebolo zadarmo. Kto si chcel pochutnať, musel preto niečo aj urobiť - napr. napísať svoje meno azbukou. 

Sekundáni sa chopili umeleckej stránky dňa jazykov. Namaľovali veľký plagát s logom tohto dňa, ktorý udával tón ich stanovišťu. Pre záujemcov si pripravili puzzle s logom, a takisto nechýbali motivujúce maškrty - koláčiky zdobené vlajočkami z loga podujatia. 

Študenti zo Sexty A zamestnali naše mozgy anglickými kvízmi v piatich kategóriách: hudobný, zvierací, historický, všeobecný a geografický. Mali veľký úspech, mnohí učitelia, mladší aj starší žiaci si chceli preveriť svoje vedomosti.

Jedna septimánka si pripravila škandinávsky stôl. Okrem čítania škandinávskych autorov sme mohli počúvať aj škandinávsky metal a ochutnať rybacie chuťovky.

Zástupcovia triedy 2. A pripravili pre mladších žiakov hry v angličtine ako Hot seat (Horúce kreslo), Simon says, Board race, Telefón. Horúce kreslo a Telefón mali úspech u primánov. 

Športovci z 3.A si pripravili kútik s mini telocvičňou, výstavou originálnych dresov futbalových klubov celej Európy a stôl so zdravou výživou.

Reakcie žiakov nasledujúci deň nás utvrdili v základnej myšlienke – komunikácia v akomkoľvek jazyku otvára dvere do sveta a zároveň nás zbližuje. Budúci školský rok Deň európskych jazykov určite nebude chýbať na zozname plánovaných školských podujatí.  

                                                                                                                    Mgr. Linda Mókusz – Hombauer

Viac fotografií po kliknutí na obrázok.


Slávnostné odhalenie busty Milana Rastislava Štefánika

Začiatok školského roka sa niesol v slávnostnom duchu, pretože vo vestibule školy bola slávnostne odhalená busta Milana Rastislava Štefánika. Predchádzal tomu prednes básne o M. R. Štefánikovi, ktorú zarecitoval Dominik Boris zo Sexty A a príhovor pani zástupkyne mgr. Blaženy Sabáčkovej:

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí žiaci!

Dovoľte mi, pri príležitosti slávnostného odhalenia busty a  miesta M. R. Štefánika  aspoň pár slovami a myšlienkami priblížiť Vám osobnosť M. R. Štefánika. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách. Jeho rodina mala vždy blízky vzťah k vzdelaniu a kultúre. Krátka časť Štefánikovho vzdelávania je spätá s naším mestom, pretože ako 9- ročný odchádza do Šamorína a stáva sa žiakom evanjelického lýcea. Prišiel sem študovať a učiť sa po maďarsky, lebo o rok ho už rodičia plánovali poslať ďalej študovať na lýceum do Prešporka. Jeho šikovnosť a láska k vzdelaniu sa rozvíjala ďalej. Kľúčový prelom  v jeho  štúdiu bol rok 1900, kedy Štefánik prestúpil na Filozofickú fakultu v Prahe, kde študoval astronómiu a matematiku.  Tu sa mu otvorila brána nielen k vzdelaniu ale aj cestovaniu. Ako vedec   precestoval kus sveta , venoval sa výstavbe meteorologických staníc, napísal 12 vedeckých prác. Jeho obzor sa rozvíjal ďalej. Veľmi dôležité pre neho bolo pôsobenie vo Francúzsku.  Odvtedy sa vniesol do nášho vedomia ako významný  ako francúzsky generál, ako vojnový pilot, ako politik a diplomat , ktorý stál pri vzniku 1. Československej republiky.  Jeho myšlienky a posolstvá sú nadčasové, bola by som veľmi rada, keby aj pre Vás,  milí žiaci,  boli príkladom neobyčajnej vôli mladého človeka, ktorý má svoj cieľ, vzdelávať sa a rozširovať si svoje obzory a nebáť sa prekonávať mnohé životné prekážky. Svoj krátky pohľad na osobnosť M. R. Štefánika by som ukončila jeho slovami: „ Veriť, milovať, pracovať.“

A teraz dovoľte, aby som otvorila slávnostné odhalenie busty a miesta M. R. Štefánika.

Mgr. Blažena  Sabáčková

Ďalšie fotografie nájdete vo fotoalbume.


šk. rok 2015/2016

 

Skvelá práca Žiackej školskej rady pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne.

V školskom roku 2015/2016 sme sa my, niektorí členovia  ŽŠR nášho gymnázia,  rozhodli byť aktívnejší pri organizovaní mimovyučovacích aktivít pre našich spolužiakov. Treba priznať, že bez spolupráce s koordinátorkou pre prácu so ŽŠR, p. učiteľky Malečkovej,  a bez podpory p. riaditeľky Lysinovej, by naša práca stagnovala.

Pred jesennými prázdninami sme zorganizovali „ Halloween day“, počas ktorého takmer všetci žiaci    ( i niektorí učitelia) prišli do školy v rôznych strašidelných či bizarných maskách.  Tri najvydarenejšie masky boli ocenené na základe hlasovania všetkých prítomných. Deň sa preklopil do strašidelnej „nocovačky v škole“, počas ktorej sa premietali filmy v troch žánroch až do jednej hodiny po polnoci.  Do školy prišla nocovať polovica našich študentov!

Vo fašiangovom období sa nám konečne podarilo po niekoľkých rokoch zorganizovať Študentský fašiangový ples. Na úvod si všetci zatancovali belgický  valčík, potom sa vyhodnotili najlepšie masky a na záver bol  vyhlásený kráľ a kráľovná plesu.  Počas celého večera sa mohli prítomní fotiť s rôznymi rekvizitami a zabávať  pri skvelej hudbe. Zostavu tanečných piesní si navrhli žiaci v každej triede a namixoval ich šikovný dídžej Rolko ( náš spolužiak).

Na Valentína sme zorganizovali milú valentínsku poštu.

Záver školského roka sme vítali v podobe Summer party – Project X.  Výbornú letnú zábavu, osviežujúce ovocné koktaily, svietiace náramky a prívesky, pekné fotky so vtipnými rekvizitami si vychutnali všetci zúčastnení.  Hudbu sme mali opäť vo vlastnej réžii  vďaka DJ Rolkovi.  Veselú náladu podporil krátky kurz tanca cha-cha a  súťaž v limbo tanci. Oživením bolo aj vystúpenie študentskej kapely.

Chceme sa poďakovať všetkým spolužiakom, ktorí sa aktívne podieľali na organizovaní a príprave našich akcií. Ďakujeme aj našim rodičom, ktorí nám pomohli s prepravou.

Ďakujeme našim učiteľom, ktorí boli ochotní pomôcť pri dozore na akciách, aby všetko prebiehalo hladko, bez problémov a bezpečne.

Veríme, že naša tohoročná práca bude motiváciou pre ďalšiu generáciu študentov našej školy.

Viktória Šulcová 2.A

Predsedníčka Žiackej školskej rady

pri Gymnáziu M. R. Š v Šamoríne

Na obrázku sú najaktívnejší členovia ŽŠR:

Stojaci zľava doprava – Boris Gnap,  Viki Šulcová – predsedníčka ŽŠR, Peťo Plavy, Laura Füleová, Bibi Bittera, Dominika Lefflerová, Ivan Šimo, Simi Valigurová, Roli Horváth, Filip Hamaj,

Sediaci zľava – Paťo Szabo, Samo Kapalla, Peťo Nagy, Tomáš Major a celkom vpredu je Matúš Poljak


Terciáni na meteorologickej stanici SHMÚ

Žiaci Tercie A navštívili 22. júna 2016 meteorologickú stanicu SHMÚ v Bratislave na Kolibe. Ako sa im tam páčilo a čo sa tam dozvedeli, zistíte z priložených prezentácií.

EXKURZIA SHMÚ - Koleková

Naša exkurzia v SHMÚ - Šnegoňová

Výlet do SMHÚ - Marchevka


Triedny výlet Kvarty A

Dňa 23. 6. 2016 sme sa vybrali na triedny výlet na Devín. Naše dobrodružstvo začalo stretnutím pred prístavom v Bratislave. Pred tým, ako sme sa nalodili, museli sme si vybojovať miesta v tieni na lodi.

      Nalodení a zväčša dobre naladení sme sa plavili po pokojných vlnách Dunaja. Cesta bola vcelku dlhá, ale zábavná a poniektorí spravili až takmer profesionálne fotky. Keď sme dorazili k prístavu v Devíne, zalialo nás neskutočné teplo. Všetci sme prahli po vode, a preto sa nám rýchlo minuli naše zásoby. Našťastie, keď sme vyšliapali na hrad Devín, čakalo nás tam pekné prekvapenie, a to v podaní studne a napájadla.

      Konečne ochladení sme sa vybrali preskúmať zákutia hradu Devín. Oslnilo nás nielen slnko, ale aj krásny výhľad na dve rieky zlievajúce sa v jednu. Prezreli sme si aj múzeum, ktoré bolo v chládku pod zemou.

      Smerom naspäť sme sa zastavili preskúmať aj stredoveké stánky. Vyskúšali sme si streľbu z luku a dozvedeli sme sa zaujímavé veci. Loďou po prúde bola cesta oveľa kratšia. Ani sme sa nenazdali a už sme vystupovali.

      Ďalšia zástavka v našom programe bol Bratislavský hrad. Výstup na hrad nás takmer pripravil o život, ale prežili sme. Prezreli sme si každú jeho významnú expozíciu. Prehliadku sme zavŕšili ako prví návštevníci novučičkej záhrady Bratislavského hradu. Odtiaľ sme šli všetci k jednej z najlepších zmrzlín v Európe. Niektorí si na ňu počkali v rade a iní sa radšej vybrali do Auparku. Síce sme mali otlaky a poriadne spálené plecia, odniesli sme si však veľa pekných a vtipných zážitkov.

Napísali žiačky Kvarty A: Ema Knezovičová, Viktória Dudášová a Bibiana Méhesová

Ďalšie fotografie z výletu si pozriete po kliknutí na obrázok.


Triedny výlet 1. A

Žiaci 1.A triedy sa v dňoch 22. a 23. 6. 2016 zúčastnili školského výletu v Terchovej. Bol to výlet plný zábavy, adrenalínu a športu. Hoci to na prvé počutie znie ako obyčajný výlet, celkom obyčajný nebol.

Deti toho zažili za tie dva dni pomerne dosť. Hneď po príchode do Terchovej nás už čakal sprievodca, ktorý nás oboznámil s programom a zveril nás do rúk animátorky, ktorá nám ukázala „krásy aj nástrahy“ Jánošíkovských dier. Po dvojhodinovej túre nás už čakal druhý animátor, ktorý nás oboznámil s bezpečnostnými pravidlami jazdy na horských kolobežkách. Jazda sa každému páčila.

V neskorých poobedňajších hodinách sme sa potom išli ubytovať na hotel, „naobedovali sa“ a po krátkom oddychu sa pokračovalo ďalej v športovaní.

Animátori si pre žiakov pripravili tzv. olympijské popoludnie. Žiaci boli rozdelení do družstiev a súťažili medzi sebou v lukostreľbe, streľbe zo vzduchovky, či v disciplínach, ktoré si vyžadovali rýchlosť, dobrú orientáciu a hlavne tímového ducha. Večer ich už len čakala chutná večera a oddych.

Na druhý deň, hneď po raňajkách, sa začal splav rieky Orava. Žiaci boli rozdelení po 6, príp. 7 do člnov. Samozrejme nesplavovali sami. V každom člne bol s nimi aj animátor.

Žiaci zažili kopec zábavy a naučili sa fungovať ako jeden tím. Splav trval približne dve hodiny.

Potom sme už len nasadli do autobusu a plní zážitkov a hlavne vyčerpaní vyrazili domov.

Na záver možno len dodať, že krásna príroda, skvelá atmosféra a super žiacky kolektív dopomohli k tomu, aby sa stal aj z hoci obyčajného školského výletu výlet „neobyčajný“.

PaedDr. Regina Škarbová

triedna učiteľka 1. A

Viac fotografií po kliknutí na obrázok.


Summer party Project X

 

Dňa 17.6. sa na našej škole uskutočnila Summer party pod názvom Project X. Organizovala ju naša Žiacka školská rada pod vedením jej predsedníčky Viki Šulcovej. Spolu s ňou sa na príprave podieľali hlavne študenti Sexty A a 1. A. Všetky materiálne, propagačné aj dekoratívne veci pripravovali po vyučovaní a s veľkým nadšením, že to bude vydarená akcia.

Slávnostným začiatkom bol tanec cha – cha, ktorý predtancovali organizátorky a potom  sa tancoval vo dvojici. Potom už bola voľná zábava v doprovode skvelej hudby,  o ktorú sa postaral DJ Rolko, náš spolužiak zo Sexty A. Príjemným spestrením programu bola súťaž Limbo, ktorej výhercovia dostali desaťeurovú poukážku do kníhkupectva. Milým prekvapením bola kapela, ktorú predstavil náš spolužiak z Kvinty A ( hrá v nej na bubny) a predviedli skvelú hru pred polnocou.

Na občerstvenie bol pripravený bar s chutnými nealkoholickými ovocnými koktejlami a nápojmi, sladkosťami a ovocnými misami. Obsluhovali ho študenti z 1. A.

Fotenie organizovala Dominika Lefflerová zo Sexty A, ktorá mala pripravený fotokútik s rekvizitami a vznikli naozaj pekné fotky, ktoré sú zverejnené na Facebook-u. Na celý priebeh party dozerali naše pani profesorky,  ktorým ďakujeme za ochotu.

Summer party sa podarila a zúčastnení zažili večer plný zábavy. Veríme, že táto akcia nebola posledná a podarí sa ju uskutočniť aj budúci rok.

Laura Füleová

Sexta A

Viac fotografií po kliknutí na obrázok.

 


Spolužiaci spolužiakom

Mnohí žiaci našej školy sa venujú zaujímavým činnostiam. Veľakrát o tom nevedia ani ich spolužiaci, ani učitelia, čo je škoda. V našej škole by mali priestor na prezentáciu svojich ušľachtilých koníčkov či schopností, keby o tom dali vedieť. Vďaka tomu sa veľakrát zmení uhol pohľadu na takúto pozitívne činorodú osobu.

V stredu, 22.júna 2016, študentka Sexty A, Stella Zoé Lukyová predstavila svoje hobby žiakom Primy A a Sekundy A na hodine dejepisu. Urobila skvelú prednášku o stredovekej kultúre, životnom štýle a bojových umeniach. Predviedla sa v originálnych dobových šatách, vysvetlila spôsob života, odievania, stravovania, hovorila o výzbroji a výstroji stredovekých rytierov. Poslucháčov zaujala, kládli jej otázky, na ktoré dokázala obšírne odpovedať.

Mgr. Dagmar Malečková


Posledná spoločná akcia odchádzajúcej Oktávy A

Počas roka naši (teraz už bývalí) žiaci vyzbierali niekoľko nákupných tašiek vrchnáčikov a tiež finančný obnos a zaniesli ich malému chorému Danielkovi Oroszovi.  Pevne veríme, že prispeli aspoň malou mierou k možnosti rehabilitácie malého bojovníka.

Mgr. František Chudoba

triedny učiteľ

 

 


Deň narcisov

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej zbierky organizovanej na pomoc ľuďom postihnutých chorobou dnešnej doby - rakovinou. Túto zbierku, známu pod názvom Deň narcisov, už hádam ani netreba predstavovať, veď tento rok sa konala už po 20. krát. Je to milá akcia, výborná myšlienka, jednoduchý spôsob vyjadrenia pomoci, podpory, súcitu a súdržnosti s tými, ktorí to najviac potrebujú. Preto sa i v tomto roku žiaci a žiačky triedy Sexta A s veľkým odhodlaním vybrali ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky nášho Gymnázia do ulíc mesta, oslovovali ľudí, ktorí boli štedrí a prispievali. Do zbierky sme sa, samozrejme, zapojili aj my - žiaci i zamestnanci Gymnázia. Veľká vďaka patrí každému, kto svojim príspevkom pomohol a podporil túto akciu. Vďaka patrí aj žiakom, ktorí pomohli s organizáciou. Výťažok z tejto zbierky - 1 041,55 € - bol prevedený na účet Ligy proti rakovine.

Mgr. Renáta Orosová

Vzdelávanie učiteľov

 
V utorok, 29.marca venovali všetci učitelia našej školy svojmu vzdelávaniu. Skúsená školiteľka p. Andrisová predstavila metódy a techniky moderného vyučovania. Išlo o jedno z niekoľkých stretnutí, ktoré sa uskutočnia do konca školského roka. 
 
Mgr. Kornélia Ďuríková
školská psychologička

Prednáška "Expedícia Antarktída"

 

Dňa 4. 2. 2016 sa v spoločenskej miestnosti Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne uskutočnila zaujímavá a zároveň náučná prednáška pod menom "Expedícia Antarktída". Cestovateľ a veľký fanúšik plachetníc Marián Togeľa sa s žiakmi vyšších ročníkov gymnázia podelil o jeho nezabudnuteľný zážitok. Na plachetnici cestoval až na Antarktídu. Nadšene nám žiakom rozprával o jeho ceste, zážitkoch s tučniakmi, výskumníkmi ale aj o ľudskej nepozornosti na ktorú doplatí naša Zem. Hovoril aj o jeho ďalších cestách a o vlastnom podnikaní s plachetnicami. Jeho prednáška sa skončila so zaslúženým potleskom. 
/Rebecca Horváthová, Kvinta A/
Fotografie si pozrite po kliknutí na úvodnú fotografiu.
 

 

Geografia je krásny predmet. O to viac, keď je jej učivo obohatené o skúsenosti cestovateľov, ktorí svoj bezprostredný zážitok z ciest prenesú do tried. Prednáška, na ktorej sa naši žiaci oboznámia s Antarktídou cez rozprávanie Mariána Togeľa, sa uskutoční 4. februára 2016 o 11,00 hod. v aule školy.

Cestovateľ Marián Togeľ absolvoval pred rokom náročnú plavbu na plachetnici z argentínskej Ushuaia k brehom najjužnejšieho svetadielu a so svojimi zážitkami sa rád podelí aj s našimi žiakmi. Viac ako hodinová prednáška je doplnená množstvom fotografií, ktoré počas plavby vznikli. 

 


Oplatí sa študovať na osemročnom gymnáziu

Kvartáni Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne sa už tretí rok po sebe dobrovoľne zapojili do celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a matematiky. Opäť dosiahli veľmi dobré výsledky – z materinského jazyka patria medzi 25% najúspešnejších na Slovensku a z matematiky dokonca medzi 20% najšikovnejších v celoštátnom meradle – a to bez akejkoľvek špeciálnej prípravy. Tešíme sa z ich úspechu!

exam.pdf

 

 

 

 

 


Aktivity, ktorými sme sa zapojili do celoslovenskej kampane

Červené stužky a do Európskeho týždňa boja proti drogám v školskom roku

2015/2016

 

 1. Zhotovili  sme nástenku k 1. 12. – Deň boja proti AIDS z materiálov, ktoré nám boli zaslané, vrátane  plagátu kampane, z posterov a projektov žiakov Kvarty A, ktoré zhotovili v rámci hodín informatiky a vypracovali na hodine etiky. Projekty boli zamerané na známe osobnosti, ktoré zomreli na AIDS alebo s touto chorobou zápasia.
 2. Červené stužky pripínali žiačky Kvarty A  žiakom a učiteľom v triedach, kde pripomínali čo symbolizujú tieto stužky, upozorňovali na závažnosť tejto problematiky a vyzvali všetkých, aby si bližšie informácie o tejto chorobe a osudy známych osobností prečítali na nástenke.
 3. Bola vyhlásená súťaž v plagátoch s tematikou boj proti drogám a AIDS na vystavené práce mohli hlasovať žiaci aj učitelia. Súťaž vyhrala práca žiačky 1. A Veroniky Kubulákovej, ostatné výtvarné práce budú tiež odmenené.
 4. Na hodinách etiky si žiaci pozreli film Anjeli a pokračovanie tohto filmu, odbornú prednášku o HIV/AIDS a diskutovali na túto tému, hlavne v tých triedach, kde ešte dané DVD nepoznali.
 5. 20. 11. 2015 sa žiaci vyšších ročníkov zúčastnili filmového predstavenia AMY v kine MAX v Dunajskej Strede.

 

Amy Winehouse a jej životný príbeh

Dňa 20.11.2015 sa vyššie ročníky nášho gymnázia pod vedením p. Sidó a za pomoci triednych učiteľov zúčastnili dokumentárneho premietania. 

Táto jedinečná šanca pochopiť viac, sa konala v Dunajskej Strede v Maxe. Išlo o sfilmovaný život speváčky a legendy s neuveriteľným hlasom Amy Winehouse. Celým príbehom nás sprevádzala samotná Amy spoločne s jej rodinou a priateľmi.

Amy bola neskutočne talentovaná britská jazzová, soulová a R&B speváčka. Určite spoznáte pesničky, ako Rehab alebo Back to Black, od prvého tónu.

Okrem iného bola táto žena aj jednou veľkou lekciou pre celý svet. Už po niekoľkýkrát sa prostredníctvom jej života mohol každý jedinec utvrdiť v tom, že dôsledky užívania drog a alkoholu sú pre človeka zhubné.

Tento dokument nám všeobecne známy fakt len podčiarkol a nikoho nenechal chladným. Odchádzali sme s poučením a zarmútením.

Viktória Šulcová 2. A

 

 1. O našich aktivitách budeme informovať verejnosť na stránkach školy, facebooku.

 

                                                                                                              RNDr. Andrea Sidó

Fotografie z týchto akcií si pozriete po kliknutí na jednotlivé obrázky.


Imatrikulácia žiakov Primy A

       16. novembra sa uskutočnili imatrikulácie našich nových Primánov. Týmto dňom oficiálne vstúpili do radov študentov Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Na tejto ceste ich sprevádzali žiaci Tercie A, ktorí o tomto dni vymysleli nasledovnú básničku:

16. novembra v pondelok,

bola zábava ako každý rok.

Kasíno bolo našou hlavnou témou,

privítali sme v ňom Primánov.

Rôzne úlohy plnili

a nás pri tom bavili.

S jablkom v ústach prekážky prešli,

do našej pamäte ich mená vošli.

Vypiť museli rôzne zmesi,

trpeli ich pankreasy.

Tváre mali nutellové,

oblečenie, našťastie, nemali nové.

Aj tak celý čas len hučali

a na nás úplne kašľali.

Odmenili sme ich diplomom,

podľa nás ho zahodili hneď za rohom.

Prišli domov s farebnou tvárou,

rodičia ich určite nevítali s fanfárou.

Po imatrikuláciách nastalo upratovanie

a následne celotriedne odzdobovanie.

Tercia A, GMRŠ

Fotografie z tejto udalosti si pozriete po kliknutí na obrázok. 


AMY

20. 11. 2015 sa všetky vyššie ročníky vrámci Európskeho týždňa boja proti drogám zúčastnia filmového predstavenia Amy v kine MAX v DS. Filmové predstavenie ponúka asociácia slovenských filmových klubov, ktorá sa takto pripája k aktivitám, ktoré súvisia s mesiacom NOVEMBER - boj proti drogám a iným závislostiam.

Hudobný dokument a novinka z augusta 2015  režiséra Asifa Kapadiu AMY necháva hovoriť speváčku samú prostredníctvom doposiaľ nezverejnených archívnych záberov, rozhovorov, ale predovšetkým prostredníctvom jej hudby a pôvodných textov, ktoré vždy reflektovali aktuálne udalosti jej života. Kto bola Amy Winehouse a prečo zomrela tak mladá, len 27 ročná?

 

 


Medzinárodný deň knižníc

       26. október už tradične patrí knižniciam po celom svete. Je to deň, na ktorý nezabudne žiadny milovník kníh a čítania. A keďže sa za takých milovníkov považujeme aj my na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika, rozhodli sme sa naplno si tento deň užiť.

       Na oslavu sme si nedokázali predstaviť vhodnejšie miesto, ako našu školskú knižnicu, ktorá sa stala dejiskom prezentácií, ktoré si pre nás pripravili žiaci Primy A. Ich úloha bola veľmi jednoduchá. Teda aspoň sme si to spočiatku mysleli. Mali nám totiž predstaviť svoju najobľúbenejšiu knihu. Ukázalo sa však, že vybrať si iba jednu je pre nich takmer nemožné.

       Nakoniec sa všetci statočne popasovali so svojou úlohou a výsledkom bol príjemne strávený deň vo svete kníh a knižných postáv, ktoré nám ožívali priamo pred očami. Niektorí kreatívnejší žiaci sa rozhodli svoju prezentáciu podčiarknuť kostýmom obľúbenej postavy, a tak sme sa ocitli tvárou v tvár Harrymu Potterovi, Vicky Schnneiderovej z Klubu záhad, či Matilde z knihy Roalda Dahla.

       Tento deň bol príjemný pre všetkých zúčastnených a určite nás utvrdil v tom, že čítať sa oplatí.

 

Mgr. Miroslava Fabanová

 

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok. 


Halloween a Movie night alebo Na Dušičky v našej škole

Žiacka školská rada pri Gymnáziu M. R. Štefánika zorganizovala na 28.októbra  2015 veľkolepú akciu – prehliadku a súťaž halloweenských masiek a strašidelnú noc v škole. V priebehu dňa, počas vyučovania, sa v škole predviedlo množstvo našich študentov v originálnych a desivých kostýmoch. Zástupcovia žiackej rady najprv vybrali desať najúžasnejších masiek a z nich sa potom určili traja víťazi. Vyhodnotenie bolo po 5. vyučovacej hodine, kedy sa zhromaždili všetky masky a boli vyhlásení víťazi.

 

Na prvom mieste sa umiestnil žiak z  Tercie A  Zoltán Sármány v úžasnom kostýme Klobučníka.

Na druhom mieste sa umiestnila žiačka Sexty A Stella Zoé Lukyová s naozaj veľmi prepracovaným kostýmom Saurona z Pána prsteňov.

Na treťom mieste sa umiestnila žiačka 2.A triedy Veronika Kubuláková, ktorá vytvorila hrôzostrašnú verziu Červenej Čiapočky.

Ich snaha bola odmenená rôznymi sladkosťami a poukážkou v hodnote 5 eur do školského bufetu. Tým tento deň, plný strachu a zábavy, neskončil. Večer sa konala prespávačka v škole pod názvom MOVIE NIGHT. Počas nej   žiaci spoločne strávili v škole noc plnú filmov. Mohli si vybrať z troch žánrov: z komédií, z akčných a z hororov. Počas movie nightu bol k dispozícii aj mini bufet s malým občerstvením. Na starosti ho mali žiaci Sexty A Patrik Szabó a Peter Plavy. Hororovo-dušičkovú movie nighte s nami strávili aj tri odvážne profesorky: p. Dagmar Malečková, p. Miroslava Fabanová a p. Oľga Raganová.  V mene Žiackej školskej rady ďakujeme všetkým študentom – spoluorganizátorom a tešíme sa na  spoluprácu pri ďalších akciách.

Viktória  Šulcová, 2.A

Predsedníčka ŽŠR pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne

 

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok. 


Deň zdravej výživy

Dňa 16.októbra sme si  na  našej škole  opäť pripomenuli „Deň zdravej výživy.“ Pani vedúca školskej kuchyne, Zuzana Csölleová, všetkým zabezpečila chutné a zdravé jabĺčka. Dodávateľom bola firma ZELNA, s.r.o. Baka, prevádzka Kláštorná 2, Šamorín, ktorá sa ako aj vlani, tak aj tento rok  podujala prispieť  a spestriť  našim žiakom desiatovú prestávku  chutným jabĺčkom. Cyntia Lehotská a Mária Heligmanová ponúkali s pani vedúcou  všetkým vyučujúcim a žiakom červené a zelené jablká. A že im chutili, dokazuje aj to, že mnohí sa vrátili počas prestávky po ďalšie.

Cyntia Lehotská

IV.A trieda

Do fotoalbumu sa dostanete po kliknutí na obrázok.


Dopravná výchova

      Dňa 30. septembra sa naša Prima A učila tak trochu netradične. Netradičné bolo nielen prostredie, ale aj obsah výučby. Žiaci absolvovali dopravnú výchovu v Galante. Hoci nám počasie príliš neprialo, nezastavilo nás to. Účel cesty sme splnili a teraz už len zostáva dúfať, že aj vďaka tomuto dňu budú žiaci Primy A zodpovednými účastníkmi cestnej premávky.

Napokon sme sa rozhodli spojiť príjemné s užitočným a využiť skutočnosť, že sa nachádzame práve v Galante. Spolu s maturantmi sme navštívili Vlastivedné múzeum. Mali sme možnosť vidieť expozície zamerané na mestskú bytovú kultúru, sakrálne pamiatky, tradičnú ľudovú kultúru galantského regiónu, výtvarných umelcov regiónu, mlyny a mlynárske remeslo, archeologickú lokalitu Gáň-Brakoň a lekáreň, ktorá priniesla pôvodné zariadenie z roku 1909.

      Myslím si, že sme všetci naplno využili príležitosti, ktoré sa nám v daný deň naskytli.

Mgr. Miroslava Fabanová

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.


Súťaž "Daj si čas" v RTVS

Naši terciáni sa zúčastnili populárno-zábavnej súťaže „Daj si čas“ 17. septembra 2015, ktorú vysiela Rozhlas a televízia Slovensko každú sobotu dopoludnia na Jednotke. Súpermi terciánov boli žiaci z Gbelov.  Za každú školu súťažilo štvorčlenné družstvo a ich spolužiaci boli v úlohe povzbudzujúcich i pomáhajúcich divákov. Vedomosti a zručnosti si odskúšali v historickej téme o námorníctve.  Žiaci zo ZŠ Gbely boli vážnymi súpermi, šamorínski terciáni ich nakoniec  porazili v záverečnom vedomostnom teste. Okrem  finančnej odmeny si odniesli zážitok zo živého nakrúcania. Relácia sa bude  vysielať 7. novembra 2015 (v sobotu) na Jednotke v dopoludňajších hodinách.

 

 

Fotografie si pozriete po kliknutí na obrázok.

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár