Výsledky prijímacích skúšok

Osemročné štúdium

                  Konečné výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného štúdia v  šk. roku 2018/2019
  Poradie Kód žiaka Prospech      v bodoch Súťaže Prij. skúška MAT Prij. skúška SJL Body Vyhovel Nevyhovel Rozhodnutie
  SJL MAT CJ
  1. 53 2 2 2 0 100,00 94,000 200,000 vyhovel prijatý
  2. 5 2 2 2 1 92,50 91,000 190,500 vyhovel prijatý
  3. 40 2 2 2 0 97,50 86,000 189,500 vyhovel prijatý
  4. 65 2 2 2 0 93,75 86,000 185,750 vyhovel prijatý
  5. 14 2 2 2 3 83,75 92,000 184,750 vyhovel prijatý
  6. 29 2 2 2 0 78,75 91,000 175,750 vyhovel prijatý
  7. 23 2 2 2 0 77,50 91,000 174,500 vyhovel prijatý
  8. 35 2 2 2 0 78,75 89,000 173,750 vyhovel prijatý
  9. 39 2 2 2 0 77,50 88,000 171,500 vyhovel prijatý
  10. 26 2 2 2 0 72,50 90,000 168,500 vyhovel prijatý
  11. 22 2 2 2 9 57,50 94,000 166,500 vyhovel prijatý
  12. 19 1 2 2 0 80,00 80,000 165,000 vyhovel prijatý
  13. 25 2 2 2 0 72,50 86,000 164,500 vyhovel prijatý
  14. 7 1 2 2 0 70,00 87,000 162,000 vyhovel prijatý
  15. 36 1 2 2 0 72,50 82,000 159,500 vyhovel prijatý
  16. 44 2 2 2 0 57,50 95,000 158,500 vyhovel prijatý
  17. 37 2 2 2 0 60,00 92,000 158,000 vyhovel prijatý
  18. 72 2 2 2 0 58,75 90,000 154,750 vyhovel prijatý
  19. 24 2 2 2 0 56,25 91,000 153,250 vyhovel neprijatý
  20. 55 2 2 2 1 60,00 81,928 148,928 vyhovel neprijatý
  21. 57 2 2 2 0 52,50 87,000 145,500 vyhovel neprijatý
  22. 31 1 2 1 0 57,50 83,000 144,500 vyhovel neprijatý
  23. 58 2 2 2 0 46,25 91,000 143,250 vyhovel neprijatý
  24. 28 2 2 2 0 48,75 88,000 142,750 vyhovel neprijatý
  25. 68 2 1 2 0 42,50 94,000 141,500 vyhovel neprijatý
  26. 34 2 2 2 1 41,25 93,000 141,250 vyhovel neprijatý
  27. 21 2 2 2 0 43,75 90,000 139,750 vyhovel neprijatý
  28. 47 2 2 2 0 48,75 84,337 139,087 vyhovel neprijatý
  29. 15 1 2 2 0 48,75 84,000 137,750 vyhovel neprijatý
  30. 67 2 2 2 0 42,50 88,000 136,500 vyhovel neprijatý
  31. 17 1 1 1 0 41,25 90,000 134,250 vyhovel neprijatý
  32. 42 1 2 1 0 55,00 75,000 134,000 vyhovel neprijatý
  33. 41 2 2 2 0 41,25 86,000 133,250 vyhovel neprijatý
  34. 52 2 2 2 0 50,00 75,904 131,904 vyhovel neprijatý
  35. 46 2 2 2 0 45,00 80,723 131,723 vyhovel neprijatý
  36. 10 1 2 1 0 52,50 75,000 131,500 vyhovel neprijatý
  37. 74 2 2 2 0 40,00 83,000 129,000 vyhovel neprijatý
  38. 56 2 2 2 0 47,50 73,494 126,994 vyhovel neprijatý
  39. 48 1 1 1 0 57,50 66,265 126,765 vyhovel neprijatý
  40. 54 2 2 2 0 42,50 77,108 125,608 vyhovel neprijatý
  41. 76 2 1 1 0 38,75 85,000 127,750 nevyhovel  
  42. 32 2 2 2 0 37,50 90,000 133,500 nevyhovel  
  43. 62 2 2 1 0 37,50 81,000 123,500 nevyhovel  
  44. 8 1 1 1 0 37,50 65,000 105,500 nevyhovel  
  45. 9 2 1 2 0 36,25 92,000 133,250 nevyhovel  
  46. 27 1 2 2 0 36,25 89,000 130,250 nevyhovel  
  47. 11 2 2 1 0 35,00 87,000 127,000 nevyhovel  
  48. 4 2 1 2 0 33,75 77,000 115,750 nevyhovel  
  49. 20 2 2 2 0 32,50 83,000 121,500 nevyhovel  
  50. 59 1 1 2 0 32,50 83,133 119,633 nevyhovel  
  51. 49 1 0 2 0 30,00 81,000 114,000 nevyhovel  
  52. 2 1 0 1 0 28,75 78,000 108,750 nevyhovel  
  53. 30 0 0 0 0 27,50 86,000 113,500 nevyhovel  
  54. 16 1 2 1 0 27,50 80,000 111,500 nevyhovel  
  55. 51 1 2 2 0 27,50 77,108 109,608 nevyhovel  
  56. 60 2 1 2 0 27,50 68,675 101,175 nevyhovel  
  57. 45 2 2 2 0 27,50 63,855 97,355 nevyhovel  
  58. 66 2 2 2 0 23,75 89,000 118,750 nevyhovel  
  59. 63 2 2 1 0 23,75 74,000 102,750 nevyhovel  
  60. 75 1 1 0 0 21,25 65,000 88,250 nevyhovel  
  61. 13 1 2 1 0 17,50 69,000 90,500 nevyhovel  
  62. 71 0 1 1 0 15,00 73,000 90,000 nevyhovel  
  63. 70 1 2 1 0 15,00 68,000 87,000 nevyhovel  
  64. 6 1 1 2 0 13,75 81,000 98,750 nevyhovel  
  65. 61 2 2 1 7 12,50 90,000 114,500 nevyhovel  
  67. 3 2 1 0 0 12,50 75,000 90,500 nevyhovel  
  66. 38 1 2 2 0 12,50 62,000 79,500 nevyhovel  
  68. 69 2 1 1 0 11,25 91,000 106,250 nevyhovel  
  69. 43 2 2 2 0 10,00 80,000 96,000 nevyhovel  
  70. 64 1 1 1 0 10,00 79,000 92,000 nevyhovel  
  71. 12 1 1 1 0 10,00 73,000 86,000 nevyhovel  
  72. 33 2 1 1 0 8,75 83,000 95,750 nevyhovel  
  73. 18 2 1 1 0 3,75 77,000 84,750 nevyhovel  
  74. 1 1 1 2 0 3,75 76,000 83,750 nevyhovel  
  75. 73 1 1 1 0 3,75 70,000 76,750 nevyhovel  
  76. - 2 2 2 4 0,00 0,000 10,000 nezúčastnil sa

 

Oznámenie pre rodičov úspešných uchádzačov na prijímacích skúškach

 

Oznamujeme rodičom, ktorým bude doručené rozhodnutie o prijatí ich dieťaťa, že  zápis na  8 - ročné aj 4 – ročné štúdium bude  v dňoch

  24.5.2018 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

a 25.5.2018 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

na sekretariáte školy.

Prineste si so sebou zápisný lístok (vydá Vám ho základná škola) a  pri zápise treba nahlásiť aj záujem o vyučovanie etickej alebo náboženskej výchovy.

 

Šamorín 17.5.2018

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár