PK spoločenskovedných predmetov

Členovia PK

predseda PK:        Mgr. Dagmar Malečková

členovia:               Mgr. Miroslava Fabanová

                            Mgr. Jana Fördös

                            Mgr. Ingrid Kloknerová

                            Mgr. Tomáš Krampl

                            PaedDr. Danica Stankovská

                           

                                

                                

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár