PK cudzích jazykov

Členovia PK

predseda PK:      PaedDr. Danica Stankovská

členovia:          

      Mgr. Linda Mókusz Hombauer

                          Mgr. Renáta Orosová

                          Mgr. Ing. Edita Szitásová

                          PaedDr. Regina Škarbová

                          Mgr. Natália Víghová

                              

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár