Poistná udalosť

Odcudzili ti niečo? Si poistený? Ako postupovať?

 

Postup pri vybavovaní  poistnej udalosti  - odcudzenie vecí žiakov    /len poistení žiaci/

 

  1. Žiak nahlási  triednemu učiteľovi  poistnú udalosť (odcudzenie  bundy, prezuviek, úboru na cvičenie a pod.).

    Oznámi  dátum, hodinu, miesto, kde sa odcudzená vec naposledy nachádzala a ako k odcudzeniu prišlo.

  1. Triedny učiteľ tieto informácie spolu s menom žiaka odovzdá na sekretariáte.

 

  1. Škola vyplní tlačivo o poistnej udalosti a odovzdá žiakovi, prípade zákonnému zástupcovi žiaka.

 

  1. Zákonný zástupca žiaka   vyplní  tlačivo  v  časti 1. /údaje týkajúce sa zákonného zástupcu/  a takto vyplnené tlačivo a  pokladničný blok od odcudzenej  veci zanesie do pobočky Allianz  Slovenská poisťovňa,                 Hlavná 64, Šamorín (nad VÚB). V prípade, že nemá pokladničný blok, podľa pokynov pracovníčky poisťovne napíše čestné prehlásenie o zakúpení odcudzenej veci.

 

  1. Ďalšie riešenie poistnej udalosti už prebieha len medzi zákonným zástupcom a poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa.

 

  1. Zákonný zástupca sa môže o priebehu vybavovania poistnej udalosti informovať aj na bezplatnej telefonickej linke  0800 12 22 22.

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár