Sobota 19. 1. 2019

Vyučovacie hodiny

0. hodina:   7.10 -   7.55
1. hodina:   8.00 -   8.45
2. hodina:   8.50 -   9.35
3. hodina:   9.50 - 10.35
4. hodina: 10.45 - 11.30
5. hodina: 11.35 - 12.20
6. hodina: 12.25 - 13.10
OBED:      13.10 - 13.40
7. hodina: 13.40 - 14.25

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár