Zástupcovia a koordinátori

Menovaní zástupcovia a koordinátori

Koordinátor maturít

Mgr. Blažena Sabáčková

Výchovné poradenstvo

Mgr. Blažena Sabáčková

Školský psychológ

Mgr. Kornélia  Ďuríková

Koordinátor  drogovej prevencie

RNDr. Andrea Sidó

Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Ingrid Kloknerová

Koordinátor spolupráce so Žiackou školskou radou

Mgr. Dagmar Malečková

Koordinátor ISIC + ITIC

Mgr. Renáta Orosová

Koordinátor spolupráce s Rodičovským združením

PaedDr. Danica Stankovská

Zástupca BOZP

Mgr. Renáta Orosová

Zamestnanecký dôverník

RNDr. Monika Firbasová

  Správca skladu učebníc

Božena Mittúchová

Správca siete

Mgr. Béla Liszkay

  Tvorba a starostlivosť o internetovú stránku školy Ing. Erika Kuchárová
   Facebook PaedDr. Danica Stankovská

 

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár