Súťaže

 

Školský rok 2018/2019

 

Školské kolo Pytagoriády

 

Vo štvrtok 13.12. 2018 písali žiaci primy, sekundy a tercie školské kolo Pytagoriády. Súťaž zastrešuje ministerstvo školstva a tento rok sa konal už 40.ročník tejto súťaže. Žiaci počas 60 minút riešia 15 úloh a za každú úlohu môžu získať 1 bod. Úspešným riešiteľom je ten, kto získa 10 a viac bodov. Úspešní riešitelia však môžu ešte svoje skóre vylepšiť – ak budú rýchli, môžu úlohy odovzdať skôr a za každé ušetrené 4 minúty sa im pripočítava 1 bod. Je to otázka ich taktiky a stratégie.

Úspešní riešitelia z každej kategórie postupujú na okresné kolá a najlepší z okresných kôl postupujú na celoštátne kolo. Dúfame, že naši žiaci zabodujú a budú úspešne reprezentovať svoju školu na okresnom a snáď aj v celoštátnom kole.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

Kategória P7

 

 1. Lukáš Roľko                        14 + 10 = 24 bodov
 2. David Čopík                         11 + 9 = 20 bodov
 3. Ján Maniaček                      10 + 10 = 20 bodov
 4. Júlia Savková                      12 + 7 = 19 bodov
 5. Lukáš Štefík                        10 + 9 = 19 bodov
 6. Hugo Habán                        11 + 7 = 18 bodov

           Juliana Gáborová                11 + 7 = 18 bodov

 1. Richard Záborský                10 + 7 = 17 bodov
 2. Katarína Čákyová                11 + 5 = 16 bodov

           Kristína Králová                   11 + 5 = 16 bodov

 1. Veronika Kapallová              12 + 3 = 15 bodov

           Nina Raganová                    12 + 3 = 15 bodov

 1. Adela Sirotková                    10 + 4 = 14 bodov

 

Kategória P8

 

 1. Margaréta Jandačková         13 + 11 = 24 bodov
 2. Alex Amberský                     13 + 10 = 23 bodov

           Alex Betuš                            13 + 10 = 23 bodov

 1. Viktória Jakušová                 13 + 9 = 22 bodov
 2. Dávid Prívara                       12 + 9 = 21 bodov
 3. Jakub Jenčuš                       11 + 9 = 20 bodov
 4. Maximilian Hippmann           10 + 10 = 20 bodov
 5. Michal Sabol                         11 + 8 = 19 bodov
 6. Tomáš Slatinský                   11 + 6 = 17 bodov
 7. Lea Lengyelová                    12 + 4 = 16 bodov

           Zara Sármányová                 12 + 4 = 16 bodov

 1. Timotej Takáč                       10 + 4 = 14 bodov

 

Kategória P6

 

 1. Alexander Horečný               12 + 7 = 19 bodov
 2. Lenka Čulagová                   11 + 8 = 19 bodov
 3. Adrián Šipoš                         10 + 9 = 19 bodov
 4. Diana Kissová                      11 + 7 = 18 bodov
 5. Veronika Kardošová             10 + 8 = 18 bodov

           Michal Valo                           10 + 8 = 18 bodov

           Laura Valentovičová             10 + 8 = 18 bodov

           Benjamin Gruber                  10 + 8 = 18 bodov


 
Shakespeare memorial
 
6. decembra sa v bratislavskom Starom meste, v Zichyho paláci, uskutočnil ďalší ročník súťaže v prednese a v tvorivom písaní poézie a prózy v anglickom jazyku. Našu školu po minuloročnom úspechu reprezentovala Kristína Szabová zo Sexty A. Hoci súťaž bude onedlho oslavovať svoju štvrťstoročnicu, my sme na nej minulý rok zažili svoju premiéru a zároveň aj veľký úspech. Tentokrát si zo súťaže opätovne odnášame dobrý pocit i napriek tomu, že sa Kika neumiestnila na stupienku víťazov. Nič to však nemení na jej chuti, odhodlanosti a motivácii naďalej tvoriť a dávať svojim myšlienkam literárnu podobu. V budúcom školskom roku sa súťaže plánujeme opäť zúčastniť a to nielen preto, že Kika má v zálohe celú zbierku krásnych básní, ale i preto, že účasť na takomto podujatí je naozaj príjemným zážitkom a spestrením všedných školských dní.
Renáta Orosová

Týždeň v znamení olympiád zo slovenského jazyka a literatúry 

 

      V týždni od 26.11. do 30.11. sa uskutočnilo okresné kolo OSJL kategórie C a školské kolo OSJL kategórií A a B. 

      V stredu 28.11. sa Danielka Juráčiková z Kvarty A umiestnila na 2. mieste v okresnom kole OSJL kategórie C, ktoré sa organizovalo v Dunajskej Strede na Základnej škole P. Jilemnického. K tomuto skvelému výsledku jej srdečne blahoželáme a držíme palce, aby nestratila záujem o slovenský jazyk. 

      V piatok 30.11. sa uskutočnilo školské kolo kategórií A a B. Vybraní žiaci z Kvinty A, 1. A, Sexty A, Septimy A a Oktávy A si zmerali sily vo vedomostnom teste, v schopnosti správne štylizovať a predniesť prejav. 

      Po naozaj skvelých výkonoch postupujú do krajského kola za kategóriu A Dominik Boris z Oktávy A a za kategóriu B Adam Gyurcsi z Kvinty A. 

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v Trnave. Ostatným želáme, aby na sebe ďalej pracovali a skúsili šťastie o rok. Zároveň dúfame, že to pre každého zúčastneného bola obohacujúca skúsenosť, ktorú si budú chcieť zopakovať. 

 

Mgr. Miroslava Fabanová

 


Online informatická súťaž i-Bobor

V týždni od 12. do 16. novembra 2018 sa uskutočnila medzinárodná online informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci zo Sekundy A (15 žiakov), Sekundy B (16 žiakov), Tercie A (24 žiakov), Kvarty A (všetci), Kvinty A (18 žiakov), Sexty A (13 žiakov), Septimy A (25 žiakov), IV. A (5 žiakov) a 7 žiakov z Oktávy A.

V pondelok 12. 11. 2018 súťažili žiaci Tercie A a Kvarty A (kategória Kadet), v utorok žiaci IV. A, Septimy A a Oktávy A (kategória Senior), v stredu žiaci Sekundy A aj B (kategória Benjamín) a vo štvrtok žiaci Sexty A a Kvinty A (kategória Junior). Zo všetkých zúčastnených žiakov (140) máme  105 úspešných riešiteľov (dosiahli viac ako 50 bodov).

Vynikajúce  výsledky, teda percentil väčší ako 95*, dosiahli títo žiaci:

kategória Benjamín:

Michal Maniaček, Sekunda B

     80 bodov, percentil 100

Adam Macura, Sekunda B

     80 bodov, percentil 100

Katarína Čákyová, Sekunda A

     76 bodov, percentil 97

Alexandra Chuzhba, Sekunda B   

     74,67 bodov, percentil 96

Branislav Lančarič, Sekunda A  

     74,67 bodov, percentil 96

Lukáš Krčmár, Sekunda A         

     74,67 bodov, percentil 96

kategória Kadet:

Samuel Gorazd Kapalla, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Petra Juriková, Tercia A

  80 bodov, percentil 100

Dávid Prívara, Tercia A                  

  80 bodov, percentil 100

Ema Czuczová, Tercia A

  80 bodov, percentil 100

Peter Nagy, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Tomáš Nagy, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Daniela Juráčiková, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Katarína Valová, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Anna Maniačková, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Laura Mrázová, Kvarta A

  80 bodov, percentil 100

Margaréta Jandačková, Tercia A

  80 bodov, percentil 100

Viliam Horečný, Kvarta A

  74,67 bodov, percentil 96

Adam Kremnický, Kvarta A

  73,34 bodov, percentil 95

Matej Jakub Živčák, Kvarta A

  73,34 bodov, percentil 95

Lea Kubíčková, Kvarta A

  73,34 bodov, percentil 95

Samuel Gögh, Tercia A

  73,34 bodov, percentil 95

Nicol Budiašová, Tercia A

  73,34 bodov, percentil 95

Dominik Patrik Jančok, Kvarta A

  73,34 bodov, percentil 95

Romana Bodnárová, Kvarta A

  73,34 bodov, percentil 95

Maximilian Hippmann, Tercia A

  73,34 bodov, percentil 95

kategória Junior:

Zoltán Sármány, Sexta A

  80 bodov, percentil 100

Oliver Bukor, Sexta A

  73,34 bodov, percentil 97

Daniela Dúbravská, Kvinta A

  69,34 bodov, percentil 95

kategória Senior:

Katarína Bielčiková, Oktáva A

  80 bodov, percentil 100

Kristína Alexandra Kráľová, Oktáva A

  80 bodov, percentil 100

Bibiána Bukorová, Oktáva A

  80 bodov, percentil 100

Jana Beregházyová, Oktáva A

  74,67 bodov, percentil 99

 

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

Ing. Erika Kuchárová

 

*Percentil 95 znamená, že žiak predbehol 95% všetkých súťažiacich.

 

 


Školský rok 2017/2018

 

Vyhodnotenie regionálneho kola IQ olympiády

Regionálne kolo Západ  sa uskutočnilo dňa 07. 05. 2018 v priestoroch trnavského samosprávneho kraja.

Do regionálneho kola postúpilo 80 najlepších detí, ktoré postúpili na základe svojich výsledkov v školskom kole zo 4 702 súťažiacich. Deti prišiel povzbudiť aj pán predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič, ktorý prevzal aj záštitu nad týmto regionálnym kolom a spravil si s nami aj selfíčko. Z 80 najlepších sa Oliver Druska z Tercie A umiestnil na krásnom 14. mieste a Lea Kubíčková z Tercie A sa umiestnila na 21. mieste. Obaja postúpili do celoslovenského kola. Celoštátne finále sa uskutoční dňa 28. 05. 2018 na Smolenickom zámku. Budeme im držať palce.

 

Vyhodnotenie školského kola IQ olympiády

V školskom kole IQ olympiády uspeli Oliver Druska, Tomáš Nagy, Peter Nagy, Lea Kubíčková z Tercie A. Všetci postúpili do regionálneho kola, kde budú reprezentovať v pondelok 07. 05.  2018 našu školu v Trnave. Prajeme im veľa šťastia.

Mgr. Oľga Raganová


JARNÉ FLORBALOVÉ SÚSTO

Dňa 17. 4. sme na ZŠ Mateja Bela odohrali základný postupový zápas. Našich rivalov zo Šamorína sme porazili so skóre 21:8 po dvoch zápasoch a postúpili sme na okresné kolo.

24. 4. sme sa postavili ako hostia na domácu pôdu Dunajskostredčanov. Tento raz však nie traja na troch  ale piati na piatich. Mali sme dve formácie, ktoré boli rovnako odhodlané zvíťaziť. Prvý zápas sme hrali proti ,,červeným“. Prvý polčas sme hrali vyrovnanú partiu, ale v druhom dejstve nastúpila naša silná päťka: Adam Kremnický, Matej Živčák, Tomáš Pilát, Matej Juríčka a Viktor Roľko. Za 5 minút sme skórovali 3x. Zápas sme ľahko udržali pod kontrolou a konečné skóre bolo 3:1 pre Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín. Druhý zápas sme hrali proti ,,modrým“. Tých sme hladko zdolali 4:0 a pripravovali sme sa na posledný zápas, ktorý už pre nás nebol strategicky tak dôležitý, ale my sme chceli potvrdiť svoje kvality a tak sme vyhrali 6:1, takže sme vyhrali turnaj a postúpili na krajské kolo.

2. 5. sme nastúpili opäť v Dunajskej Strede na krajské kolo turnaja v zložení: 1. formácia: Adam Kremnický, Matej Živčák, Peter Didek, Lukáš a Viktor Roľkovci, Jonáš Tobiáš Lipovský, Zoltán Sármány, Matej Juríčka, Samuel Gorazd Kapalla, Samuel Gögh. Prvý zápas sme hrali proti Jaslovským Bohuniciam. Prehrávali sme 1:0 ale najmladší člen tímu, Lukáš Roľko z Primy, vyrovnal naším prvým gólom. To nás nabudilo a dokázali sme zápas otočiť, vyhrali sme 1:5. Druhý a posledný zápas základnej časti sme hrali proti Šintave. Hráči zo Šintavy potrestali všetky naše chyby, a tak sme zaslúžene prehrali 3:0. Mrzelo nás, že sme nepostúpili do finále, ale museli sme sa sústrediť na zápas o tretie miesto proti Senici. Bol to veľmi vyrovnaný súboj ale kvalita nášho tímu sa opäť potvrdila, vyhrali sme 4:2. Tretie miesto bolo naše! Unavení ale šťastní dvíhame nad hlavu POHÁR a preberáme diplom z rúk rozhodcu. 

 

Fotografie po kliknutí na obrázok.

                                                           Viktor Roľko

Kvarta A


Naši žiaci na Majstrovstvách Slovenskej republiky v bedmintone

Po predchádzajúcich obvodných kolách sa v dňoch 10. a 11. apríla 2018 stretlo v Liptovskom Mikuláši osem najlepších bedmintonových družstiev stredných škôl. V školskom roku 2017/2018 sa tejto súťaže zúčastnilo 304 škôl z celého Slovenska.

V konkurencií miest ako Bratislava, Banská Bystrica či Košice reprezentovala Trnavský kraj práve naša škola – Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne. Dominik Boris (Septima A) a Jakub Borgula (Kvarta A) získali konečné piate miesto, keď porazili zástupcov Nitrianskeho a Bratislavského kraja, tesne prehrali s družstvom Prešovského kraja a s neskoršími víťazmi celej súťaže z Banskej Bystrice.

Našim žiakom srdečne gratulujeme k vynikajúcemu úspechu a ďakujeme za pomoc a spoluprácu ich trénerovi - p. Borgulovi.

Fotografie po kliknutí na obrázok.


Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv 2018

 

         V dňoch 11. až 13. apríla 2018 som sa zúčastnila celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Pri príležitosti jubilejného 20. ročníka sa táto udalosť konala pod záštitou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v obci Omšenie pri Trenčíne.
         Celoštátne kolo, do ktorého postupujú len tí najlepší z celého Slovenska, sa už tradične konalo celé tri dni, ktoré boli naplnené množstvom aktivít a debát s významnými osobnosťami. Každý deň bol zároveň obohatený o zaujímavé a poučné prednášky.

         Počas týchto troch dní som nazbierala mnoho vedomostí a skúseností, ktoré chcem využiť aj budúci rok.

         Olympiáda sa niesla v duchu antickej demokracie a my, súťažiaci, sme sa museli popasovať s neľahkými úlohami. Prvá časť súťaženia pozostávala z náhodne žrebovaných modelových situácií, ktoré sme museli riešiť. Jedinou pomôckou nám boli vlastné vedomosti a poznatky z oblasti ľudských práv.

         Druhý deň mal každý súťažiaci za úlohu obhájiť svoju prácu, ktorú sme museli napísať a poslať pred nejakým časom. Vyberali sme si z niekoľkých tém a všetky sa opäť týkali rovnakej problematiky, a teda ľudských práv.

         Síce som sa nedostala do finálovej ,,dvanástky“, som však rada, že som sa mohla takejto súťaže zúčastniť a obohatiť sa o nové skúsenosti, ktoré v budúcnosti určite zužitkujem. Nepochybujem o tom.

 

Erika Chlebčoková

Septima A

GMRŠ Šamorín


Úspechy našich študentov v okresnom kole Matematickej olympiády


Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Dunajská Streda. Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší: 

Michal Maniaček (prima) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii Z6 
Lukáš Krčmár (prima) - 4. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
Peter Bubelíny (prima) – úspešný riešiteľ v okresnom kole v kategórii Z6
Oliver Druska (tercia) - 3. miesto v okresnom kole v kategórii Z8 

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku úspešne reprezentovali školu. 

                                                                                                                      Mgr. Oľga Raganová


Máme medailové umiestnenia v celoštátnom kole jazykových olympiád!

V dňoch 26. a 27. marca 2018 sa v Bratislave konali celoštátne kolá Olympiád v nemeckom a anglickom jazyku. Tak ako po minulé roky,  aj tento rok sme boli pri tom. Ivan Šimo, žiak Oktávy A, postúpil ako víťaz krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B a Stella Zoé Lukyová, taktiež z Oktávy A, postúpila ako víťazka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2.  Osem najlepších zo všetkých krajov Slovenska v oboch cudzích jazykoch sa stretlo, aby si zmeralo svoje znalosti v rôznych oblastiach – čítanie, počúvanie, gramatický test a rozprávanie. Po náročnom dopoludní a silne konkurenčnom  súťažení zasadli komisie a rozhodli.

Vyhodnotenia oboch jazykov prebehli v nádhernej Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Bolo to miesto, hodné takého celoslovenského podujatia, ktoré svojou účasťou poctili aj veľvyslanci a kultúrni atašé nemecky hovoriacich krajín.

Netrpezlivo sme očakávali výsledky, ktoré prišli po kultúrnom vystúpení umelcov Orchestra opery Slovenského národného divadla a tieto výsledky nakoniec stáli za to. Obaja naši žiaci stáli na pomyselných stupienkoch víťazov.

Ivan Šimo sa umiestnil na krásnom 3. mieste celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku a Stella Zoé Lukyová získala nádherné 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Obom žiakom srdečne k ich umiestneniam gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri maturite, ktorá ich tento rok čaká a taktiež veľa šťastia v štúdiu na vysokých školách. Verím, že nasledovníci na Gymnáziu M. R. Štefánika  budú v tomto trende vysokej úspešnosti v cudzích jazykov pokračovať aj v ďalších rokoch.

                                                         PaedDr. Danica Stankovská, vedúca PK CJ

 


Hviezdoslavov Kubín 2018 – okresné kolo umeleckého prednesu

 

Výsledky našich žiakov:

2. kategória - poézia 3. miesto Lukáš Krčmár - PA

3. kategória - poézia 3. miesto Natália Hudecová – KA

                      próza 2. miesto A. Šimurdová - SA

                                3. miesto Romana Bodnárová –TA

4. kategória - poézia 2. miesto Dominik Boris - SPA

                      próza 1. miesto Samuel Abrahám – SPA

Dramatický krúžok – Vianočná koleda- 2. miesto - žiaci PA, TA, SXA

Žiakov pripravovali: Mgr. G. Bitterová a Mgr. M. Fabanová

 


DIEVČATÁ MAJÚ VO VOLEJBALE DRUHÉ MIESTO

  Dňa 20. 3. 2018 sme sa zúčastnili okresného kola volejbalového turnaja v Dunajskej Strede. Ako každý rok, aj tento rok sme si turnaj naplno užili. 

  Prvý zápas s domácimi sme síce prehrali, no nedali sme sa zlomiť a ďalší zápas sme vyhrali. Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré, vyhrali sme aj posledným tímom dievčat. S výhrou 2:1 sme získali krásne druhé miesto. Aj keď sa nám nepodarilo poraziť každoročného víťaza - dievčatá z Gymnázia L. Dúbravu z Dunajskej Stredy, sme rady, že sme sa mohli zúčastniť tohto turnaja a nabrať nové skúsenosti do budúcna.

 Turnaja sa zúčastnili dievčatá zo Septimy - Janka Beregházyová, Erika Chlebčoková, Kika Kráľová, z 3. A - Vivien Leckéšiová a Vanessa Baloghová, z Kvinty - Klaudia Koleková a Lucka Goldbergerová, a z 1. A Viki Ravaszová. 

   A na záver veľká vďaka patrí pani prof. Pavolovej, ktorá nás na tento turnaj poctivo pripravovala.

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.

Erika Chlebčoková, Septima 


MÁME MATEMATICKÉ HLAVIČKY

V utorok 14. 3. skupinka mladších žiakov nášho gymnázia mierila do Dunajskej Stredy za jediným cieľom – na okresnom kole Pytagoriády dokázať, že sú matematické hlavičky.

A podarilo sa! V kategórii P8 získal Tomáš Nagy z tercia za svojich 24 bodov 1. miesto. A všetci ostatní terciáni – Oliver Druska 19b, Peter Nagy 19b, Lucia Muchová 18b, Samuel Kapalla17b, Matej Živčák 17b a Lea Kubíčková 17b sú úspešnými riešiteľmi okresného kola.

V kategórii P7 úspech opakoval. Jakub Jenčuš zo sekundy, ktorý získal s 21 bodmi taktiež 1. miesto.

No a v kategórii našich najmladších v P6 boli úspešnými riešiteľmi Lukáš Slašťan 22b, Lukáš Roľko 20b, Adam Macura 20b a Júlia Gáborová 18b.

Veľmi sa tešíme a všetkým blahoželáme!

P.S. Bolo by super, ak by sa Tomáš a Jakub so svojim bodovým ziskom dostali do celoštátneho kola. O tom však rozhodne ústredná komisia súťaže po porovnaní výsledkov všetkých okresných kôl. Držme palce!


Postup do krajského kola v dejepisnej olympiáde

V okresnom kole v dejepisnej olympiáde ( 15.2. 2018) sme mali opäť víťazov i úspešných riešiteľov. Za našu školu súťažili šiesti žiaci.

Výsledky:

Kategória F :      1. miesto – Ján Maniaček , Prima A.  V tejto kategórii nie je krajské kolo

Kategória E:       1. miesto – Alica Šimurdová , Sekunda A . Postupuje do krajského kola

Kategória D:       1. miesto – Lea Kubíčková, Tercia A

                             2. miesto – Daniela Svrčková, Tercia A. Obe postupujú do krajského kola

Kategória C:       3. miesto = Slávka Nagyová, úspešná riešiteľka, Kvarta A.

Gratulujeme  k pekným výsledkom.  Postupujúcim želáme veľa chuti do  náročnej prípravy na krajské kolo.

Mgr. Dagmar Malečková


Krajské kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

Opäť sme žali úspechy! Dve 1. a jedno 3. miesto na krajskom kole Olympiád z nemeckého a anglického jazyka!

Práve v čase začiatku Zimných olympijských hier v Pchjongčchangu sa traja skvelí nemčinári z Gymnázia M. R. Štefánika vydali sa na cestu do Trnavy na Športové gymnázium Jozefa Herdu. Konala sa tu tiež olympiáda, aj keď trošku iná –
krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pozostávala z písomnej časti, v ktorej museli súťažiaci dosiahnuť daný
počet bodov, aby mohli ďalej pokračovať v ústnej časti. To sa podarilo všetkým trom účastníkom: Maxovi Hippmannovi zo Sekundy A, Bianke Katonaovej zo Sexty A a Ivanovi Šimovi z Oktávy A. Slávnostný okamih vyhlásenia výsledkov čakali v napätí, no stálo to za to. Max získal výborné 3. miesto v svojej kategórii 1C. Bola to jeho prvá takáto súťaž a je to naozaj sľubný začiatok. Veríme, že počas svojho štúdia bude reprezentovať našu školu naďalej s minimálne takýmto úspechom. Bianka Katonaová získala veľmi pekné 6. miesto v tvrdej konkurencii a dúfame, že budúci rok sa jej zadarí ešte viac. Keďže Ivan je v poslednom ročníku stredoškolského štúdia, lúči sa so súťažou Olympiáda v nemeckom jazyku vynikajúcim umiestnením. Z 1. miesta v kategórii 2B postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 26. 3. 2018.


Rovnaký priebeh mal aj nasledujúci deň. Naša maturantka Stella Zoé Lukyová z Oktávy A sa zúčastnila Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa konala na Strednej priemyselnej škole taktiež v krajskom meste Trnava. Stella bravúrne zvládla písomnú
časť a svoje kvality potvrdila aj na ústnej časti. V minulom školskom roku sa Stella Zoé stala víťazkou celoštátneho kola
Olympiády v anglickom jazyku, a tak sme jej postup aj tento rok netrpezlivo očakávali. Stella Zoé nesklamala a z 1. miesta v kategórii 2C2, ktoré získala, postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 27.3.2018 taktiež v Bratislave.
Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a postupujúcim Stelle Zoé a Ivanovi držíme palce vo finále!

Mgr. Linda Mókusz Hombauer a PaedDr. Danica Stankovská


Krajské kolo Olympiády ľudských práv v Hlohovci:

"Máme postup na celoštátne kolo..."

      Vo štvrtok, 8. februára, sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády ľudských práv v Hlohovci. Našu školu reprezentovali Samuel AbrahamErika Chlebčoková zo Septimy A.

      V silnej konkurencii tých najlepších z celého kraja sa našim žiakom darilo od začiatku. Iba pätnásť najlepších z najlepších mohlo po úspešnom absolvovaní písomného testu postúpiť do ústnej časti. V našom prípade sa to podarilo obom súťažiacim. Už tento postup znamenal obrovský úspech, ale naše víťazné ťaženie sa tým ešte neskončilo.

      Na slávnostnom vyhodnotení sme sa dozvedeli príjemnú správu. Erika Chlebčoková nás bude reprezentovať v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. až 13. apríla.

      Erike srdečne blahoželáme a držíme palce, aby podobný úspech zaznamenala aj v apríli.

 

 

Výsledky okresného kola Olympiády v anglickom jazyku
16. januára 2018 sa všetci víťazi školských kôl olympiády v anglickom jazyku pre nižšie vekové kategórie stretli v Dunajskej Strede, aby si zmerali sily v okresnom kole. Farby našej školy hájili: Gréta Gallová z Primy A a Lucia Muchová z Tercie A.
Dievčatá na súťaži odprezentovali naše úplne nové školské tričká, a samozrejme, i vedomosti. Grétka sa umiestnila na krásnom 2. mieste a Lucka si vybojovala čestné uznanie.
Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!
 
 

Výsledky školskej výtvarnej súťaže:

Návrh na osvetový plagát „ Proti škodlivým závislostiam“

Tradičná školská súťaž  je súčasťou osvetového týždňa, ktorý sa na škole organizuje každý november.

V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo šesť  študentov. Ich práce hodnotili všetci členovia našej školy. Mohli sa podpísať pod ten plagát, ktorý sa im najviac páčil.

1. miesto – Victoria Betušová – Sexta A

2. miesto – Simona Valigurová – Oktáva A

3. miesto – Zuzana Svrčková – 3. A

Na veľmi dobrej úrovni boli aj ostatné výtvarné práce, ktoré si môžete pozrieť vo fotoalbume.


Výsledky školského kola v dejepisnej olympiáde

V dňoch 12. – 14. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo v dejepisnej olympiáde. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách: F – Prima A,  E – Sekunda A,  D – Tercia A,  C – Kvarta A. Úspešný bol ten žiak, ktorý mal minimálne 60% správnych odpovedí.

Celková úspešnosť  ( počet úspešných súťažiacich v jednotlivých kategóriách) bola:

Kategória F = 53%, kategória E = 80%, kategória D = 88%, kategória C = 71%.

Do okresného kola môžu postúpiť len dvaja najúspešnejší žiaci v každej kategórii.

Kategória F = Prima A :          1. Ján Maniaček – 87 %

                                               2. Lukáš Krčmár – 86 %

Kategória E = Sekunda A:       1.- 2.  Petra Juriková – 91 %

                                                          Alica Šimurdová – 91 %

Kategória D = Tercia A :        1. – 2. Daniela Juráčiková – 95%

                                                            Daniela Svrčková – 95 %

Kategória C – Kvarta A :        1. Slávka Nagyová – 92 %

                                               2. Viktor Roľko – 90 %

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

Okresné kolo    bude 14. februára 2018 v Dunajskej Strede.         

Mgr. Dagmar Malečková


Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Vo štvrtok 14.12. 2017 písali žiaci primy, sekundy a tercie školské kolo Pytagoriády. Súťaž zastrešuje ministerstvo školstva a tento rok sa konal už 39.ročník tejto súťaže. Žiaci počas 60 minút riešia 15 úloh a za každú úlohu môžu získať 1 bod. Úspešným riešiteľom je ten, kto získa 10 a viac bodov. Úspešní riešitelia však môžu ešte svoje skóre vylepšiť – ak budú rýchli, môžu úlohy odovzdať skôr a za každé ušetrené 4 minúty sa im pripočítava 1 bod. Je to otázka ich taktiky a stratégie.

Úspešní riešitelia z každej kategórie postupujú na okresné kolá a najlepší z okresných kôl postupujú na celoštátne kolo. Dúfame, že naši žiaci zabodujú a budú úspešne reprezentovať svoju školu na okresnom a snáď aj v celoštátnom kole.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

 

Kategória P6

 

 1. Lukáš Roľko                     14 + 9 = 23 bodov
 2. Adam Macura                    11 + 9 = 20 bodov
 3. Ján Maniaček                     10 + 10 = 20 bodov
 4. Juliana Gáborová               10 + 8 = 18 bodov
 5. Lukáš Slašťan                    10 + 7 = 17 bodov
 6. Lenka Jančoková               11 + 6 = 16 bodov
 7. Júlia Savková                     11 + 4 = 14 bodov

                      Gallová Gréta                     11 + 4 = 14 bodov

 

Kategória P7

 

 1. Margaréta Jandačková       14 + 9 = 23 bodov
 2. Dávid Prívara                    14 + 7 = 21 bodov
 3. Ema Czuczová                   12 + 6 = 18 bodov

          Alex Amberský                 12 + 6 = 18 bodov

 1. Jakub Jenčuš                      10 + 8 = 18 bodov
 2. Timotej Takáč                    12 + 5 = 17 bodov
 3. Petra Juríková                    10 + 2 = 12 bodov
 4. Nicol Budiašová                              11 bodov

 

Kategória P8

 

 1. Samuel Gorazd Kapalla     14 + 2 = 16 bodov

          Tomáš Nagy                      14 + 2 = 16 bodov

 1. Lea Kubíčková                  13 + 3 = 16 bodov

          Oliver Druska                    13 + 3 = 16 bodov

 1. Lucia Muchová                  12 + 4 = 16 bodov
 2. Matej Jakub Živčák           11 + 5 = 16 bodov
 3. Peter Nagy                         13 + 2 = 15 bodov
 4. Dominik Patrik Jančok      12 + 3 = 15 bodov
 5. Dávid Čepček                    10 + 5 = 15 bodov
 6. Daniela Juráčiková            12 + 2 = 14 bodov
 7. Romana Bodnárová           10 + 4 = 14 bodov

          Natália Durkáčová             10 + 4 = 14 bodov

 1. Laura Mrázová                  12 + 1 = 13 bodov
 2. Anna Maniačková             10 + 2 = 12 bodov

Veľký úspech na súťaži Shakespeare Memorial!
 
Dňa 7.12.2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konala literárna súťaž s názvom Shakespeare Memorial. Je to súťaž rôznych vekových kategórií v prednese poézie a prózy z diel autorov anglicky hovoriacich krajín a súťaž v tvorivom písaní v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovala Kristína Szabová z Kvinty A. 
Kika vystúpila pred porotu a obecenstvo s vlastnou tvorbou, upútala pozornosť nápadom, kreativitou a peknou angličtinou, čo jej vynieslo krásne druhé miesto. Kika si tak okrem skvelého pocitu a novej skúsenosti odniesla aj diplom s darčekom. Blahoželáme!!!
Mgr. Renáta Orosová
 

Online informatická súťaž i-Bobor

V týždni od 6. do 13. novembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná online informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa na nej aj naši žiaci zo Sekundy A (13 žiakov), Tercie A, Kvinty A (z týchto tried všetci žiaci), Sexty A a Septimy A (všetci žiaci), III. A (3 žiaci) a 7 žiakov z Oktávy A.

V pondelok 6. 11. 2017 súťažili žiaci Kvinty A a Sexty A (kategória Junior), v utorok žiaci III. A, Septimy A a Oktávy A (kategória Senior), vo štvrtok žiaci Sekundy A (kategória Benjamín) a v piatok žiaci Tercie A (kategória Kadet). Zo všetkých zúčastnených žiakov (81) máme  48 úspešných riešiteľov (dosiahli viac ako 50 bodov):

kategória Benjamín:

Alex Amberský, sekunda A 73,34 bodov, 99. percentil
Dávid Prívara, sekunda A 69,34 bodov, 98. percentil
Timotej Takáč, sekunda A 66,68 bodov, 97. percentil
Margaréta Jandačková, sekunda A 62,68 bodov, 93. percentil
Lea Lengyelová, sekunda A 60,02 bodov, 90. percentil
Tomáš Slatinský, sekunda A 60,02 bodov, 90. percentil
Michal Sabol, sekunda A 57,35 bodov, 86. percentil
Alex Ján Betuš, sekunda A 53,36 bodov, 80. percentil

 

kategória Kadet:

Jordan Bartko, tercia A 73,34 bodov, 98. percentil
Dominik Patrik Jančok, tercia A 73,34 bodov, 98. percentil
Oliver Druska, tercia A 66,68 bodov, 94. percentil
Peter Nagy, tercia A 66,68 bodov, 94. percentil
Tomáš Nagy, tercia A 66,68 bodov, 94. percentil
Simona Szabóová, tercia A 65,34 bodov, 91. percentil
Daniela Juráčiková, tercia A 64,01 bodov, 90. percentil
Lea Kubíčková, tercia A 64,01 bodov, 90. percentil
Laura Mrázová, tercia A 64,01 bodov, 90. percentil
Matej Jakub Živčák, tercia A 64,01 bodov, 90. percentil
Samuel Gorazd Kapalla, tercia A 62,68 bodov, 89. percentil
Dávid Čepček, tercia A 61,35 bodov, 86. percentil
Romana Bodnárová, tercia A 60,02 bodov, 85. percentil
Sofia Somolániová, tercia A 60,01 bodov, 83. percentil
Lukáš Kobza, tercia A 58,68 bodov, 83. percentil
Anna Maniačková, tercia A 58,68 bodov, 83. percentil
Stella Ižová, tercia A 57,35 bodov, 81. percentil
Viliam Horečný, tercia A 56,02 bodov, 78. percentil
Lucia Muchová, tercia A 50,69 bodov, 68. percentil
Katarína Valová, tercia A 50,69 bodov, 68. percentil

 

kategória Junior:

Katarína Borgulová, kvinta A 66,68 bodov, 99. percentil
Ema Jašeková, kvinta A 57,35 bodov, 97. percentil
Oliver Bukor, kvinta A 54,69 bodov, 96. percentil
Lucia Goldbergerová, kvinta A 52,02 bodov, 94. percentil
Samuel Šurman, kvinta A 52,02 bodov, 94. percentil
Dominika Šnegoňová, kvinta A 50,69 bodov, 92. percentil

 

kategória Senior:

Katarína Bielčiková, septima A 69,34 bodov, 97. percentil
Miroslav Švehla, septima A 65,34 bodov, 94. percentil
Jana Beregházyová, septima A 64,01 bodov, 93. percentil
Alexander Pivovarov, septima A 64,01 bodov, 93. percentil
František Gajdács, oktáva A 62,68 bodov, 91. percentil
Jakub Kuchár, oktáva A 61,35 bodov, 90. percentil
Bibiána Bukorová, septima A 60,02 bodov, 88. percentil
Dominik Boris, septima A 58,68 bodov, 87. percentil
Adam Žigo, septima A 58,68 bodov, 87. percentil
Erika Chlebčoková, septima A 57,35 bodov, 85. percentil
Peter Plavy, oktáva A 57,35 bodov, 85. percentil
Patrik Szabó, oktáva A 57,35 bodov, 85. percentil
Stella Zoé Lukyová, oktáva A 54,69 bodov, 81. percentil
Ivan Šimo, oktáva A 52,02 bodov, 76. percentil

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

 


EXPERT

      30. novembra, ako už každoročne, sa konalo na našej škole ďalšie kolo zaujímavej a obľúbenej celoslovenskej súťaže EXPERT. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 81 študentov nášho Gymnázia M. R. Štefánika.

      Súťaž je jednorazová a individuálna. Každý súťaží sám za seba vo svojej vekovej kategórii a vo vybranej téme. Pravidlá súťaže sú jednoduché – každý prihlásený žiak si pred začiatkom súťaže vyberie dve z ponúkaných tém a v priebehu súťaže odpovedá na otázky a rieši úlohy v rámci týchto tém. Svoje odpovede žiaci zapisujú do odpovedníkov, ktoré sú centrálne spracované a vyhodnotené pre jednotlivé vekové kategórie a témy v rámci celého Slovenska. V tomto ročníku boli ponúknuté témy „Spoločnosť kedysi a dnes“, „Svetobežník“, „Mozgolamy“, „Tajomstvá prírody“, „Góly, body, sekundy“, „Do you speak Englisch“.

      Tohtoročný priebeh súťaže poznačili dve okolnosti. Prvou bolo miesto, kde súťaž prebiehala – tento rok sme písali v školskej jedálni, nakoľko v aule ešte končili práce s výmenou okien a oktaváni sa pripravovali na svoju stužkovú. A druhou okolnosťou bol prvý tohtoročný sneh, ktorý spôsobil meškanie dopravy a tak niektorí súťažiaci začali písať neskôr ako väčšina.

      Všetky súťažné odpovedníky boli odoslané na adresu organizátorov a všetci čakáme, ako súťaž dopadne. Pripomínam súťažiacim, že 21.decembra budú výsledky jednotlivých žiakov zverejnené na internete a každý si bude môcť pozrieť, ako uspel pomocou svojho kódu na stránke Expert. Celkové výsledky školy dodajú organizátori až v januári budúceho roka.

Ak ste sa tento rok nezapojili a chcete to skúsiť nabudúce, alebo vás len zaujíma, aké otázky tento rok žiaci riešili, tak tu je zopár otázok z tohto ročníka súťaže. Skúste, či nájdete správnu odpoveď na otázku:

 1. Slovenská ľudová architektúra pozná pojem pitvor. Čo sa skrýva pod týmto označením?
 1. drevená budova na uskladnenie sena
 2. pivnica vykopaná do svahu
 3. predsieň dedinského domu
 4. maštaľ pre kone

 

 1. V ktorej z týchto vodných plôch by mala loď počas plavby najplytší ponor?
 1. v Mŕtvom mori
 2. v Baltskom mori
 3. v Egejskom mori
 4. v Stredozemnom mori

 

 1. V kartových hrách má väčšinou eso najvyššiu hodnotu. Pojem eso sa však používa aj v športových hrách, napr. vo volejbale či tenise. Čo toto označenie v týchto športoch znamená?
 1. priamy bod zo smečovania
 2. priamy bod z podania
 3. priamy bod po bloku
 4. priamy bod po tzv. rýchliku

 

 1. Mirka sa zamyslela: „Predvčerajšok aj pozajtrajšok sú pracovné dni.“ Ktorý deň v týždni nemohol byť?
 1. nedeľa
 2. sobota
 3. streda
 4. utorok

 

 1. V troch možnostiach je k javu správne uvedená látka, ktorá tento jav spôsobuje. Ktorá látka je priradená nesprávne?
 1. kyslý dážď – oxid siričitý vo vzduchu
 2. trávenie – kyselina chlorovodíková v žalúdku
 3. hrdzavenie – kyslík vo vlhkom prostredí
 4. sladká chuť – chlorid sodný v jedle

 

Ing. Beáta Pavolová

Ďalšie obrázky zo súťaže si pozriete kliknutím na obrázok.

 

Partneri
Kontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková

Kalendár