Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Edita Lysinová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Blažena Sabáčková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Gabriela Bitterová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Krúžok slovenčiny
Foto Mgr. Gabriela Boldisová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
Mgr. Ildikó Dávidová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Fabanová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
RNDr. Monika Firbasová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Jana Fördös Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eugen Honti Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: Kvinta A
Zástupca v triede: Septima A
Vedie krúžok: Florbalový krúžok
Vedie krúžok: Krúžok Mladý záchranár CO
 
 
Mgr. Ingrid Kloknerová Rozvrh
Učiteľka
Foto Ing. Erika Kuchárová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III. A
Zástupca v triede: Kvarta A
 
 
Ing. Miluše Lacová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Dagmar Malečková Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima A
Vedie krúžok: Dejepisný krúžok
 
 
Mgr. Linda Mókusz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Prima A
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
Mgr. Renáta Orosová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
Ing. Beáta Pavolová Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
Vedie krúžok: Matematický krúžok I.
 
 
Mgr. Oľga Raganová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
Zástupca v triede: Sekunda A
Vedie krúžok: Matematický krúžok II.
 
 
RNDr. Andrea Sidó Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
Vedie krúžok: Biologický krúžok I.
Vedie krúžok: Biologický krúžok II.
Vedie krúžok: Biologický krúžok III.
Foto PaedDr. Danica Stankovská Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima A
Vedie krúžok: Konverzujeme nemecky
 
 
PaedDr. Regina Škarbová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Natália Víghová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: IV. A
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Voľné miesta na našej škole

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár