Zoznam učiteľov

 
 
PaedDr. Edita Lysinová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Blažena Sabáčková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Gabriela Bitterová Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima A
 
 
Mgr. Ildikó Dávidová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima A
Zástupca v triede: Sexta A
 
 
Mgr. Miroslava Fabanová Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia A
 
 
RNDr. Monika Firbasová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Jana Fördös Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Haburajová Učiteľka
 
 
Mgr. Viola Haluska Učiteľka
 
 
Mgr. Eugen Honti Rozvrh
Triedny učiteľ: I. A
 
 
Mgr. Ingrid Kloknerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Krampl Rozvrh
Učiteľ
Foto Ing. Erika Kuchárová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV. A
Zástupca v triede: Kvarta A
Zástupca v triede: Kvinta A
 
 
Ing. Miluše Lacová Učiteľka
Foto Mgr. Dagmar Malečková Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda A
 
 
Mgr. Linda Mókusz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Prima A
 
 
Mgr. Renáta Orosová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta A
 
 
Ing. Beáta Pavolová Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima A
 
 
Mgr. Zoltán Pellérdi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Terézia Pellérdiová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Oľga Raganová Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta A
 
 
RNDr. Andrea Sidó Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta A
Foto PaedDr. Danica Stankovská Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva A
 
 
Mgr. Edita Szitásová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda A
Zástupca v triede: Tercia A
 
 
Bc. Marek Tesárik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Natália Víghová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Zástupca v triede: I. A
 
 
Andrea Sipos Iná nepedagogická zamestnankyňa

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2018

Voľné miesta na našej škole

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár