Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. APrima A
  2. ročník   Sekunda A
  3. ročník   III. ATercia A
  4. ročník   IV. AKvarta A
  5. ročník   Kvinta A
  6. ročník   Sexta A
  7. ročník   Septima A
  8. ročník   Oktáva A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2018

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár