2% dane

Vážení rodičia a priaznivci gymnázia v Šamoríne,

 

stalo sa vítanou tradíciou, že citlivo vnímame potreby našich detí, detí našich priateľov ako i  potreby samotného Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Toto vnímanie sme v minulosti preukázali tým, že sme využili možnosť danú zákonom a časť svojich už zaplatených daní sme presmerovali na účet Občianskeho združenia

Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Slnečná 2,931 01 Šamorín,

č. ú.  0021879042/0900,

ktorého hlavnou činnosťou je podporovať a rozvíjať výchovnú činnosť gymnázia.

V školskom roku 2015/2016 sme zakúpili počítače a vybavili učebňu informatiky.   Podporujeme    výmenné jazykové poznávacie  pobyty,  účasť na súťažiach a reprezentácie školy na športových podujatiach. Každoročne sa podieľame na odmeňovaní najlepších a najúspešnejších žiakov a kolektívov tried školy. Samozrejme, všetko v úzkej spolupráci s učiteľským zborom gymnázia, za čo všetkým patrí vďaka.

Myslíme si, že je nevyhnutné, aby sa v tomto trende pokračovalo, a preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili zákonnú možnosť a poukázali svoje 2% na účet občianskeho združenia.

Potrebné podklady, vrátane predom vyplneného tlačiva nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Veríme, že podporíte dobrú vec a spoločným úsilím sa tak podarí spríjemniť školské dni našich detí.

S úctou

Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Slnečná 2, 93101 Šamorín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/062
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Slnečná 2, 93101 Šamorín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/062
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár