Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Biologický krúžok I. Príprava na biologickú olympiádu
Biologický krúžok II. Príprava na biologickú olympiádu kat. C
Biologický krúžok III. Príprava na maturitu z biológie
Dejepisný krúžok Príprava maturantov na MS
Florbalový krúžok Športová aktivita
Konverzujeme nemecky Zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku
Krúžok anglického jazyka Príprava na maturitu z ANJ
Krúžok Mladý záchranár CO Priprava na súťaže
Krúžok slovenčiny Príprava na prednes poézie a prózy
Matematický krúžok I. Príprava na MS
Matematický krúžok II. Zdokonaľujeme sa v matematike

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár