Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Biologický krúžok I. Príprava na biologickú olympiádu
Dramatický krúžok rozvoj vyjadrovacích schopností a samostatného vystupovania pred kolektívom
Florbalový krúžok Príprava na reprezentáciu školy
Konverzujeme nemecky Zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku
Krúžok Mladí reportéri Tvorba písaných i fotografických reportáží z diania na našej škole
Krúžok Mladý záchranár CO Priprava na súťaže
Prípravný kurz na maturity z chémie
Recitačný krúžok Príprava na recitačnú súťaž. Ako správne pochopiť a analyzovať text.
Recitačný krúžok Príprava na prednes poézie a prózy
Volejbalový krúžok Príprava na reprezentáciu školy

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

PartneriKontakt

Meno školy: Gymnázium M. R. Štefánika
Email školy: gmrs@gymmrssam.sk
Telefón: +42131 5622197 - sekretariát
+42131 5622601 - riaditeľka školy, fax
Adresa školy: ul. Slnečná 2,
931 01 Šamorín
Riaditeľka školy: PaedDr. Edita Lysinová,
elysinova@gymmrssam.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Blažena Sabáčková
Správca stránky: Ing. Erika Kuchárová

Kalendár